exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Városfalak

Városfalak
Sebes citadel
Roamata, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.9555423481, 23.5724304614
Google térkép:

Története

A várost Zsigmond 1387-ben kiadott engedélye alapján vették körül falakkal és védőművekkel. A várfalak nagyjából téglalap alaprajzot mutattak. Északon és nyugaton kaputornyok álltak. Az északi kaputorony közelében négyszög alapú torony állt, a nyugati kaputornyot félköríves barbakán erősítette. A sarkoknál északnyugaton a Csizmadia-torony, északkeleten egy sokszög alaprajzú torony, délkeleten a Szabó- vagy Deák-torony állt.

1438-ban II. Murád megostromolta a várost. Rövid harc után a törököket kísérő Vlad Dracul havasalföldi fejedelem közvetítésére a szász polgárai feladták a várost. A magyar védők egy része azonban a Szabó-toronyba húzódott, amit a törökök rájuk gyújtottak. A kirohanó védőket a törökök legyilkolták. Mátyás 1485-ös rendelete nyomán a falakat kijavították és magasították. 1571-ben újra megerősítették. 1849 után a kapukat, a déli és a keleti oldalon állt barbakánnal és más erődítésekkel együtt lerombolták, de maguk a várfalak ma is szinte teljesen körülveszik a városmagot.

{"item":"sight","set":{"sightId":1897,"townId":74,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1806|1340","gps_lat":"45.9555423481","gps_long":"23.5724304614","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Roamata, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sebes_citadel.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sebes citadel\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Sebes_citadel.JPG\/512px-Sebes_citadel.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sebes_citadel.JPG\u0022\u003ERoamata\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rosfalak","note":"","history":"A v\u00e1rost Zsigmond 1387-ben kiadott enged\u00e9lye alapj\u00e1n vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl falakkal \u00e9s v\u00e9d\u0151m\u0171vekkel. A v\u00e1rfalak nagyj\u00e1b\u00f3l t\u00e9glalap alaprajzot mutattak. \u00c9szakon \u00e9s nyugaton kaputornyok \u00e1lltak. Az \u00e9szaki kaputorony k\u00f6zel\u00e9ben n\u00e9gysz\u00f6g alap\u00fa torony \u00e1llt, a nyugati kaputornyot f\u00e9lk\u00f6r\u00edves barbak\u00e1n er\u0151s\u00edtette. A sarkokn\u00e1l \u00e9szaknyugaton a Csizmadia-torony, \u00e9szakkeleten egy soksz\u00f6g alaprajz\u00fa torony, d\u00e9lkeleten a Szab\u00f3- vagy De\u00e1k-torony \u00e1llt.@\n1438-ban II. Mur\u00e1d megostromolta a v\u00e1rost. R\u00f6vid harc ut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k\u00f6ket k\u00eds\u00e9r\u0151 Vlad Dracul havasalf\u00f6ldi fejedelem k\u00f6zvet\u00edt\u00e9s\u00e9re a sz\u00e1sz polg\u00e1rai feladt\u00e1k a v\u00e1rost. A magyar v\u00e9d\u0151k egy r\u00e9sze azonban a Szab\u00f3-toronyba h\u00faz\u00f3dott, amit a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k r\u00e1juk gy\u00fajtottak. A kirohan\u00f3 v\u00e9d\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k legyilkolt\u00e1k. M\u00e1ty\u00e1s 1485-\u00f6s rendelete nyom\u00e1n a falakat kijav\u00edtott\u00e1k \u00e9s magas\u00edtott\u00e1k. 1571-ben \u00fajra meger\u0151s\u00edtett\u00e9k. 1849 ut\u00e1n a kapukat, a d\u00e9li \u00e9s a keleti oldalon \u00e1llt barbak\u00e1nnal \u00e9s m\u00e1s er\u0151d\u00edt\u00e9sekkel egy\u00fctt lerombolt\u00e1k, de maguk a v\u00e1rfalak ma is szinte teljesen k\u00f6r\u00fclveszik a v\u00e1rosmagot. ","town":{"townId":74,"name_HU":"Sz\u00e1szsebes","name_LO":"Sebe\u0219","seolink":"szaszsebes-sebes","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}