exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent József templom

Szent József templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bulevardul Traian 31
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.79266, 22.888765
Google térkép:

Története

Boromisza Tibor püspök segítségével Kádár Ambrus kanonok építtette. Foerk Ernő budapesti felső építőipari tanár tervei alapján hozzáépítették az 1889-ben épült Irsik Ferenc apát-kanonok által alapított árvaházhoz. Az épülettömb arányossága miatt a templom másik oldalára is az árvaházhoz hasonló szárnyat épített. Az 1910. július 16-i alapkőletételt követően megkezdett munkálatokat maga a tervező irányította, 1913-ban készült el.

{"item":"sight","set":{"sightId":1058,"townId":53,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Traian 31","mapdata":"3|367|840","gps_lat":"47.7926600000","gps_long":"22.8887650000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Pixi at Romanian Wikipedia., CC BY 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SM3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022SM3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cf\/SM3.jpg\/256px-SM3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SM3.jpg\u0022\u003EThe original uploader was Pixi at Romanian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u0022\u003ECC BY 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent J\u00f3zsef templom","note":"","history":"Boromisza Tibor p\u00fcsp\u00f6k seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel K\u00e1d\u00e1r Ambrus kanonok \u00e9p\u00edttette. Foerk Ern\u0151 budapesti fels\u0151 \u00e9p\u00edt\u0151ipari tan\u00e1r tervei alapj\u00e1n hozz\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k az 1889-ben \u00e9p\u00fclt Irsik Ferenc ap\u00e1t-kanonok \u00e1ltal alap\u00edtott \u00e1rvah\u00e1zhoz. Az \u00e9p\u00fclett\u00f6mb ar\u00e1nyoss\u00e1ga miatt a templom m\u00e1sik oldal\u00e1ra is az \u00e1rvah\u00e1zhoz hasonl\u00f3 sz\u00e1rnyat \u00e9p\u00edtett. Az 1910. j\u00falius 16-i alapk\u0151let\u00e9telt k\u00f6vet\u0151en megkezdett munk\u00e1latokat maga a tervez\u0151 ir\u00e1ny\u00edtotta, 1913-ban k\u00e9sz\u00fclt el.\n&\nmagyarkurir.hu: \u00daj f\u00e9nyben ragyog a szatm\u00e1rn\u00e9meti Szent J\u00f3zsef-templom|https:\/\/www.magyarkurir.hu\/hirek\/uj-fenyben-ragyog-szatmarnemeti-szent-jozsef-templom","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}