exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tűzoltótorony

Turnul Pompierilor
Tűzoltótorony
Turnul Pompierilor
Szatmárnémeti 2013, Tűzoltótorony - panoramio
Szodorai Imre [Hun], CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városi torony / tűztorony
Jelenleg:
városi torony / tűztorony
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.794396, 22.875862
Google térkép:

Története

1903 és 1904 között Meszlényi Gyula püspök építtette a tűzoltótornyot Dittler Ferenc tervei alapján Vajnai Lajos építőmesterrel.

A 19. században Szatmárnémeti épületeinek harmada fából épült, jellemzően zsindely- vagy szalmatetővel, ami kulcsfontosságúvá tette a tűzvédelmet. A céhek kötelezettségei közé tartozott a tűzoltó eszközökről való gondoskodás és a tűzoltásban való részvétel, de a városi polgárok önkéntes tűzoltó egyletet is alapítottak. A tűzoltók a megfigyelést először templomtornyokban, majd városháza tornyában végezték, utóbbi 1900-ban történt lebontása után pedig a székesegyház tornyából. A tűzoltóság az új tűztorony közelében építtette fel laktanyáját 1906-ban.

A technika fejlődésével, a telefon megjelenésével a torony a két világháború között elveszítette funkcióját, és az 1960-as évek végéig nem is hasznosították. Ekkor a belügyminisztérium antennákat helyezett el a tetején. Az 1989-es romániai forradalom után ismét funkció nélkül maradt, állapota ekkorra már leromlott.

2005-ben felújították, és megnyílt a látogatók előtt. A felújítás során a második világháborús lövésnyomokat szándékosan megőrizték, az eredetileg az oldalán elhelyezett táblákat azonban csak részleges felirattal pótolták. A műszaki átadásra 2009-ben került sor.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1069,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Turnul Pompierilor","address":"","mapdata":"1|1046|564","gps_lat":"47.7943960000","gps_long":"22.8758620000","religion":0,"oldtype":"25","newtype":"25","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tuzoltotorony-Szatmarnemeti-3552","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Szodorai Imre [Hun], CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti_2013,_T%C5%B1zolt%C3%B3torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szatm\u00e1rn\u00e9meti 2013, T\u0171zolt\u00f3torony - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4f\/Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti_2013%2C_T%C5%B1zolt%C3%B3torony_-_panoramio.jpg\/256px-Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti_2013%2C_T%C5%B1zolt%C3%B3torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti_2013,_T%C5%B1zolt%C3%B3torony_-_panoramio.jpg\u0022\u003ESzodorai Imre [Hun]\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"T\u0171zolt\u00f3torony","note":"","history":"1903 \u00e9s 1904 k\u00f6z\u00f6tt Meszl\u00e9nyi Gyula p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette a t\u0171zolt\u00f3tornyot Dittler Ferenc tervei alapj\u00e1n Vajnai Lajos \u00e9p\u00edt\u0151mesterrel.@A 19. sz\u00e1zadban Szatm\u00e1rn\u00e9meti \u00e9p\u00fcleteinek harmada f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt, jellemz\u0151en zsindely- vagy szalmatet\u0151vel, ami kulcsfontoss\u00e1g\u00fav\u00e1 tette a t\u0171zv\u00e9delmet. A c\u00e9hek k\u00f6telezetts\u00e9gei k\u00f6z\u00e9 tartozott a t\u0171zolt\u00f3 eszk\u00f6z\u00f6kr\u0151l val\u00f3 gondoskod\u00e1s \u00e9s a t\u0171zolt\u00e1sban val\u00f3 r\u00e9szv\u00e9tel, de a v\u00e1rosi polg\u00e1rok \u00f6nk\u00e9ntes t\u0171zolt\u00f3 egyletet is alap\u00edtottak. A t\u0171zolt\u00f3k a megfigyel\u00e9st el\u0151sz\u00f6r templomtornyokban, majd v\u00e1rosh\u00e1za torny\u00e1ban v\u00e9gezt\u00e9k, ut\u00f3bbi 1900-ban t\u00f6rt\u00e9nt lebont\u00e1sa ut\u00e1n pedig a sz\u00e9kesegyh\u00e1z torny\u00e1b\u00f3l. A t\u0171zolt\u00f3s\u00e1g az \u00faj t\u0171ztorony k\u00f6zel\u00e9ben \u00e9p\u00edttette fel laktany\u00e1j\u00e1t 1906-ban.@\nA technika fejl\u0151d\u00e9s\u00e9vel, a telefon megjelen\u00e9s\u00e9vel a torony a k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt elvesz\u00edtette funkci\u00f3j\u00e1t, \u00e9s az 1960-as \u00e9vek v\u00e9g\u00e9ig nem is hasznos\u00edtott\u00e1k. Ekkor a bel\u00fcgyminiszt\u00e9rium antenn\u00e1kat helyezett el a tetej\u00e9n. Az 1989-es rom\u00e1niai forradalom ut\u00e1n ism\u00e9t funkci\u00f3 n\u00e9lk\u00fcl maradt, \u00e1llapota ekkorra m\u00e1r leromlott.@\n2005-ben fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, \u00e9s megny\u00edlt a l\u00e1togat\u00f3k el\u0151tt. A fel\u00faj\u00edt\u00e1s sor\u00e1n a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fas l\u00f6v\u00e9snyomokat sz\u00e1nd\u00e9kosan meg\u0151rizt\u00e9k, az eredetileg az oldal\u00e1n elhelyezett t\u00e1bl\u00e1kat azonban csak r\u00e9szleges felirattal p\u00f3tolt\u00e1k. A m\u0171szaki \u00e1tad\u00e1sra 2009-ben ker\u00fclt sor.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}