exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Báró Wesselényi Miklós szobra

Báró Wesselényi Miklós szobra
Wesselenyi zalau
Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Piața Iuliu Maniu
Vármegye:
Szilágy
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1786368213, 23.0562817509
Google térkép:

Története

Fadrusz János alkotása a főtér végében áll, földosztás közben ábrázolja a nagy reformkori politikust. 1902. szeptember 18-án avatták fel a város akkori főterén, a Kossuth téren. A szobrot és környezetét a románok 1935-ben ledöntötték és ökrökkel a börtön épületéig vonszolták. 1942-ben állították fel újra, amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. A vörös pestissel visszatérő román megszállók vörösre festett deszkakerítést emeltek köré, amit hirdetőtáblának használtak. Ide függesztették ki többek között a kulákok listáját.

Wesselényi Miklós (1796-1850) arisztokrata politikus Zilah és Zsibó környéki jobbágyait folyamatosan szabadította fel a robot és a dézsma alól, majd 1848-ban több száz jobbágycsaládot szabadított föl, földet adományozott nekik és a modern mezőgazdaság elsajátítására ösztönözte őket.

{"item":"sight","set":{"sightId":1206,"townId":58,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Iuliu Maniu","mapdata":"1|746|697","gps_lat":"47.1786368213","gps_long":"23.0562817509","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Wesselenyi-Miklos-szobra-Zilah--1339","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=382","picture":"\u003Ca title=\u0022Teutorigos, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Wesselenyi_zalau.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Wesselenyi zalau\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6b\/Wesselenyi_zalau.jpg\/512px-Wesselenyi_zalau.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Wesselenyi_zalau.jpg\u0022\u003ETeutorigos\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1r\u00f3 Wessel\u00e9nyi Mikl\u00f3s szobra ","note":"","history":"Fadrusz J\u00e1nos alkot\u00e1sa a f\u0151t\u00e9r v\u00e9g\u00e9ben \u00e1ll, f\u00f6ldoszt\u00e1s k\u00f6zben \u00e1br\u00e1zolja a nagy reformkori politikust. 1902. szeptember 18-\u00e1n avatt\u00e1k fel a v\u00e1ros akkori f\u0151ter\u00e9n, a Kossuth t\u00e9ren. A szobrot \u00e9s k\u00f6rnyezet\u00e9t a rom\u00e1nok 1935-ben led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k \u00e9s \u00f6kr\u00f6kkel a b\u00f6rt\u00f6n \u00e9p\u00fclet\u00e9ig vonszolt\u00e1k. 1942-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel \u00fajra, amikor \u00c9szak-Erd\u00e9ly visszaker\u00fclt Magyarorsz\u00e1ghoz. A v\u00f6r\u00f6s pestissel visszat\u00e9r\u0151 rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k v\u00f6r\u00f6sre festett deszkaker\u00edt\u00e9st emeltek k\u00f6r\u00e9, amit hirdet\u0151t\u00e1bl\u00e1nak haszn\u00e1ltak. Ide f\u00fcggesztett\u00e9k ki t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a kul\u00e1kok list\u00e1j\u00e1t.@\nWessel\u00e9nyi Mikl\u00f3s (1796-1850) arisztokrata politikus Zilah \u00e9s Zsib\u00f3 k\u00f6rny\u00e9ki jobb\u00e1gyait folyamatosan szabad\u00edtotta fel a robot \u00e9s a d\u00e9zsma al\u00f3l, majd 1848-ban t\u00f6bb sz\u00e1z jobb\u00e1gycsal\u00e1dot szabad\u00edtott f\u00f6l, f\u00f6ldet adom\u00e1nyozott nekik \u00e9s a modern mez\u0151gazdas\u00e1g elsaj\u00e1t\u00edt\u00e1s\u00e1ra \u00f6szt\u00f6n\u00f6zte \u0151ket. ","town":{"townId":58,"name_HU":"Zilah","name_LO":"Zal\u0103u","seolink":"zilah-zalau","oldcounty":25,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}