exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kanonokpaloták

The Dome Hotel and Restaurant
Kanonokpaloták
The Dome Hotel and Restaurant
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1-3
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.792432, 22.877487
Google térkép:

Története

A püspöki palotával szemben találhatók. A kanonokoknak szánt lakóház 1850 körül épült. Eredetileg négy személy és az őket kiszolgáló személyzet lakott itt. 1948-ban a házat gyakorlatilag államosították, papírok szerint az egyház tulajdonában maradt. Az apartmanokat nyolc kisebb lakásra osztották, egy kis ház is állt az udvarban, ami 2013-2014-ben lebontásra került. A lakások visszakerültek a Római Katolikus Püspökség tulajdonába, ezt követően született a döntés, hogy az ingatlant bérbe adják egy különleges célra. Ennek köszönhetően az ingatlan jelenleg szállodaként üzemel.

{"item":"sight","set":{"sightId":1063,"townId":53,"active":1,"name_LO":"The Dome Hotel and Restaurant","address":"Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1-3","mapdata":"1|1228|904","gps_lat":"47.7924320000","gps_long":"22.8774870000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"80","homepage":"https:\/\/hotel.thedome.ro\/hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Kanonokpalot\u00e1k","note":"","history":"A p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1val szemben tal\u00e1lhat\u00f3k.\nA kanonokoknak sz\u00e1nt lak\u00f3h\u00e1z 1850 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt. Eredetileg n\u00e9gy szem\u00e9ly \u00e9s az \u0151ket kiszolg\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyzet lakott itt. 1948-ban a h\u00e1zat gyakorlatilag \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, pap\u00edrok szerint az egyh\u00e1z tulajdon\u00e1ban maradt. Az apartmanokat nyolc kisebb lak\u00e1sra osztott\u00e1k, egy kis h\u00e1z is \u00e1llt az udvarban, ami 2013-2014-ben lebont\u00e1sra ker\u00fclt. A lak\u00e1sok visszaker\u00fcltek a R\u00f3mai Katolikus P\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g tulajdon\u00e1ba, ezt k\u00f6vet\u0151en sz\u00fcletett a d\u00f6nt\u00e9s, hogy az ingatlant b\u00e9rbe adj\u00e1k egy k\u00fcl\u00f6nleges c\u00e9lra. Ennek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en az ingatlan jelenleg sz\u00e1llodak\u00e9nt \u00fczemel.\n&\nhotel.thedome.ro: A KANONOK-PALOTA r\u00f6vid t\u00f6rt\u00e9nete|https:\/\/hotel.thedome.ro\/hu\/tortenelmi","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}