exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Székely Mikó Kollégium

Székely Mikó Kollégium, Liceul Teoretic Székely Mikó
Székely Mikó Kollégium
Székely Mikó Kollégium, Liceul Teoretic Székely Mikó
Miko kollegium
Markolaci, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Cím:
Strada Gróf Mikó Imre 1
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8653911251, 25.7873281191
Google térkép:

Története

1858-ban gróf Mikó Imre támogatásával nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a református középiskola. Kezdetben a református templom mellett működött. 1863-ban költözött mai telkre, ahol először kisebb házakban, istállókban hozták létre a termeket. A mai klasszicista iskolaépületet 1870 és 1876 között építették fel Zofalh Gusztáv tervei alapján. A terveket Mikó Imre fizette, az építőanyagot háromszéki székely falvak adták össze, a telket pedig a város biztosította ingyen. Mikó Imre 1876-ban elhunyt. Ekkor az iskola úgy döntött, hogy felveszi nevébe három alapítójának nevét (a református egyház, Háromszék székely népe és gr. Mikó Imre), így lett Református Székely Mikó Tanoda majd Kollégium.

1892-ben épült fel a kollégium déli, Mikó utcai szárnya Alpár Ignác tervei alapján.

1940-ben az épület földrengésben súlyosan megsérült, a háború miatt csak 1944. decemberében indult újra az oktatás az épületben. 1948-ban államosították, és a román tanítási nyelvet is bevezették. 1989 után kaphatta vissza régi nevét, de a román állam minden lehetséges módon megpróbálta elszabotálni, hogy az egyház visszaszerezze az intézményt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2074,"townId":79,"active":2,"name_LO":"Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Koll\u00e9gium, Liceul Teoretic Sz\u00e9kely Mik\u00f3","address":"Strada Gr\u00f3f Mik\u00f3 Imre 1","mapdata":"1|643|1621","gps_lat":"45.8653911251","gps_long":"25.7873281191","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/szekelymikokollegium.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szekely-Miko-Kollegium-Sepsiszentgyorgy-1457","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Markolaci, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Miko_kollegium.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Miko kollegium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/3\/3a\/Miko_kollegium.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Miko_kollegium.jpg\u0022\u003EMarkolaci\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Koll\u00e9gium","note":"","history":"1858-ban gr\u00f3f Mik\u00f3 Imre t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val ny\u00edlt meg Sepsiszentgy\u00f6rgy\u00f6n a reform\u00e1tus k\u00f6z\u00e9piskola. Kezdetben a reform\u00e1tus templom mellett m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1863-ban k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt mai telkre, ahol el\u0151sz\u00f6r kisebb h\u00e1zakban, ist\u00e1ll\u00f3kban hozt\u00e1k l\u00e9tre a termeket. A mai klasszicista iskola\u00e9p\u00fcletet 1870 \u00e9s 1876 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel Zofalh Guszt\u00e1v tervei alapj\u00e1n. A terveket Mik\u00f3 Imre fizette, az \u00e9p\u00edt\u0151anyagot h\u00e1romsz\u00e9ki sz\u00e9kely falvak adt\u00e1k \u00f6ssze, a telket pedig a v\u00e1ros biztos\u00edtotta ingyen. Mik\u00f3 Imre 1876-ban elhunyt. Ekkor az iskola \u00fagy d\u00f6nt\u00f6tt, hogy felveszi nev\u00e9be h\u00e1rom alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak nev\u00e9t (a reform\u00e1tus egyh\u00e1z, H\u00e1romsz\u00e9k sz\u00e9kely n\u00e9pe \u00e9s gr. Mik\u00f3 Imre), \u00edgy lett Reform\u00e1tus Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Tanoda majd Koll\u00e9gium.@\n1892-ben \u00e9p\u00fclt fel a koll\u00e9gium d\u00e9li, Mik\u00f3 utcai sz\u00e1rnya Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n.@\n1940-ben az \u00e9p\u00fclet f\u00f6ldreng\u00e9sben s\u00falyosan megs\u00e9r\u00fclt, a h\u00e1bor\u00fa miatt csak 1944. december\u00e9ben indult \u00fajra az oktat\u00e1s az \u00e9p\u00fcletben. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, \u00e9s a rom\u00e1n tan\u00edt\u00e1si nyelvet is bevezett\u00e9k. 1989 ut\u00e1n kaphatta vissza r\u00e9gi nev\u00e9t, de a rom\u00e1n \u00e1llam minden lehets\u00e9ges m\u00f3don megpr\u00f3b\u00e1lta elszabot\u00e1lni, hogy az egyh\u00e1z visszaszerezze az int\u00e9zm\u00e9nyt.","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}