exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Óratorony, Történeti Múzeum

Turnul cu Ceas
Óratorony, Történeti Múzeum
Turnul cu Ceas
Segesvár - Felsőváros - Óra-torony - panoramio (1)
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városi torony / tűztorony
városháza
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Turnului
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.2193137005, 24.7933482294
Google térkép:

Története

A vár főbejárata, keleti kapuja, amely elválasztja az Alsóvárost a Felsővárostól. A többi toronytól eltérően nem a céhek védték, hanem a városi katonaság. Eredetileg a 14. században épült. 1556-ig a városi tanács az első szintjén lévő teremben ülésezett. A toronyban őrizték a város kincstárát, levéltárát, és itt volt a lőszerraktár is. 1677-ben az előző évi tűzvész következtében újjáépítették, ekkor kapta barokk tetejét.

1604-ben a toronyba fából készült óraszerkezet került, ekkor kapta az Óratorony (Stundturm) nevet. 1648-ban az óraszerkezetet és a számlapot kicserélték, és ekkor építette be Johann Kirschel mester a minden óraütéskor körbejáró figurákat (12 apostol ezüst szobra) is. Az óraszerkezet az 1676-os tűzvészben megsemmisült, helyette újat készítettek.

1704-ben során a várost megtámadó kurucok ágyúi eltalálták a torony tetején levő szélkakast és a török hódoltság jelképeként felszerelt félholdat. 1774-ben a félholdat a Habsburgok kétfejű sasára cserélték ki.

Az 1894-es restaurálás során színes cserepekkel fedték be a tornyot. 1899-ben az épületben a város történetét bemutató múzeumot alakítottak ki. 1906-ban az órát felújították, 1964 óta pedig elektromos motorral működtetik. A torony 64 méter magas.

A toronyban jelenleg múzeum található. Budapesten a Vajdahunyad várában az Apostolok tornya a segesvári óratoronyt idézi.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2270,"townId":84,"active":1,"name_LO":"Turnul cu Ceas","address":"Strada Turnului","mapdata":"1|1559|1404","gps_lat":"46.2193137005","gps_long":"24.7933482294","religion":0,"oldtype":"25,12","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Oras-torony-Segesvar-858","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_%C3%93ra-torony_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Segesv\u00e1r - Fels\u0151v\u00e1ros - \u00d3ra-torony - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/80\/Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_%C3%93ra-torony_-_panoramio_%281%29.jpg\/256px-Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_%C3%93ra-torony_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Segesv%C3%A1r_-_Fels%C5%91v%C3%A1ros_-_%C3%93ra-torony_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"\u00d3ratorony, T\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum","note":"","history":"A v\u00e1r f\u0151bej\u00e1rata, keleti kapuja, amely elv\u00e1lasztja az Als\u00f3v\u00e1rost a Fels\u0151v\u00e1rost\u00f3l. A t\u00f6bbi toronyt\u00f3l elt\u00e9r\u0151en nem a c\u00e9hek v\u00e9dt\u00e9k, hanem a v\u00e1rosi katonas\u00e1g. Eredetileg a 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. 1556-ig a v\u00e1rosi tan\u00e1cs az els\u0151 szintj\u00e9n l\u00e9v\u0151 teremben \u00fcl\u00e9sezett. A toronyban \u0151rizt\u00e9k a v\u00e1ros kincst\u00e1r\u00e1t, lev\u00e9lt\u00e1r\u00e1t, \u00e9s itt volt a l\u0151szerrakt\u00e1r is. 1677-ben az el\u0151z\u0151 \u00e9vi t\u0171zv\u00e9sz k\u00f6vetkezt\u00e9ben \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k, ekkor kapta barokk tetej\u00e9t.@\n1604-ben a toronyba f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt \u00f3raszerkezet ker\u00fclt, ekkor kapta az \u00d3ratorony (Stundturm) nevet. 1648-ban az \u00f3raszerkezetet \u00e9s a sz\u00e1mlapot kicser\u00e9lt\u00e9k, \u00e9s ekkor \u00e9p\u00edtette be Johann Kirschel mester a minden \u00f3ra\u00fct\u00e9skor k\u00f6rbej\u00e1r\u00f3 figur\u00e1kat (12 apostol ez\u00fcst szobra) is. Az \u00f3raszerkezet az 1676-os t\u0171zv\u00e9szben megsemmis\u00fclt, helyette \u00fajat k\u00e9sz\u00edtettek.@\n1704-ben sor\u00e1n a v\u00e1rost megt\u00e1mad\u00f3 kurucok \u00e1gy\u00fai eltal\u00e1lt\u00e1k a torony tetej\u00e9n lev\u0151 sz\u00e9lkakast \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k h\u00f3dolts\u00e1g jelk\u00e9pek\u00e9nt felszerelt f\u00e9lholdat. 1774-ben a f\u00e9lholdat a Habsburgok k\u00e9tfej\u0171 sas\u00e1ra cser\u00e9lt\u00e9k ki.@\nAz 1894-es restaur\u00e1l\u00e1s sor\u00e1n sz\u00ednes cserepekkel fedt\u00e9k be a tornyot. 1899-ben az \u00e9p\u00fcletben a v\u00e1ros t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t bemutat\u00f3 m\u00fazeumot alak\u00edtottak ki. 1906-ban az \u00f3r\u00e1t fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, 1964 \u00f3ta pedig elektromos motorral m\u0171k\u00f6dtetik. A torony 64 m\u00e9ter magas.@\nA toronyban jelenleg m\u00fazeum tal\u00e1lhat\u00f3. Budapesten a Vajdahunyad v\u00e1r\u00e1ban az Apostolok tornya a segesv\u00e1ri \u00f3ratoronyt id\u00e9zi.","town":{"townId":84,"name_HU":"Segesv\u00e1r","name_LO":"Sighi\u0219oara","seolink":"segesvar-sigishoara","oldcounty":38,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}