exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Miklós magyar görög katolikus templom

Biserica greco-catolică Sfântul Nicolae (limba maghiară)
Szent Miklós magyar görög katolikus templom
Biserica greco-catolică Sfântul Nicolae (limba maghiară)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Strada Liviu Rebreanu
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.799638, 22.873162
Google térkép:

Története

Az első 'görögök' Nagyvárad 1660-as török kézre kerülése után telepedtek át Szatmárba és Németibe. 1683-ban a közösség papja Monasterli Demeter volt, ő építette az első fatemplomot, amelyet 1690-ben Johannes Josephus De Camillis munkácsi püspök szentelt fel. 1740-ben építették meg a második fatemplomot, amelyet 1757-ben kőépülettel váltottak fel. A templom boltozatai a 19. század végére életveszélyessé váltak, ezért 1900-ban Fogarassy Sándor mérnök tervei szerint a templom gyökeres átalakítása történt meg. Az 1990-es években az északi oldalhoz egy nyolcszögletű hajót, új szentélyt és két sekrestyét csatoltak, míg a belsőt bizánci szellemben rendezték át. A felújított és kibővített templomot 2011-ben szentelték fel.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1056,"townId":53,"active":1,"name_LO":"Biserica greco-catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Nicolae (limba maghiar\u0103)","address":"Strada Liviu Rebreanu","mapdata":"2|721|296","gps_lat":"47.7996380000","gps_long":"22.8731620000","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szt-Miklos--Nemeti--gorog-katolikus-templom-Szatmarnemeti-3549","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Mikl\u00f3s magyar g\u00f6r\u00f6g katolikus templom ","note":"","history":"Az els\u0151 'g\u00f6r\u00f6g\u00f6k' Nagyv\u00e1rad 1660-as t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zre ker\u00fcl\u00e9se ut\u00e1n telepedtek \u00e1t Szatm\u00e1rba \u00e9s N\u00e9metibe. 1683-ban a k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g papja Monasterli Demeter volt, \u0151 \u00e9p\u00edtette az els\u0151 fatemplomot, amelyet 1690-ben Johannes Josephus De Camillis munk\u00e1csi p\u00fcsp\u00f6k szentelt fel. 1740-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k meg a m\u00e1sodik fatemplomot, amelyet 1757-ben k\u0151\u00e9p\u00fclettel v\u00e1ltottak fel. A templom boltozatai a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9re \u00e9letvesz\u00e9lyess\u00e9 v\u00e1ltak, ez\u00e9rt 1900-ban Fogarassy S\u00e1ndor m\u00e9rn\u00f6k tervei szerint a templom gy\u00f6keres \u00e1talak\u00edt\u00e1sa t\u00f6rt\u00e9nt meg. Az 1990-es \u00e9vekben az \u00e9szaki oldalhoz egy nyolcsz\u00f6glet\u0171 haj\u00f3t, \u00faj szent\u00e9lyt \u00e9s k\u00e9t sekresty\u00e9t csatoltak, m\u00edg a bels\u0151t biz\u00e1nci szellemben rendezt\u00e9k \u00e1t. A fel\u00faj\u00edtott \u00e9s kib\u0151v\u00edtett templomot 2011-ben szentelt\u00e9k fel.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}