exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Fogolyán-ház

Fogolyán-ház
Fogolyan
Markolaci, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Cím:
Piața Libertății
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8667905814, 25.7861028177
Google térkép:

Története

A magyarörmény származású Fogolyán család Marosludasról került Sepsiszentgyörgye. A család háromszéki története azzal a Fogolyán Kristóffal indul, akinek nyolc gyereke közül Kristóf nevű fia a város nagykereskedője lett, és a kézdivásárhelyi Fejér Lukácsnak, a Rudolf-kórház alapítójának lányát, Fejér Mária-Rozáliát vette feleségül. Egyik fiúgyerekük, dr. Fogolyán Kristóf (1878-1954) a Fehér angyalként elhíresült sepsiszentgyörgyi orvos volt, akit négy évtizeden át a székely város meghatározó egészségügyi vezetőjeként tartottak számon. Dr. Fogolyán Kristóf főorvos szanatóriumot is építtetett a városban.

{"item":"sight","set":{"sightId":2509,"townId":79,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii","mapdata":"1|506|1392","gps_lat":"45.8667905814","gps_long":"25.7861028177","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Markolaci, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fogolyan.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fogolyan\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/b8\/Fogolyan.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fogolyan.jpg\u0022\u003EMarkolaci\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fogoly\u00e1n-h\u00e1z","note":"","history":"A magyar\u00f6rm\u00e9ny sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa Fogoly\u00e1n csal\u00e1d Marosludasr\u00f3l ker\u00fclt Sepsiszentgy\u00f6rgye. A csal\u00e1d h\u00e1romsz\u00e9ki t\u00f6rt\u00e9nete azzal a Fogoly\u00e1n Krist\u00f3ffal indul, akinek nyolc gyereke k\u00f6z\u00fcl Krist\u00f3f nev\u0171 fia a v\u00e1ros nagykeresked\u0151je lett, \u00e9s a k\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhelyi Fej\u00e9r Luk\u00e1csnak, a Rudolf-k\u00f3rh\u00e1z alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak l\u00e1ny\u00e1t, Fej\u00e9r M\u00e1ria-Roz\u00e1li\u00e1t vette feles\u00e9g\u00fcl. Egyik fi\u00fagyerek\u00fck, dr. Fogoly\u00e1n Krist\u00f3f (1878-1954) a Feh\u00e9r angyalk\u00e9nt elh\u00edres\u00fclt sepsiszentgy\u00f6rgyi orvos volt, akit n\u00e9gy \u00e9vtizeden \u00e1t a sz\u00e9kely v\u00e1ros meghat\u00e1roz\u00f3 eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi vezet\u0151jek\u00e9nt tartottak sz\u00e1mon. Dr. Fogoly\u00e1n Krist\u00f3f f\u0151orvos szanat\u00f3riumot is \u00e9p\u00edttetett a v\u00e1rosban.\n&\nkronikaonline.ro: M\u00e1r csak Strasbourgban b\u00edzik a Fogoly\u00e1n-\u00f6r\u00f6k\u00f6s: h\u00e1rom \u00e9vtizede k\u00fczd jussa restit\u00faci\u00f3j\u00e1\u00e9rt Szotyori-Nagy \u00c1ron|https:\/\/kronikaonline.ro\/erdelyi-hirek\/mar-csak-strasbourgban-bizik-a-fogolyan-orokos-harom-evtizede-kuzd-jussa-restituciojaert-szotyori-nagy-aron","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}