exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református vártemplom

Református vártemplom
Sf. Gheorghe - Cetatea și biserica reformată
NeaAlecu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Strada Cetății 1
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8731461924, 25.7858705905
Google térkép:

Története

1332-ben említették először Sepsiszentgyörgy templomát, amikor papja Mihály volt.

A késő gótikus templom építési ideje a 15–16. század fordulójára tehető. Az építkezés három szakaszban történt: először a sokszögzáródású, hálóboltozatos szentély készülhetett el, azután a hajó, utoljára a külső támpillérek elhelyezésére került sor. A templomot egykor kettős erődítésű magas várfal vette körül, a belső magas falat egy külső, alacsonyabb övezte. A várfal két bástyájának egyikén torony emelkedett.

1547-ben Daczó Pál építtette át saját költségén egyhajós, hálóboltozattal fedett teremtemplommá.

1658-ban tatárok pusztították. 1728-ban és 1738-ban földrengés sújtotta. Az 1738-ban lebontott középkori templomtorony helyett 1761-ben egy magasabb tornyot építettek. 1786-ban a külső várfalat bontották le, amely az 1658-as és 1661-es török tatárdúlások alkalmával rongálódott meg.

Az 1802-es földrengés alkalmával leomlott templom hajóját 1805-ben lapos, vakolt mennyezettel pótolták, 1829-ben felépítették a harangtornyot (a szintén leomlott egykori kaputorony helyén). A belső várfal szintén az 1802-es földrengéskor rongálódott meg. 1894-ben a szentély keleti végébe az új orgona számára karzatot építettek. Az 1940-es földrengés megrongálta a templomot és a várfalat. A falakat a múlt század közepén restaurálták, akkor építették újra az északi oldal felső részét. A műemléktemplomot 1978-ban kijavították, 1979–1980-ban a várfalakat újraépítették.

{"item":"sight","set":{"sightId":2065,"townId":79,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Cet\u0103\u021bii 1","mapdata":"1|484|332","gps_lat":"45.8731461924","gps_long":"25.7858705905","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.sepsivartemplom.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Sepsiszentgyorgy-226","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=255","picture":"\u003Ca title=\u0022NeaAlecu, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sf._Gheorghe_-_Cetatea_%C8%99i_biserica_reformat%C4%83.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sf. Gheorghe - Cetatea \u0219i biserica reformat\u0103\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/93\/Sf._Gheorghe_-_Cetatea_%C8%99i_biserica_reformat%C4%83.jpg\/512px-Sf._Gheorghe_-_Cetatea_%C8%99i_biserica_reformat%C4%83.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sf._Gheorghe_-_Cetatea_%C8%99i_biserica_reformat%C4%83.jpg\u0022\u003ENeaAlecu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus v\u00e1rtemplom","note":"","history":"1332-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r Sepsiszentgy\u00f6rgy templom\u00e1t, amikor papja Mih\u00e1ly volt.@\nA k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus templom \u00e9p\u00edt\u00e9si ideje a 15\u201316. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1ra tehet\u0151. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s h\u00e1rom szakaszban t\u00f6rt\u00e9nt: el\u0151sz\u00f6r a soksz\u00f6gz\u00e1r\u00f3d\u00e1s\u00fa, h\u00e1l\u00f3boltozatos szent\u00e9ly k\u00e9sz\u00fclhetett el, azut\u00e1n a haj\u00f3, utolj\u00e1ra a k\u00fcls\u0151 t\u00e1mpill\u00e9rek elhelyez\u00e9s\u00e9re ker\u00fclt sor. A templomot egykor kett\u0151s er\u0151d\u00edt\u00e9s\u0171 magas v\u00e1rfal vette k\u00f6r\u00fcl, a bels\u0151 magas falat egy k\u00fcls\u0151, alacsonyabb \u00f6vezte. A v\u00e1rfal k\u00e9t b\u00e1sty\u00e1j\u00e1nak egyik\u00e9n torony emelkedett.@\n1547-ben Dacz\u00f3 P\u00e1l \u00e9p\u00edttette \u00e1t saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n egyhaj\u00f3s, h\u00e1l\u00f3boltozattal fedett teremtemplomm\u00e1.@\n1658-ban tat\u00e1rok puszt\u00edtott\u00e1k. 1728-ban \u00e9s 1738-ban f\u00f6ldreng\u00e9s s\u00fajtotta. Az 1738-ban lebontott k\u00f6z\u00e9pkori templomtorony helyett 1761-ben egy magasabb tornyot \u00e9p\u00edtettek. 1786-ban a k\u00fcls\u0151 v\u00e1rfalat bontott\u00e1k le, amely az 1658-as \u00e9s 1661-es t\u00f6r\u00f6k tat\u00e1rd\u00fal\u00e1sok alkalm\u00e1val rong\u00e1l\u00f3dott meg.@\nAz 1802-es f\u00f6ldreng\u00e9s alkalm\u00e1val leomlott templom haj\u00f3j\u00e1t 1805-ben lapos, vakolt mennyezettel p\u00f3tolt\u00e1k, 1829-ben fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k a harangtornyot (a szint\u00e9n leomlott egykori kaputorony hely\u00e9n). A bels\u0151 v\u00e1rfal szint\u00e9n az 1802-es f\u00f6ldreng\u00e9skor rong\u00e1l\u00f3dott meg. 1894-ben a szent\u00e9ly keleti v\u00e9g\u00e9be az \u00faj orgona sz\u00e1m\u00e1ra karzatot \u00e9p\u00edtettek. Az 1940-es f\u00f6ldreng\u00e9s megrong\u00e1lta a templomot \u00e9s a v\u00e1rfalat. A falakat a m\u00falt sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n restaur\u00e1lt\u00e1k, akkor \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajra az \u00e9szaki oldal fels\u0151 r\u00e9sz\u00e9t. A m\u0171eml\u00e9ktemplomot 1978-ban kijav\u00edtott\u00e1k, 1979\u20131980-ban a v\u00e1rfalakat \u00fajra\u00e9p\u00edtett\u00e9k.\n&\nwikipedia: Sepsiszentgy\u00f6rgyi reform\u00e1tus templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Sepsiszentgy%C3%B6rgyi_reform%C3%A1tus_templom","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}