exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată Centrală
Református templom
Biserica Reformată Centrală
Reformed Church, 2006 Zilah 009
Mtomi at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Strada Andrei Șaguna 7
Vármegye:
Szilágy
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1800843974, 23.0571525345
Google térkép:

Története

1241-ben a mongolok lerombolták a Szent Keresztnek szentelt katolikus templomot, amit 1246-ban az erdélyi püspökség építtetett újjá. Zilah 1542-ig a püspökség tulajdona volt. 1527-ben jelent meg a reformáció, 1650-ben a város teljes egészében reformátussá vált. A korábbi katolikus templomot is a reformátusok vették át.

1703-ban a kurucok elől Somlyóról visszavonuló császár csapatok kirabolták és felégették a települést. 1712-ben új templomot építettek, a korábbiból csak a szentély maradt meg. 1780-ban oldalhajót építettek hozzá. 1794-ben lebontották a tornyát és 1797-re új, 38 méter magas tornyot emeltek. 1885-ben karzatot építettek. 1903-ban a városi tanács életveszélyesnek ítélte a templomot és bezáratta. 1904-ben lebontották a templom hajóját, és 1906-ra újjáépítették. Tornya a régi templomból való. Orgonáját 1906-ban Országh Sándor építette.

{"item":"sight","set":{"sightId":1203,"townId":58,"active":2,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103 Central\u0103","address":"Strada Andrei \u0218aguna 7","mapdata":"1|861|454","gps_lat":"47.1800843974","gps_long":"23.0571525345","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mtomi at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_Church,_2006_Zilah_009.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Reformed Church, 2006 Zilah 009\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/58\/Reformed_Church%2C_2006_Zilah_009.jpg\/512px-Reformed_Church%2C_2006_Zilah_009.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_Church,_2006_Zilah_009.jpg\u0022\u003EMtomi at English Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"1241-ben a mongolok lerombolt\u00e1k a Szent Keresztnek szentelt katolikus templomot, amit 1246-ban az erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g \u00e9p\u00edttetett \u00fajj\u00e1. Zilah 1542-ig a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g tulajdona volt. 1527-ben jelent meg a reform\u00e1ci\u00f3, 1650-ben a v\u00e1ros teljes eg\u00e9sz\u00e9ben reform\u00e1tuss\u00e1 v\u00e1lt. A kor\u00e1bbi katolikus templomot is a reform\u00e1tusok vett\u00e9k \u00e1t.@\n1703-ban a kurucok el\u0151l Somly\u00f3r\u00f3l visszavonul\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1r csapatok kirabolt\u00e1k \u00e9s fel\u00e9gett\u00e9k a telep\u00fcl\u00e9st. 1712-ben \u00faj templomot \u00e9p\u00edtettek, a kor\u00e1bbib\u00f3l csak a szent\u00e9ly maradt meg. 1780-ban oldalhaj\u00f3t \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1. 1794-ben lebontott\u00e1k a torny\u00e1t \u00e9s 1797-re \u00faj, 38 m\u00e9ter magas tornyot emeltek. 1885-ben karzatot \u00e9p\u00edtettek. 1903-ban a v\u00e1rosi tan\u00e1cs \u00e9letvesz\u00e9lyesnek \u00edt\u00e9lte a templomot \u00e9s bez\u00e1ratta. 1904-ben lebontott\u00e1k a templom haj\u00f3j\u00e1t, \u00e9s 1906-ra \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. Tornya a r\u00e9gi templomb\u00f3l val\u00f3. Orgon\u00e1j\u00e1t 1906-ban Orsz\u00e1gh S\u00e1ndor \u00e9p\u00edtette.\n&\nwelcometoromania.eu: Zilah, Reform\u00e1tus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Zalau\/Zalau_Biserica_Reformata_m.htm","town":{"townId":58,"name_HU":"Zilah","name_LO":"Zal\u0103u","seolink":"zilah-zalau","oldcounty":25,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}