exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent József római katolikus templom

Catedrala Romano-Catolică Sf.Iosif
Szent József római katolikus templom
Catedrala Romano-Catolică Sf.Iosif
Schäßburg, katholische Kirche v NO, 4
Renardo la vulpo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Zidul Cetății
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.2211443312, 24.7927950873
Google térkép:

Története

A plébánia alapítását az 1143-as évre teszik. Az első templom javára búcsút engedélyezett a pápa 1298-ban. Ez a templom valószínűleg a várhegyen épült. A reformáció idején négy temploma is volt a várnak. Ebből az egyik a hegyi templom, a másik a fedett lépcső mellett lehetett (kivehető romjai a 14. századból valók), a harmadik a domonkosok kolostortemploma, amely már 1298-ban létezett, a negyedik egy kis gótikus templom, amely a domonkos apácáké volt. A reformáció idején a város szász lakossága mind lutheránus lett, a domonkosoknak is el kellett hagyniuk a várost. A katolikus hitélet újraindulása 1702-től kezdődött, ekkor került egy ferences szerzetes Segesvárra, aki a szabad ég alatt prédikált, és eleinte egy deszkabódéban lakott. A ferencrendi szerzetesek 1723-ban kapták meg a domonkosrendi apácák volt kis templomát és a mellette levő rendházat. A jelenlegi plébániát 1892-ben építették, a templomot – elődjét teljesen lebontva és egy, a közelben levő bástyát is – 1895-ben kezdték el építeni eklektikus stílusban, majd 1896. október 4-én szentelte fel Lönhart Ferenc püspök.

{"item":"sight","set":{"sightId":2263,"townId":84,"active":1,"name_LO":"Catedrala Romano-Catolic\u0103 Sf.Iosif","address":"Strada Zidul Cet\u0103\u021bii","mapdata":"1|1506|1081","gps_lat":"46.2211443312","gps_long":"24.7927950873","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/679","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Renardo la vulpo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sch%C3%A4%C3%9Fburg,_katholische_Kirche_v_NO,_4.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sch\u00e4\u00dfburg, katholische Kirche v NO, 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/Sch%C3%A4%C3%9Fburg%2C_katholische_Kirche_v_NO%2C_4.jpeg\/512px-Sch%C3%A4%C3%9Fburg%2C_katholische_Kirche_v_NO%2C_4.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sch%C3%A4%C3%9Fburg,_katholische_Kirche_v_NO,_4.jpeg\u0022\u003ERenardo la vulpo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent J\u00f3zsef r\u00f3mai katolikus templom","note":"","history":"A pl\u00e9b\u00e1nia alap\u00edt\u00e1s\u00e1t az 1143-as \u00e9vre teszik. Az els\u0151 templom jav\u00e1ra b\u00facs\u00fat enged\u00e9lyezett a p\u00e1pa 1298-ban. Ez a templom val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a v\u00e1rhegyen \u00e9p\u00fclt. A reform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n n\u00e9gy temploma is volt a v\u00e1rnak. Ebb\u0151l az egyik a hegyi templom, a m\u00e1sik a fedett l\u00e9pcs\u0151 mellett lehetett (kivehet\u0151 romjai a 14. sz\u00e1zadb\u00f3l val\u00f3k), a harmadik a domonkosok kolostortemploma, amely m\u00e1r 1298-ban l\u00e9tezett, a negyedik egy kis g\u00f3tikus templom, amely a domonkos ap\u00e1c\u00e1k\u00e9 volt. A reform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n a v\u00e1ros sz\u00e1sz lakoss\u00e1ga mind luther\u00e1nus lett, a domonkosoknak is el kellett hagyniuk a v\u00e1rost. A katolikus hit\u00e9let \u00fajraindul\u00e1sa 1702-t\u0151l kezd\u0151d\u00f6tt, ekkor ker\u00fclt egy ferences szerzetes Segesv\u00e1rra, aki a szabad \u00e9g alatt pr\u00e9dik\u00e1lt, \u00e9s eleinte egy deszkab\u00f3d\u00e9ban lakott. A ferencrendi szerzetesek 1723-ban kapt\u00e1k meg a domonkosrendi ap\u00e1c\u00e1k volt kis templom\u00e1t \u00e9s a mellette lev\u0151 rendh\u00e1zat. A jelenlegi pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t 1892-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a templomot \u2013 el\u0151dj\u00e9t teljesen lebontva \u00e9s egy, a k\u00f6zelben lev\u0151 b\u00e1sty\u00e1t is \u2013 1895-ben kezdt\u00e9k el \u00e9p\u00edteni eklektikus st\u00edlusban, majd 1896. okt\u00f3ber 4-\u00e9n szentelte fel L\u00f6nhart Ferenc p\u00fcsp\u00f6k.","town":{"townId":84,"name_HU":"Segesv\u00e1r","name_LO":"Sighi\u0219oara","seolink":"segesvar-sigishoara","oldcounty":38,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}