exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szatmárnémeti Északi Színház

Teatrul de Nord
Szatmárnémeti Északi Színház
Teatrul de Nord
Teatrul de Nord Satu Mare
Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Cím:
Strada Horea 3-5
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.793853, 22.877434
Google térkép:

Története

1892-ben épült, a maga korában igen korszerűnek számító forgószínpados színpadtechnikával, mintegy félezer férőhellyel. A nagyváradi és a kolozsvári színház mellett Erdély egyik legpatinásabb, máig működő színháza. Jelenleg két tagozata van (román és magyar). A magyar társulat Harag György nevét viseli.

Szatmárnémetiben a magyar nyelvű színjátszásnak 220 éves hagyománya van. 1790-ben tartották a városban az első színielőadást (vándorkomédiások). Saját színházépülete 1847 óta van a városnak. Ez az épület egyike volt Magyarország első kőszínházainak. Rövid vándorszínészi pályafutása alatt Arany János is játszott itt. 1892-ben felavatják az új színházépületet. Ma is ez ad otthont az Északi Színház intézményének. Olyan művészek fordultak meg színpadán, mint Beregi Oszkár, Márkus Emília, Jászai Mari, Neményi Lili, Borovszky Oszkár, Poór Lili, Gróf László.

A második világháborúban bombatalálat érte a színházépületet is, melynek következtében hosszú időre használhatatlanná vált. Az 1950-es években alakult újra a magyar színjátszás Harag György vezetésével. 1957. április 1-től Szatmári Állami Magyar Színház néven működött az intézmény, a román társulat 1968-as megalakulásáig.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1073,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Teatrul de Nord","address":"Strada Horea 3-5","mapdata":"1|1237|664","gps_lat":"47.7938530000","gps_long":"22.8774340000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"http:\/\/www.teatruldenord.ro\/#stayhere","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Eszaki-szinhaz-Szatmarnemeti-1759","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Teatrul_de_Nord_Satu_Mare.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Teatrul de Nord Satu Mare\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Teatrul_de_Nord_Satu_Mare.JPG\/512px-Teatrul_de_Nord_Satu_Mare.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Teatrul_de_Nord_Satu_Mare.JPG\u0022\u003EGabriel Danea\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti \u00c9szaki Sz\u00ednh\u00e1z","note":"","history":"1892-ben \u00e9p\u00fclt, a maga kor\u00e1ban igen korszer\u0171nek sz\u00e1m\u00edt\u00f3 forg\u00f3sz\u00ednpados sz\u00ednpadtechnik\u00e1val, mintegy f\u00e9lezer f\u00e9r\u0151hellyel. A nagyv\u00e1radi \u00e9s a kolozsv\u00e1ri sz\u00ednh\u00e1z mellett Erd\u00e9ly egyik legpatin\u00e1sabb, m\u00e1ig m\u0171k\u00f6d\u0151 sz\u00ednh\u00e1za. Jelenleg k\u00e9t tagozata van (rom\u00e1n \u00e9s magyar). A magyar t\u00e1rsulat Harag Gy\u00f6rgy nev\u00e9t viseli.@\nSzatm\u00e1rn\u00e9metiben a magyar nyelv\u0171 sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1snak 220 \u00e9ves hagyom\u00e1nya van. 1790-ben tartott\u00e1k a v\u00e1rosban az els\u0151 sz\u00edniel\u0151ad\u00e1st (v\u00e1ndorkom\u00e9di\u00e1sok). Saj\u00e1t sz\u00ednh\u00e1z\u00e9p\u00fclete 1847 \u00f3ta van a v\u00e1rosnak. Ez az \u00e9p\u00fclet egyike volt Magyarorsz\u00e1g els\u0151 k\u0151sz\u00ednh\u00e1zainak. R\u00f6vid v\u00e1ndorsz\u00edn\u00e9szi p\u00e1lyafut\u00e1sa alatt Arany J\u00e1nos is j\u00e1tszott itt. 1892-ben felavatj\u00e1k az \u00faj sz\u00ednh\u00e1z\u00e9p\u00fcletet. Ma is ez ad otthont az \u00c9szaki Sz\u00ednh\u00e1z int\u00e9zm\u00e9ny\u00e9nek. Olyan m\u0171v\u00e9szek fordultak meg sz\u00ednpad\u00e1n, mint Beregi Oszk\u00e1r, M\u00e1rkus Em\u00edlia, J\u00e1szai Mari, Nem\u00e9nyi Lili, Borovszky Oszk\u00e1r, Po\u00f3r Lili, Gr\u00f3f L\u00e1szl\u00f3.@\nA m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban bombatal\u00e1lat \u00e9rte a sz\u00ednh\u00e1z\u00e9p\u00fcletet is, melynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben hossz\u00fa id\u0151re haszn\u00e1lhatatlann\u00e1 v\u00e1lt. Az 1950-es \u00e9vekben alakult \u00fajra a magyar sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1s Harag Gy\u00f6rgy vezet\u00e9s\u00e9vel. 1957. \u00e1prilis 1-t\u0151l Szatm\u00e1ri \u00c1llami Magyar Sz\u00ednh\u00e1z n\u00e9ven m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az int\u00e9zm\u00e9ny, a rom\u00e1n t\u00e1rsulat 1968-as megalakul\u00e1s\u00e1ig.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}