exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Evangélikus templom

Biserica Evanghelică Luterană
Evangélikus templom
Biserica Evanghelică Luterană
Ansamblul bisericii evanghelice din Sebeș 4
Levente Nuber, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Piața Primăriei 5
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.9575351297, 23.5677470757
Google térkép:

Története

Egy korábbi templom helyén a 12–13. század fordulóján épült, háromhajós bazilikaként. Két torony felépítését is tervezték, de az építkezést a tatárjárás megszakította. 1255 körül a kerci ciszterci műhely stílusában új, gótikus szentélyt és boltozatot, a korábban tervezett két torony helyett pedig egy centrális elhelyezésű tornyot építettek. 1370 és 1382 között a város fejlődése szükségessé tette, hogy a templomot kiszélesítsék és meghosszabbítsák, ezzel Erdély egyik legnagyobb templomává vált. Ebből az időből valók a külső pilléreken álló szobrok is. Az 1442-es török pusztítás után a pápa búcsúengedélyt adott a helyreállítására. 1453 és 1464 között oldalhajóit tovább szélesítették és magasították. 1661-ben a torony tetőzete leégett, ezután magasították. 1837-ben a korábbi gótikus sekrestyét kisebbel helyettesítették. Reneszánsz szárnyas oltára 1518 és 1523 között készült, talán Veit Stoss fiának munkája. Szószéke késő gótikus. Anatóliai szőnyegei a 15–17. századból valók. A templomot egykor 4,5 m magas fal vette körül, három toronnyal. A fal a déli oldalon ma is áll.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1884,"townId":74,"active":2,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103 Luteran\u0103","address":"Pia\u021ba Prim\u0103riei 5","mapdata":"1|1271|994","gps_lat":"45.9575351297","gps_long":"23.5677470757","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Szaszsebes-16","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Levente Nuber, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_din_Sebe%C8%99_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul bisericii evanghelice din Sebe\u0219 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Ansamblul_bisericii_evanghelice_din_Sebe%C8%99_4.jpg\/512px-Ansamblul_bisericii_evanghelice_din_Sebe%C8%99_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_bisericii_evanghelice_din_Sebe%C8%99_4.jpg\u0022\u003ELevente Nuber\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","note":"","history":"Egy kor\u00e1bbi templom hely\u00e9n a 12\u201313. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n \u00e9p\u00fclt, h\u00e1romhaj\u00f3s bazilikak\u00e9nt. K\u00e9t torony fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t is tervezt\u00e9k, de az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s megszak\u00edtotta. 1255 k\u00f6r\u00fcl a kerci ciszterci m\u0171hely st\u00edlus\u00e1ban \u00faj, g\u00f3tikus szent\u00e9lyt \u00e9s boltozatot, a kor\u00e1bban tervezett k\u00e9t torony helyett pedig egy centr\u00e1lis elhelyez\u00e9s\u0171 tornyot \u00e9p\u00edtettek. 1370 \u00e9s 1382 k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1ros fejl\u0151d\u00e9se sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9 tette, hogy a templomot kisz\u00e9les\u00edts\u00e9k \u00e9s meghosszabb\u00edts\u00e1k, ezzel Erd\u00e9ly egyik legnagyobb templom\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Ebb\u0151l az id\u0151b\u0151l val\u00f3k a k\u00fcls\u0151 pill\u00e9reken \u00e1ll\u00f3 szobrok is. Az 1442-es t\u00f6r\u00f6k puszt\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a p\u00e1pa b\u00facs\u00faenged\u00e9lyt adott a helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra. 1453 \u00e9s 1464 k\u00f6z\u00f6tt oldalhaj\u00f3it tov\u00e1bb sz\u00e9les\u00edtett\u00e9k \u00e9s magas\u00edtott\u00e1k. 1661-ben a torony tet\u0151zete le\u00e9gett, ezut\u00e1n magas\u00edtott\u00e1k. 1837-ben a kor\u00e1bbi g\u00f3tikus sekresty\u00e9t kisebbel helyettes\u00edtett\u00e9k. Renesz\u00e1nsz sz\u00e1rnyas olt\u00e1ra 1518 \u00e9s 1523 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt, tal\u00e1n Veit Stoss fi\u00e1nak munk\u00e1ja. Sz\u00f3sz\u00e9ke k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus. Anat\u00f3liai sz\u0151nyegei a 15\u201317. sz\u00e1zadb\u00f3l val\u00f3k. A templomot egykor 4,5 m magas fal vette k\u00f6r\u00fcl, h\u00e1rom toronnyal. A fal a d\u00e9li oldalon ma is \u00e1ll.","town":{"townId":74,"name_HU":"Sz\u00e1szsebes","name_LO":"Sebe\u0219","seolink":"szaszsebes-sebes","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}