exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Gábor Áron utca 16.
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8654854211, 25.7851533878
Google térkép:

Története

1995-ben az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum létrehozott egy régészeti részleget Sepsiszentgyörgyön, amely 1999-ben önálló múzeumá alakult, felvette a Keleti Kárpátok Múzeuma nevet és a Kultúrális Minisztérium alárendeltségében tevékenykedik. 2003-ban egy kormányrendelet alapján az intézmény saját épületet kapott Sepsiszentgyörgyön, a Gábor Áron utca 16 szám alatt. A hangsúlyt deklaráltan a román kulturális örökség előtérbe helyezésére fekteti.

{"item":"sight","set":{"sightId":2088,"townId":79,"active":1,"name_LO":"Muzeul Na\u021bional al Carpa\u021bilor R\u0103s\u0103riteni","address":"G\u00e1bor \u00c1ron utca 16.","mapdata":"1|390|1605","gps_lat":"45.8654854211","gps_long":"25.7851533878","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.mncr.ro\/hu-kezdolap.html","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Keleti K\u00e1rp\u00e1tok Nemzeti M\u00fazeum","note":"","history":"1995-ben az Erd\u00e9lyi Nemzeti T\u00f6rt\u00e9nelmi M\u00fazeum l\u00e9trehozott egy r\u00e9g\u00e9szeti r\u00e9szleget Sepsiszentgy\u00f6rgy\u00f6n, amely 1999-ben \u00f6n\u00e1ll\u00f3 m\u00fazeum\u00e1 alakult, felvette a Keleti K\u00e1rp\u00e1tok M\u00fazeuma nevet \u00e9s a Kult\u00far\u00e1lis Miniszt\u00e9rium al\u00e1rendelts\u00e9g\u00e9ben tev\u00e9kenykedik. 2003-ban egy korm\u00e1nyrendelet alapj\u00e1n az int\u00e9zm\u00e9ny saj\u00e1t \u00e9p\u00fcletet kapott Sepsiszentgy\u00f6rgy\u00f6n, a G\u00e1bor \u00c1ron utca 16 sz\u00e1m alatt. A hangs\u00falyt deklar\u00e1ltan a rom\u00e1n kultur\u00e1lis \u00f6r\u00f6ks\u00e9g el\u0151t\u00e9rbe helyez\u00e9s\u00e9re fekteti.","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}