exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Püspöki palota

Episcopia Romano-Catolică
Püspöki palota
Episcopia Romano-Catolică
Palatul Episcopiei romano-catolice - fatada
Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada 1 Decembrie 1918 2
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.792585, 22.878252
Google térkép:

Története

1805-ben kezdték építeni Fischer István püspök idején Josef Bittheuser tervrajzai alapján, aki a Károlyi család udvari építésze volt. Elsőként a két oldalszárnya épült fel. A munkálatok 1837 és 1840 között Hám János püspök idején folytatódtak. Ekkor kötötték össze a nyugati és a keleti szárnyat, ekkor épült a püspöki kápolna és a díszterem is. 1851 óta szolgál a püspökök rezidenciájaként. 1859-re készült el a papnevelő intézetnek helyt adó szárny, 1892-ben pedig a szemináriumot a palotával összekötő szárny, amiben ma a könyvtár található.

Az épületegyüttes klasszicista stílusú, magában foglalja az egykori Püspöki Levéltár és az egykori Papnevelő Intézet szárnyait is (ma a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont használja ezeket a szárnyakat). Legjelentősebb látnivaló a palotában lévő Püspöki Kápolna. A kápolna nem nyilvános, de látogatható műemlék. Gipszkazettás mennyezete, szibériai topolyafa-padlózata és padjai vannak, de oltára miatt igazán híres. A kápolna oltárát az erdődi vár kápolnájából hozatta át Szatmár püspöke. Ez előtt az oltár előtt esküdött örök hűséget Petőfi Sándor és Szendrey Júlia.

{"item":"sight","set":{"sightId":1062,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Episcopia Romano-Catolic\u0103","address":"Strada 1 Decembrie 1918 2","mapdata":"1|1318|888","gps_lat":"47.7925850000","gps_long":"22.8782520000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"https:\/\/www.szatmariegyhazmegye.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Puspoki-palota-Szatmarnemeti-1754","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=301","picture":"\u003Ca title=\u0022Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Episcopiei_romano-catolice_-_fatada.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Episcopiei romano-catolice - fatada\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/65\/Palatul_Episcopiei_romano-catolice_-_fatada.JPG\/512px-Palatul_Episcopiei_romano-catolice_-_fatada.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Episcopiei_romano-catolice_-_fatada.JPG\u0022\u003EGabriel Danea\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"P\u00fcsp\u00f6ki palota","note":"","history":"1805-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni Fischer Istv\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k idej\u00e9n Josef Bittheuser tervrajzai alapj\u00e1n, aki a K\u00e1rolyi csal\u00e1d udvari \u00e9p\u00edt\u00e9sze volt. Els\u0151k\u00e9nt a k\u00e9t oldalsz\u00e1rnya \u00e9p\u00fclt fel. A munk\u00e1latok 1837 \u00e9s 1840 k\u00f6z\u00f6tt H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k idej\u00e9n folytat\u00f3dtak. Ekkor k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k \u00f6ssze a nyugati \u00e9s a keleti sz\u00e1rnyat, ekkor \u00e9p\u00fclt a p\u00fcsp\u00f6ki k\u00e1polna \u00e9s a d\u00edszterem is. 1851 \u00f3ta szolg\u00e1l a p\u00fcsp\u00f6k\u00f6k rezidenci\u00e1jak\u00e9nt. 1859-re k\u00e9sz\u00fclt el a papnevel\u0151 int\u00e9zetnek helyt ad\u00f3 sz\u00e1rny, 1892-ben pedig a szemin\u00e1riumot a palot\u00e1val \u00f6sszek\u00f6t\u0151 sz\u00e1rny, amiben ma a k\u00f6nyvt\u00e1r tal\u00e1lhat\u00f3.@\nAz \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttes klasszicista st\u00edlus\u00fa, mag\u00e1ban foglalja az egykori P\u00fcsp\u00f6ki Lev\u00e9lt\u00e1r \u00e9s az egykori Papnevel\u0151 Int\u00e9zet sz\u00e1rnyait is (ma a H\u00e1m J\u00e1nos R\u00f3mai Katolikus Iskolak\u00f6zpont haszn\u00e1lja ezeket a sz\u00e1rnyakat). Legjelent\u0151sebb l\u00e1tnival\u00f3 a palot\u00e1ban l\u00e9v\u0151 P\u00fcsp\u00f6ki K\u00e1polna. A k\u00e1polna nem nyilv\u00e1nos, de l\u00e1togathat\u00f3 m\u0171eml\u00e9k. Gipszkazett\u00e1s mennyezete, szib\u00e9riai topolyafa-padl\u00f3zata \u00e9s padjai vannak, de olt\u00e1ra miatt igaz\u00e1n h\u00edres. A k\u00e1polna olt\u00e1r\u00e1t az erd\u0151di v\u00e1r k\u00e1poln\u00e1j\u00e1b\u00f3l hozatta \u00e1t Szatm\u00e1r p\u00fcsp\u00f6ke. Ez el\u0151tt az olt\u00e1r el\u0151tt esk\u00fcd\u00f6tt \u00f6r\u00f6k h\u0171s\u00e9get Pet\u0151fi S\u00e1ndor \u00e9s Szendrey J\u00falia.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}