exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Újközpont

Centru Nou
Újközpont
Centru Nou
Eredetileg:
tér
Jelenleg:
tér
Cím:
Piața 25 Octombrie
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.789128, 22.872768
Google térkép:

Története

Románia kommunista diktátora, Nicolae Ceausescu új városközpontot kívánt létrehozni Szatmárnémetiben is, a magyar korból örökölt történelmi városközpont mellé. Az un. Újközpontot 1972 és 1984 között húzták fel a Szamos partján, jórészt a korábbi cigánytelepen. Fő látványossága a Közigazgatási Palota (Palatul administrativ) 97 méteres magasságával és 15 emeletével sokáig Románia legmagasabb épületének számított.

Építésze a jászvásári Nicolae Porumbescu volt, és szintén az ő nevéhez fűződik a tér másik oldalán álló művelődési ház, a Szamos (Somesul) nagyáruház illetve a környező tömbházak.

Városi legenda, hogy a közigazgatási palota egy román juhászt ábrázol, a művelődési ház a kutyája, akik őrzik az épületek alkotta nyájat.

A palota tornyában egy hangszórót helyeztek el, ami óránként trombitált. A palota megépítése 54 milliárd lejbe került, ami 1985-ös árfolyamon átszámítva 3 milliárd dollárnak felelt meg. A palota a megaromán építészet gyönyörű példája.

{"item":"sight","set":{"sightId":1086,"townId":53,"active":1,"name_LO":"Centru Nou","address":"Pia\u021ba 25 Octombrie","mapdata":"1|687|1454","gps_lat":"47.7891280000","gps_long":"22.8727680000","religion":0,"oldtype":"26","newtype":"26","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00dajk\u00f6zpont","note":"","history":"Rom\u00e1nia kommunista dikt\u00e1tora, Nicolae Ceausescu \u00faj v\u00e1rosk\u00f6zpontot k\u00edv\u00e1nt l\u00e9trehozni Szatm\u00e1rn\u00e9metiben is, a magyar korb\u00f3l \u00f6r\u00f6k\u00f6lt t\u00f6rt\u00e9nelmi v\u00e1rosk\u00f6zpont mell\u00e9. Az un. \u00dajk\u00f6zpontot 1972 \u00e9s 1984 k\u00f6z\u00f6tt h\u00fazt\u00e1k fel a Szamos partj\u00e1n, j\u00f3r\u00e9szt a kor\u00e1bbi cig\u00e1nytelepen. F\u0151 l\u00e1tv\u00e1nyoss\u00e1ga a K\u00f6zigazgat\u00e1si Palota (Palatul administrativ) 97 m\u00e9teres magass\u00e1g\u00e1val \u00e9s 15 emelet\u00e9vel sok\u00e1ig Rom\u00e1nia legmagasabb \u00e9p\u00fclet\u00e9nek sz\u00e1m\u00edtott.@\u00c9p\u00edt\u00e9sze a j\u00e1szv\u00e1s\u00e1ri Nicolae Porumbescu volt, \u00e9s szint\u00e9n az \u0151 nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik a t\u00e9r m\u00e1sik oldal\u00e1n \u00e1ll\u00f3 m\u0171vel\u0151d\u00e9si h\u00e1z, a Szamos (Somesul) nagy\u00e1ruh\u00e1z illetve a k\u00f6rnyez\u0151 t\u00f6mbh\u00e1zak.@V\u00e1rosi legenda, hogy a k\u00f6zigazgat\u00e1si palota egy rom\u00e1n juh\u00e1szt \u00e1br\u00e1zol, a m\u0171vel\u0151d\u00e9si h\u00e1z a kuty\u00e1ja, akik \u0151rzik az \u00e9p\u00fcletek alkotta ny\u00e1jat.@A palota torny\u00e1ban egy hangsz\u00f3r\u00f3t helyeztek el, ami \u00f3r\u00e1nk\u00e9nt trombit\u00e1lt. A palota meg\u00e9p\u00edt\u00e9se 54 milli\u00e1rd lejbe ker\u00fclt, ami 1985-\u00f6s \u00e1rfolyamon \u00e1tsz\u00e1m\u00edtva 3 milli\u00e1rd doll\u00e1rnak felelt meg. A palota a megarom\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9szet gy\u00f6ny\u00f6r\u0171 p\u00e9ld\u00e1ja. \n&\nlokalhistoriak.blogspot.com: P\u00e1r \u00e9v alatt meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k az \u00dajk\u00f6zpontot|https:\/\/lokalhistoriak.blogspot.com\/2019\/05\/par-ev-alatt-felhuztak-az-ujkozpontot.html","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}