exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Zápolya-ház, Ioan Raica Városi Múzeum

Muzeul Municipal Ioan Raica
Zápolya-ház, Ioan Raica Városi Múzeum
Muzeul Municipal Ioan Raica
Zapolya building sebes
Oguszt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
székház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Piața Primăriei 3
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.9579032233, 23.5695978476
Google térkép:

Története

A Főtéren álló Zápolya-házban (Fejedelmek háza, Königshaus) halt meg 1540-ben Szapolyai János. Az egyemeletes épület eredetileg 15. századi és a 16. században bővítették. Udvari bejáratát két római kori kőoroszlán őrzi. Szászsebesszék gyűlése számára épült. Az Erdélyi Fejedelemség idejében a fejedelmek szállása és országgyűlések színhelye volt. Benne működik a Ioan Raica Múzeum könyv- és várostörténeti, szépművészeti, román és szász népművészeti kiállítással. Afrikai etnográfiai és természetrajzi anyaga Franz Binder hagyatékából való, aki a városi patika tulajdonosa volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1898,"townId":74,"active":1,"name_LO":"Muzeul Municipal Ioan Raica","address":"Pia\u021ba Prim\u0103riei 3","mapdata":"1|1488|925","gps_lat":"45.9579032233","gps_long":"23.5695978476","religion":0,"oldtype":"53,16","newtype":"98","homepage":"https:\/\/muzeul-municipal-ioan-raica.business.site\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Oguszt, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zapolya_building_sebes.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zapolya building sebes\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Zapolya_building_sebes.jpg\/512px-Zapolya_building_sebes.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zapolya_building_sebes.jpg\u0022\u003EOguszt\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Z\u00e1polya-h\u00e1z, Ioan Raica V\u00e1rosi M\u00fazeum","note":"","history":"A F\u0151t\u00e9ren \u00e1ll\u00f3 Z\u00e1polya-h\u00e1zban (Fejedelmek h\u00e1za, K\u00f6nigshaus) halt meg 1540-ben Szapolyai J\u00e1nos. Az egyemeletes \u00e9p\u00fclet eredetileg 15. sz\u00e1zadi \u00e9s a 16. sz\u00e1zadban b\u0151v\u00edtett\u00e9k. Udvari bej\u00e1rat\u00e1t k\u00e9t r\u00f3mai kori k\u0151oroszl\u00e1n \u0151rzi. Sz\u00e1szsebessz\u00e9k gy\u0171l\u00e9se sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9p\u00fclt. Az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g idej\u00e9ben a fejedelmek sz\u00e1ll\u00e1sa \u00e9s orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sek sz\u00ednhelye volt. Benne m\u0171k\u00f6dik a Ioan Raica M\u00fazeum k\u00f6nyv- \u00e9s v\u00e1rost\u00f6rt\u00e9neti, sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti, rom\u00e1n \u00e9s sz\u00e1sz n\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1ssal. Afrikai etnogr\u00e1fiai \u00e9s term\u00e9szetrajzi anyaga Franz Binder hagyat\u00e9k\u00e1b\u00f3l val\u00f3, aki a v\u00e1rosi patika tulajdonosa volt.","town":{"townId":74,"name_HU":"Sz\u00e1szsebes","name_LO":"Sebe\u0219","seolink":"szaszsebes-sebes","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}