exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása templom, Zárdatemplom és zárda

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása templom, Zárdatemplom és zárda
Szeplőtelen Szűz Mária templom-Szatmárnémeti
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Ștefan cel Mare 13
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.796844, 22.8743
Google térkép:

Története

Az egyetlen szatmári alapítású rend, a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek történelmi központja volt.

Hám János szatmári püspök külföldön ismerkedett meg az Irgalmas Nővérekkel. Bécsben látott először irgalmas rendi nővéreket, akik egy strassbourgi kongregációhoz tartoztak. Hozzájuk küldte ki szerzetesi kiképzésre azokat a magyar leányokat, akikkel aztán, visszatérésük után 1842-ben Szatmárnémetiben megalapította a Szatmári Irgalmas Nővérek kongregációját. A Szatmári Irgalmas Nővérek a Páli Szent Vincéről nevezett Bécsi Irgalmas Nővérek rendjéből származnak és a Szent által kidolgozott rendszabályzatot használják. Hivatásuk szerint beteg- és szegénygondozást vállalnak, árvaházi munkát, hitoktató-nevelő és lelkipásztori kisegítő munkát.

1836 és 1842 között épült meg a templom klasszicista stílusban. A zárdatemplom munkálataival Hám Gonzeczky Jánost bízta meg, akinek munkásságára egy márványtáblával is emlékezett az utókor. A Szeplőtelen Szűzet ábrázoló főoltárképet Pesky József festette Pesten, 1845-ben.

{"item":"sight","set":{"sightId":1054,"townId":53,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada \u0218tefan cel Mare 13","mapdata":"1|862|133","gps_lat":"47.7968440000","gps_long":"22.8743000000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szepl%C5%91telen_Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria_templom-Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szepl\u0151telen Sz\u0171z M\u00e1ria templom-Szatm\u00e1rn\u00e9meti\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/15\/Szepl%C5%91telen_Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria_templom-Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti.jpg\/256px-Szepl%C5%91telen_Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria_templom-Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szepl%C5%91telen_Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria_templom-Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti.jpg\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria szepl\u0151telen fogantat\u00e1sa templom, Z\u00e1rdatemplom \u00e9s z\u00e1rda","note":"","history":"Az egyetlen szatm\u00e1ri alap\u00edt\u00e1s\u00fa rend, a P\u00e1li Szent Vinc\u00e9r\u0151l nevezett Szatm\u00e1ri Irgalmas N\u0151v\u00e9rek t\u00f6rt\u00e9nelmi k\u00f6zpontja volt.@\nH\u00e1m J\u00e1nos szatm\u00e1ri p\u00fcsp\u00f6k k\u00fclf\u00f6ld\u00f6n ismerkedett meg az Irgalmas N\u0151v\u00e9rekkel. B\u00e9csben l\u00e1tott el\u0151sz\u00f6r irgalmas rendi n\u0151v\u00e9reket, akik egy strassbourgi kongreg\u00e1ci\u00f3hoz tartoztak. Hozz\u00e1juk k\u00fcldte ki szerzetesi kik\u00e9pz\u00e9sre azokat a magyar le\u00e1nyokat, akikkel azt\u00e1n, visszat\u00e9r\u00e9s\u00fck ut\u00e1n 1842-ben Szatm\u00e1rn\u00e9metiben megalap\u00edtotta a Szatm\u00e1ri Irgalmas N\u0151v\u00e9rek kongreg\u00e1ci\u00f3j\u00e1t. A Szatm\u00e1ri Irgalmas N\u0151v\u00e9rek a P\u00e1li Szent Vinc\u00e9r\u0151l nevezett B\u00e9csi Irgalmas N\u0151v\u00e9rek rendj\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmaznak \u00e9s a Szent \u00e1ltal kidolgozott rendszab\u00e1lyzatot haszn\u00e1lj\u00e1k. Hivat\u00e1suk szerint beteg- \u00e9s szeg\u00e9nygondoz\u00e1st v\u00e1llalnak, \u00e1rvah\u00e1zi munk\u00e1t, hitoktat\u00f3-nevel\u0151 \u00e9s lelkip\u00e1sztori kiseg\u00edt\u0151 munk\u00e1t.@\n1836 \u00e9s 1842 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg a templom klasszicista st\u00edlusban. A z\u00e1rdatemplom munk\u00e1lataival H\u00e1m Gonzeczky J\u00e1nost b\u00edzta meg, akinek munk\u00e1ss\u00e1g\u00e1ra egy m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bl\u00e1val is eml\u00e9kezett az ut\u00f3kor. A Szepl\u0151telen Sz\u0171zet \u00e1br\u00e1zol\u00f3 f\u0151olt\u00e1rk\u00e9pet Pesky J\u00f3zsef festette Pesten, 1845-ben. \n&\nmariaradio.ro: A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: SZATM\u00c1RN\u00c9METI \u2013 Z\u00c1RDA TEMPLOM|https:\/\/www.mariaradio.ro\/2020\/12\/07\/a-het-plebaniaja-szatmar-zarda-templom\/","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}