exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kós Károly mellszobra

Kós Károly mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Gábor Áron
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8652003324, 25.7851428261
Google térkép:

Története

Szobrát 2009. május 22-én állították fel, Vargha Mihály alkotása. A város főterének nyugati oldalán 1927-ben Kós Károly tervei szerint épült fel a Székely Mikó Leánygimnázium (a főépülettel szemben, a dombon). 2001 ben vette fel az intézmény a neves erdélyi építész, író, Kós Károly nevét. Kós Károly több épületet is tervezett a város számára, amelyek közük számos meg is valósult (így plédául a Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese).

{"item":"sight","set":{"sightId":2096,"townId":79,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada G\u00e1bor \u00c1ron","mapdata":"1|390|1663","gps_lat":"45.8652003324","gps_long":"25.7851428261","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14183\/kos-karoly","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"K\u00f3s K\u00e1roly mellszobra","note":"","history":"Szobr\u00e1t 2009. m\u00e1jus 22-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, Vargha Mih\u00e1ly alkot\u00e1sa. A v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9nek nyugati oldal\u00e1n 1927-ben K\u00f3s K\u00e1roly tervei szerint \u00e9p\u00fclt fel a Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Le\u00e1nygimn\u00e1zium (a f\u0151\u00e9p\u00fclettel szemben, a dombon). 2001 ben vette fel az int\u00e9zm\u00e9ny a neves erd\u00e9lyi \u00e9p\u00edt\u00e9sz, \u00edr\u00f3, K\u00f3s K\u00e1roly nev\u00e9t. K\u00f3s K\u00e1roly t\u00f6bb \u00e9p\u00fcletet is tervezett a v\u00e1ros sz\u00e1m\u00e1ra, amelyek k\u00f6z\u00fck sz\u00e1mos meg is val\u00f3sult (\u00edgy pl\u00e9d\u00e1ul a Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttese).","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}