exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Iparos Egylet egykori kaszinója, Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum Történelmi szekció

Muzeul Județean de Istorie și Artă
Iparos Egylet egykori kaszinója, Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum Történelmi szekció
Muzeul Județean de Istorie și Artă
Muzeu zalau
Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kaszinó
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Strada Unirii 9
Vármegye:
Szilágy
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1792757176, 23.0539236474
Google térkép:

Története

A 19. század végén épült a zilahi Iparos Egylet székhelyének, később kaszinójának. A román megszállás után román gimnáziumot nyitottak benne. A két világháború között díszeremmel bővítették. 1970 körül még két szárnnyal, 1990-ben további egyel bővült. 1951-től a Megyei Történelmi Múzeum székhelye.

A várostól 1,5 km-re 450 m magasan római út és 2. századi őrtorony maradványai láthatók. A városi múzeumban kiállítás látható az itt talált római emlékekből.

1880. december 30-án megtartotta alakuló ülését a Szilágy Megyei Múzeum Egyesület, ahol Szikszai Lajos ügyvéd felajánlotta a leendő műzeum céljára saját gyűjteményét, mely dokumentumokból, érmékből, kő és bronz tárgyakból és őslénytani leletekből tevődött össze. A kiállítás a vármegyeháza, jelenlegi városháza több termében volt megtekinthető, de az 1918-as román megszállás során többségük elveszett. 1951-ben alakult meg a jelenlegi múzeum, mely Szikszai gyűjteményének megmaradt részét is magában foglalja.

{"item":"sight","set":{"sightId":1208,"townId":58,"active":1,"name_LO":"Muzeul Jude\u021bean de Istorie \u0219i Art\u0103","address":"Strada Unirii 9","mapdata":"1|476|593","gps_lat":"47.1792757176","gps_long":"23.0539236474","religion":0,"oldtype":"93","newtype":"98","homepage":"http:\/\/muzeuzalau.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeu_zalau.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muzeu zalau\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Muzeu_zalau.jpg\/512px-Muzeu_zalau.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeu_zalau.jpg\u0022\u003ETeutorigos\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Iparos Egylet egykori kaszin\u00f3ja, Szil\u00e1gy Megyei T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s M\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum T\u00f6rt\u00e9nelmi szekci\u00f3","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt a zilahi Iparos Egylet sz\u00e9khely\u00e9nek, k\u00e9s\u0151bb kaszin\u00f3j\u00e1nak. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n rom\u00e1n gimn\u00e1ziumot nyitottak benne. A k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt d\u00edszeremmel b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1970 k\u00f6r\u00fcl m\u00e9g k\u00e9t sz\u00e1rnnyal, 1990-ben tov\u00e1bbi egyel b\u0151v\u00fclt. 1951-t\u0151l a Megyei T\u00f6rt\u00e9nelmi M\u00fazeum sz\u00e9khelye.@\nA v\u00e1rost\u00f3l 1,5 km-re 450 m magasan r\u00f3mai \u00fat \u00e9s 2. sz\u00e1zadi \u0151rtorony maradv\u00e1nyai l\u00e1that\u00f3k. A v\u00e1rosi m\u00fazeumban ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s l\u00e1that\u00f3 az itt tal\u00e1lt r\u00f3mai eml\u00e9kekb\u0151l.@\n1880. december 30-\u00e1n megtartotta alakul\u00f3 \u00fcl\u00e9s\u00e9t a Szil\u00e1gy Megyei M\u00fazeum Egyes\u00fclet, ahol Szikszai Lajos \u00fcgyv\u00e9d felaj\u00e1nlotta a leend\u0151 m\u0171zeum c\u00e9lj\u00e1ra saj\u00e1t gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t, mely dokumentumokb\u00f3l, \u00e9rm\u00e9kb\u0151l, k\u0151 \u00e9s bronz t\u00e1rgyakb\u00f3l \u00e9s \u0151sl\u00e9nytani leletekb\u0151l tev\u0151d\u00f6tt \u00f6ssze. A ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s a v\u00e1rmegyeh\u00e1za, jelenlegi v\u00e1rosh\u00e1za t\u00f6bb term\u00e9ben volt megtekinthet\u0151, de az 1918-as rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s sor\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g\u00fck elveszett. 1951-ben alakult meg a jelenlegi m\u00fazeum, mely Szikszai gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9nek megmaradt r\u00e9sz\u00e9t is mag\u00e1ban foglalja.","town":{"townId":58,"name_HU":"Zilah","name_LO":"Zal\u0103u","seolink":"zilah-zalau","oldcounty":25,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}