exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szűz Mária kolostortemplom, Klosterkirche

Biserica Mănăstirii
Szűz Mária kolostortemplom, Klosterkirche
Biserica Mănăstirii
Segesvár - Felsőváros - Kolostortemplom - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.2196920774, 24.7934530876
Google térkép:

Története

1484-1515 között épült gótikus stílusban, a 13. századi Domonkos-rendi kolostor helyén. A domonkos templom létezéséről 1298-ból származó forrás tanuskodik. A templomban található egy 1440-ben készített bronz keresztelőmedence, egy 13. századbeli, 35 darabból álló keleti szőnyeggyűjtemény, és egy 1680-ban készített barokk oltár. 1556-ban a domonkosok elhagyták a várost, ami a reformátusoké lett. 1676-ban tűzvész rongálta meg, tetőzete leégett. Ezután építették a mai huszártornyot, és cserélték berendezését barokk stílusúra. Az egykori kolostort 1886-ban bontották le. Az oltár és az orgona faragásait Johann West készítette, míg festményeit Jeremias Stranovius.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2262,"townId":84,"active":2,"name_LO":"Biserica M\u0103n\u0103stirii","address":"","mapdata":"1|1573|1334","gps_lat":"46.2196920774","gps_long":"24.7934530876","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Domonkos-templom-Segesvar-878","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_Kolostortemplom_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Segesv\u00e1r - Fels\u0151v\u00e1ros - Kolostortemplom - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d6\/Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_Kolostortemplom_-_panoramio.jpg\/512px-Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_Kolostortemplom_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_Kolostortemplom_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria kolostortemplom, Klosterkirche","note":"","history":"1484-1515 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban, a 13. sz\u00e1zadi Domonkos-rendi kolostor hely\u00e9n. A domonkos templom l\u00e9tez\u00e9s\u00e9r\u0151l 1298-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 forr\u00e1s tanuskodik. A templomban tal\u00e1lhat\u00f3 egy 1440-ben k\u00e9sz\u00edtett bronz keresztel\u0151medence, egy 13. sz\u00e1zadbeli, 35 darabb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 keleti sz\u0151nyeggy\u0171jtem\u00e9ny, \u00e9s egy 1680-ban k\u00e9sz\u00edtett barokk olt\u00e1r. 1556-ban a domonkosok elhagyt\u00e1k a v\u00e1rost, ami a reform\u00e1tusok\u00e9 lett. 1676-ban t\u0171zv\u00e9sz rong\u00e1lta meg, tet\u0151zete le\u00e9gett. Ezut\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k a mai husz\u00e1rtornyot, \u00e9s cser\u00e9lt\u00e9k berendez\u00e9s\u00e9t barokk st\u00edlus\u00fara. Az egykori kolostort 1886-ban bontott\u00e1k le. Az olt\u00e1r \u00e9s az orgona farag\u00e1sait Johann West k\u00e9sz\u00edtette, m\u00edg festm\u00e9nyeit Jeremias Stranovius.","town":{"townId":84,"name_HU":"Segesv\u00e1r","name_LO":"Sighi\u0219oara","seolink":"segesvar-sigishoara","oldcounty":38,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}