exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Resicabánya

Reșița
Resicabánya
Román:
Reșița
Német:
Reschitz
Resicabánya
Aisano, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Vármegye:
Krassó-Szörény
Ország:
Románia
Megye:
Krassó-Szörény
Folyó:
Berzava
Tengerszint feletti magasság:
208 m
GPS koordináták:
45.294542, 21.901027
Google térkép:
Népesség
Népesség:
69e
Magyarok aránya:
2.15%
Népesség 1910-ben
Összesen 17384
Magyarok 15.6%
Németek 54.27%
Szlovákok 3.16%
Oláhok 21.84%
Címer
ROU CS Resita CoA
Romanian Government, Public domain, via Wikimedia Commons

A települést először a török időkben említették. 1716-ban Savoyai Jenő császári serege kiűzte a törököt Temesvárról. A török háborúk idején az egykor többnyire magyarok lakta Temesköz teljesen elnéptelenedett. A Habsburgok a területen Temesvár székhellyel létrehozták a Temesi Bánságot. A magyarok visszatelepülését a területre megtiltották, helyettük német, szerb és oláh telepesekkel népesítették újra. Ezután vette kezdetét a rézbányászat és -kohászat fejlesztése, amelynek elősegítésére német telepeseket hoztak és megalapították Németresicát. A terület 1778-ban újra Magyarország részévé vált. 1793-ban beindult a hadianyaggyártás is. A magyar korona országaiban először itt gyártottak gőzgépeket. 1848-ban a város a magyar szabadságharc oldalára állt, és az üzemet a forradalmi csapatok hadianyag-ellátására alakították át. A város a Habsburgokat támogató szerb, illetve román határőrök első támadásait visszaverte, de végül decemberben a túlerő erőszakkal elfoglalta. Később a 19. század során beindult a vasúti sínek, acél vasúti hidak gyártása, és 1872-ben itt gyártottak Magyarországon először gőzmozdonyt, a Resiczát. Resicabánya a vas- és acélkohászat fellegvárává vált. Az első világháborúban a fegyver- és lőszergyártás vált a resicai gyárak fő profiljává. A román megszállást követően 1924-ben Romániában elsőként itt gyártottak olajfúró tornyot, majd rendszeresítették a kőolaj-bányászati berendezések gyártását a romániai olajmezők számára. 1945-ben német lakosságát kényszermunkára hurcolták. A szocializmus alatt a város nagy részét lerombolták és szocialista stílusban új várost építettek a helyére.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1370
Ekkor említették Borzafő várát először, ami valószínűleg a határában állott. A 15. században kiváltságolt román kerület székhelye, 1429–35-ben a Német Lovagrend birtoka volt.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1554
Először ekkor felvett defter említi, (modern török átírásban) Rıčiča alakban. Neve a 'folyócska' jelentésű délszláv rečica szóból ered.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1716
Újabb háború tört ki a Habsburgok és a törökök között. A péterváradi győztes csata után Savoyai Jenő megtámadta Temesvárt. 48 napig folytak a harcok, az ágyúzás a város nagy részét elpusztította, mígnem Musztafa pasa feladta a várat.
1716
Savoyai Jenő Claude Florimond de Mercy grófot bízta meg a Temesköz kormányzásával, őt később IV. Károly császár a Temesi Bánság katonai és polgári vezetőjévé nevezett ki.
1719
Temesvár a Temesi Bánság székhelye lett. A Habsburgok rómiai katolikus németekkel akarták benépesíteni a területet és egy osztrák örökös tartományt akartak belőle létrehozni. A Habsburg uralkodók célja Magyarország feldarabolása és egyenkénti elnémetesítése volt. Ennek érdekében megtiltották a magyarok visszaköltözését a török hódítás előtt még csaknem színmagyar Bánságba. Helyettük a gyakorlatban német, román és szerb telepesek népesítették be a területet.
1718 és 1723 között
A kormányzat elkezdte a rézbányászat és -kohászat fejlesztését, ekkoriban a tiroli Schwaz és Kitzbühel környékéről, Szomolnokról, Selmecbányáról, Besztercebányáról és Möllersdorfból érkezett bányászok, kohászok és mesteremberek dolgoztak itt.
1738
A török háborúban elpusztult.
1751
Mária Terézia a Temesi Bánság 11 vidékéből 8-at kivett a katonai kormányzás alól, azokat polgári igazgatás alá rendelte és abszolút módon kormányozta. A maradék három területből Bánsági katonai határőrvidéket szervezett.
1769–71
Románresica fölött a kamara 1769–71-ben megalapította Resicabányát (Németresicát). Első lakói Salzkammergutból, a stájerországi Aussee vidékéről és Bogsánból érkeztek, ők kezdték meg az üzem építését. Hozzájuk 170–180 környékbeli román férfi, majd 1776-ban 71 ausztriai német család csatlakozott. Első két, hét m³-es vasolvasztóját, a Franciscust és a Josephust 1771-ben helyezték üzembe, és a Berzava vizét elvezetve három és fél kilométer hosszú ipari csatornát építettek. (Ma ez a Schmelzgrabennek nevezett csatorna teljes egészében le van fedve, csupán beömlése látható.)
1778
Mária Terézia a magyar rendek követelésére a polgári igazgatás alatt álló területeket visszacsatolta Magyarországhoz. Ezen területekből alakultak Torontál, Temes és Krassó vármegyék. Ekkor szűnt meg a betelepedési tilalom a magyarság számára és kezdődhetett meg a magyarok nagyobb számú visszaköltözése a területre.
1781
Az üzemeket fűtőanyag-ellátás biztosítására harmincezer hektárnyi erdőbirtokkal látták el. 1785 és 1803 között a Berzaván úsztatták, majd Ferencfalváról tengelyen szállították a fát.
1783
Évi két országos vásár tartására kapott szabadalmat.
1789
A törökök által kifosztott Oravicáról ide helyezték át a bányásziskolát.
1793
A Nápolyi Királyság húszezer gránátot rendelt a resicai üzemektől, amelyek ettől kezdve folyamatosan foglalkoztak hadianyaggyártással.
1793–98
Sok olténiai román költözött be.
1805 és 1816 között
Három nagyolvasztót építettek.
1846
Az üzemeket korszerűsítették és átállították a dománi és székuli szén használatára. A magyar korona országaiban először itt gyártottak ekkor gőzgépeket, az olvasztók fúvóberendezéseihez. Ugyanekkor lóvontatású üzemi vasút is épült.
1846–47
Kétszáz szlovák családot telepítettek be főként Szepes és Liptó vármegyéből.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848. május
A szerb felkelők létrehoztak egy Szerb Vajdaságnak nevezett autonóm területet. Céljuk a terület elszakítása volt Magyarországtól. Támogatásukra önkéntesek érkeztek a török protektorátus alatt álló Szerb Fejedelemségből, amelynek célja Nagy-Szerbia létrehozása volt. A lázadó szerbek a Habsburgok oldalán harcoltak a magyar szabadságharc leverése érdekében. A szerbek nagyszabású etnikai tisztogatásba kezdtek a magyar és román falvakban, amely a Bánságra is kiterjedt.
1848 tavasza
A németresicaiak megalapították a nemzetőrséget („Bürger-Garde”). Az üzemet Szlávy József, Graenzenstein Gusztáv és Zsigmondy Vilmos teljes egészében a forradalmi csapatok hadianyag-ellátására alakították át. November elején, a határőralakulatok ellen körülárkolták a várost.
1848. november 15.
A Dodg százados vezette szerb határőrök támadást indítottak, de a helyőrség visszaverte őket.
1848. december 18.
A karánsebesi román határőrök Traian Doda vezetésével megadásra szólították fel. A vagyonosabb resicaiak hajlottak volna a megadásra, azonban a védekezés mellett kitartók (köztük Gheorghe Pocrean ortodox pap) kerültek többségbe. Az első támadást vissza is verték, de a 24-én ismét támadó sereg immár nemcsak hatalmas túlerőt képviselt. A határőrök másnap bevették a várost, az üzemeket felgyújtották. A harcokban elesett Georg Herglotz nemzetőrparancsnok, a székuli szénbánya tulajdonosa.
1849 után
A magyar szabadságharc levetése után a Habsburg uralkodó megalakította a közvetlenül Bécs alá rendelt Szerb Vajdaság és Temesi Bánság nevű tartományt, a Temesi Bánság korábbi területeiből és a szerb felkelők által kikiáltott Szerb Vajdaság egy részéből. Ez azt jelentette, hogy a Habsburgok nem teljesítették a szerbek követeléseit, amelyekért cserébe a szerbek a magyarok ellen fordultak. Az új tartományban a magyar, német, román és szerb nemzetiség közül egyiknek sem volt közel sem többségben.
1851-től
Vasúti síneket is gyártottak.
1853
Üzembe helyezték a Ferenc József altárnát, ezzel határában kezdetét vette a szénbányászat.
1855
A bánsági iparvidék 1300 km²-es területével együtt az akkor megalakult StEG (1883-tól Osztrák–Magyar Államvasút Társaság) kapta kilencven évre koncesszióba, amely Resicát szemelte ki bánya- és kohóművei központjává.
1858
Resicabányát (Németresicát) a gyártól független községgé szervezték, első jegyzője a magyar Bíró Béla volt.
1859
Üzembe lépett a tűzálló (samott-) téglagyár.
1860
A Bánság újra a Magyar Királyság részévé vált, helyreállt a megyerendszer.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1870
Megkezdődött Resicabányán az acél vasúti hidak gyártása. 1871-től az acélsín-hengerműben vasúti síneket is gyártottak.
1872
Itt gyártottak Magyarországon először gőzmozdonyt. A Resica belső használatra, keskeny nyomtávra készült, és a következő évben még két másik követte, a Bogsán és a Hungária.
1876
Felépült az akkori Magyarország első Siemens–Martin-kemencéje és az ahhoz kapcsolódó hengermű, amely vasúti kerékabroncsokat gyártott.
1882
Megkezdődött a vasúti hidak mellett a közúti hidak gyártása. Elsőként a szegedi Tisza-híd készült el, amely sajnos mára elpusztult.
1886
Újraszervezték a kohászati iskolát, amelyet 1894-ben magyar nyelvűvé tettek, 1900-ban pedig új épületbe költöztettek.
1890-es évek
A vas- és acélkohászati művek új nagyolvasztókat épített a négy régi helyett. A századvégen a gyár évi 45 ezer tonna nyersvasat termelt.
1911
Resicabánya és Románresica egyesült, de az egyesült járási székhely akkor sem nyert városi címet. 1881 óta területe az egyesült Krassó-Szörény vármegyéhez tartozott.
1910-től
Fegyvereket is gyártottak benne, az első világháború alatt a fegyver- és lőszergyártás vált a resicai gyárak fő profiljává.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918 november
Bevonult a szerb hadsereg, amelyet januárban francia megszálló erők váltottak fel. A franciák a Bánságot önkényesen felosztották a románok és a szerbek között. Resicabánya a románoknak jutott.
1919. március 27.
Egy Adolf Roth nevű, munka közben meghalt munkás temetése a francia megszállás elleni tüntetéssé változott, amelyen Otto Müller és Bálint Miklós gyárigazgatók is részt vettek.
1919. június 3.
Bevonult a román hadsereg.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1924
Romániában elsőként gyártottak olajfúró tornyot, majd rendszeresítették a kőolajbányászati berendezések gyártását a romániai olajmezők számára.
1929
Várossá nyilvánították.
1945
Német lakosságát kényszermunkára hurcolták, közülük 460-an haltak meg a Szovjetunióban vagy odafelé a vonaton.
1948
Gyárati államosították. A szocializmus alatt teljesen átalakították a városképet. Az egykori Németresica nagy részét és Románresica szinte egészét lerombolták, utóbbi helyén az 1970-es és 80-as években új városközpontot építettek. A sokszorosára duzzadó lakosság elhelyezésére új negyedeket kellett létesíteni.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Kulturális létesítmények
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Havas Boldogasszony-templom
Biserica Maria Zăpezii din Reșița
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Havas Boldogasszony-templom
Története

1846 és 53 között épült. Titulusa Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). A plébániát 1772-ben alapították.

Evangélikus templom
Biserica Evanghelică C.A.
Reschitz, evangelische Kirche AB, 1
Renardo la vulpo, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

Volt görögkatolikus templom, Ortodox esperesi templom
Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa
Reșița, bis Iosif cel Nou de la Partoș, 1
Renardo la vulpo, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Volt görögkatolikus templom, Ortodox esperesi templom
Története

Mai ortodox esperesi templom, 1908-ban épült.

Volt románresicai ortodox templom
Biserica Petru Iacob
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Volt románresicai ortodox templom
Története

1872-ben épült. Az új városközpont tervezésekor állítólag maga Nicolae Ceaușescu adott utasítást lerombolására, hogy a város főterén ne álljon templom. A városi vezetők azonban 1985-ben síneken vontatták ötven méterrel arrébb, és egy tömbházzal takarták el.

Zsinagóga
Sinagoga
Synagogue resita
Harald Mandl, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
zsinagóga
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

A mór stílusú zsinagóga 1907-ben (más forrás szerint 1914-ben) épült. A (neológ irányzatú) resicai zsidó hitközségről az első adat 1870-ből való.

Kulturális létesítmények
Egykori Resicabányai Nyugati Színház
Teatrul de Stat Resita si Casa de Cultura a Sindicatelor
Resita Casa de Cultura
Harald Mandl, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Felkeres
Egykori Resicabányai Nyugati Színház
Története

Szabadtéri mozdonymúzeum
Muzeul de Locomotive cu Abur Reșița
Resitatren1
Zoltan Nyaradi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Szabadtéri mozdonymúzeum
Története

Az 1972-ben létesített, szabadtéri mozdonymúzeumban tizenhat mozdony látható. Az első Resicán készült mozdonyon, az 1872-es Resiczán, a StEG bécsi gyárában 1909-ben készült, erdei vasutakon használt CFF 704–209-en és a Henschel gyár 1921-es 50 025-jén kívül az 1923 és 1961 közötti resicai mozdonygyártás felújított termékei.

Egykori magyar állami fiúpolgári iskola
Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Egykori magyar állami fiúpolgári iskola
Története

Impozáns épülete 1912-től egészen 35-ig készült. Ma Diaconovici-Tietz Líceum. Német tannyelvű osztályok minden szinten és magyar nyelvű alsó tagozat működnek benne.

Hegyi Bánság Múzeuma
Muzeul Banatului Montan
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Hegyi Bánság Múzeuma
Története

Gyűjteménye a környék ásványaira, ipartörténetének dokumentumaira, néprajzára, képzőművészetére és régi román könyvekre terjed ki.

Városi infrastruktúra
Berzava-híd
Podul de la Vama
Reșița, podul de la vamă, 2
Aisano, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Berzava-híd
Története

Az 1937-ből való Berzava-híd („Podul de la vamă”) Románia első hegesztett hídja.

Magánlakhelyek
Koch-villa
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Koch-villa
Története

1900-ban épült az 1771-ben ásott ipari csatorna (Schmelzgraben) beömlésénél.

Friedmann-ház, Városi Könyvtár
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Friedmann-ház, Városi Könyvtár
Története

A Paul Iorgovici Megyei Könyvtár a 19. század utolsó negyedéből való egykori Friedmann-házban működik.

Múzeumok és Galériák
Szabadtéri mozdonymúzeum
Muzeul de Locomotive cu Abur Reșița
Resitatren1
Zoltan Nyaradi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Szabadtéri mozdonymúzeum
Története

Az 1972-ben létesített, szabadtéri mozdonymúzeumban tizenhat mozdony látható. Az első Resicán készült mozdonyon, az 1872-es Resiczán, a StEG bécsi gyárában 1909-ben készült, erdei vasutakon használt CFF 704–209-en és a Henschel gyár 1921-es 50 025-jén kívül az 1923 és 1961 közötti resicai mozdonygyártás felújított termékei.

Hegyi Bánság Múzeuma
Muzeul Banatului Montan
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Hegyi Bánság Múzeuma
Története

Gyűjteménye a környék ásványaira, ipartörténetének dokumentumaira, néprajzára, képzőművészetére és régi román könyvekre terjed ki.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"45.2945420000","long":"21.9010270000"},"townlink":"resicabanya-resita","town":{"townId":68,"active":1,"name_HU":"Resicab\u00e1nya","name_LO":"Re\u0219i\u021ba","name_GE":"Reschitz","name_LT":"","seolink":"resicabanya-resita","listorder":34,"oldcounty":29,"country":4,"division":16,"altitude":"208","gps_lat":"45.2945420000","gps_long":"21.9010270000","population":69,"hungarian_2011":2.15,"population_1910":17384,"hungarian_1910":15.6,"german_1910":54.27,"slovak_1910":3.16,"romanian_1910":21.84,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aisano, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C5%9Dico,_rivero_B%C3%A2rzava,_3.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Re\u015dico, rivero B\u00e2rzava, 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b4\/Re%C5%9Dico%2C_rivero_B%C3%A2rzava%2C_3.jpeg\/512px-Re%C5%9Dico%2C_rivero_B%C3%A2rzava%2C_3.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C5%9Dico,_rivero_B%C3%A2rzava,_3.jpeg\u0022\u003EAisano\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"Krass\u00f3-Sz\u00f6r\u00e9nyi-\u00e9rchegys\u00e9g, B\u00e1ns\u00e1gi-hegyvid\u00e9k","river":"Berzava","description":"A telep\u00fcl\u00e9st el\u0151sz\u00f6r a t\u00f6r\u00f6k id\u0151kben eml\u00edtett\u00e9k. 1716-ban Savoyai Jen\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri serege ki\u0171zte a t\u00f6r\u00f6k\u00f6t Temesv\u00e1rr\u00f3l. A t\u00f6r\u00f6k h\u00e1bor\u00fak idej\u00e9n az egykor t\u00f6bbnyire magyarok lakta Temesk\u00f6z teljesen eln\u00e9ptelenedett. A Habsburgok a ter\u00fcleten Temesv\u00e1r sz\u00e9khellyel l\u00e9trehozt\u00e1k a Temesi B\u00e1ns\u00e1got. A magyarok visszatelep\u00fcl\u00e9s\u00e9t a ter\u00fcletre megtiltott\u00e1k, helyett\u00fck n\u00e9met, szerb \u00e9s ol\u00e1h telepesekkel n\u00e9pes\u00edtett\u00e9k \u00fajra. Ezut\u00e1n vette kezdet\u00e9t a r\u00e9zb\u00e1ny\u00e1szat \u00e9s -koh\u00e1szat fejleszt\u00e9se, amelynek el\u0151seg\u00edt\u00e9s\u00e9re n\u00e9met telepeseket hoztak \u00e9s megalap\u00edtott\u00e1k N\u00e9metresic\u00e1t. A ter\u00fclet 1778-ban \u00fajra Magyarorsz\u00e1g r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt. 1793-ban beindult a hadianyaggy\u00e1rt\u00e1s is. A magyar korona orsz\u00e1gaiban el\u0151sz\u00f6r itt gy\u00e1rtottak g\u0151zg\u00e9peket. 1848-ban a v\u00e1ros a magyar szabads\u00e1gharc oldal\u00e1ra \u00e1llt, \u00e9s az \u00fczemet a forradalmi csapatok hadianyag-ell\u00e1t\u00e1s\u00e1ra alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. A v\u00e1ros a Habsburgokat t\u00e1mogat\u00f3 szerb, illetve rom\u00e1n hat\u00e1r\u0151r\u00f6k els\u0151 t\u00e1mad\u00e1sait visszaverte, de v\u00e9g\u00fcl decemberben a t\u00faler\u0151 er\u0151szakkal elfoglalta. K\u00e9s\u0151bb a 19. sz\u00e1zad sor\u00e1n beindult a vas\u00fati s\u00ednek, ac\u00e9l vas\u00fati hidak gy\u00e1rt\u00e1sa, \u00e9s 1872-ben itt gy\u00e1rtottak Magyarorsz\u00e1gon el\u0151sz\u00f6r g\u0151zmozdonyt, a Resicz\u00e1t. Resicab\u00e1nya a vas- \u00e9s ac\u00e9lkoh\u00e1szat fellegv\u00e1r\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban a fegyver- \u00e9s l\u0151szergy\u00e1rt\u00e1s v\u00e1lt a resicai gy\u00e1rak f\u0151 profilj\u00e1v\u00e1. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151en 1924-ben Rom\u00e1ni\u00e1ban els\u0151k\u00e9nt itt gy\u00e1rtottak olajf\u00far\u00f3 tornyot, majd rendszeres\u00edtett\u00e9k a k\u0151olaj-b\u00e1ny\u00e1szati berendez\u00e9sek gy\u00e1rt\u00e1s\u00e1t a rom\u00e1niai olajmez\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra. 1945-ben n\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t k\u00e9nyszermunk\u00e1ra hurcolt\u00e1k. A szocializmus alatt a v\u00e1ros nagy r\u00e9sz\u00e9t lerombolt\u00e1k \u00e9s szocialista st\u00edlusban \u00faj v\u00e1rost \u00e9p\u00edtettek a hely\u00e9re.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@#5|@#6|@1370|Ekkor eml\u00edtett\u00e9k Borzaf\u0151 v\u00e1r\u00e1t el\u0151sz\u00f6r, ami val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a hat\u00e1r\u00e1ban \u00e1llott. A 15. sz\u00e1zadban kiv\u00e1lts\u00e1golt rom\u00e1n ker\u00fclet sz\u00e9khelye, 1429\u201335-ben a N\u00e9met Lovagrend birtoka volt.@#8|@#9|@1554|El\u0151sz\u00f6r ekkor felvett defter eml\u00edti, (modern t\u00f6r\u00f6k \u00e1t\u00edr\u00e1sban) R\u0131\u010di\u010da alakban. Neve a 'foly\u00f3cska' jelent\u00e9s\u0171 d\u00e9lszl\u00e1v re\u010dica sz\u00f3b\u00f3l ered.@#23|@#25|@1716|\u00dajabb h\u00e1bor\u00fa t\u00f6rt ki a Habsburgok \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k k\u00f6z\u00f6tt. A p\u00e9terv\u00e1radi gy\u0151ztes csata ut\u00e1n Savoyai Jen\u0151 megt\u00e1madta Temesv\u00e1rt. 48 napig folytak a harcok, az \u00e1gy\u00faz\u00e1s a v\u00e1ros nagy r\u00e9sz\u00e9t elpuszt\u00edtotta, m\u00edgnem Musztafa pasa feladta a v\u00e1rat.@1716|Savoyai Jen\u0151 Claude Florimond de Mercy gr\u00f3fot b\u00edzta meg a Temesk\u00f6z korm\u00e1nyz\u00e1s\u00e1val, \u0151t k\u00e9s\u0151bb IV. K\u00e1roly cs\u00e1sz\u00e1r a Temesi B\u00e1ns\u00e1g katonai \u00e9s polg\u00e1ri vezet\u0151j\u00e9v\u00e9 nevezett ki.@1719|Temesv\u00e1r a Temesi B\u00e1ns\u00e1g sz\u00e9khelye lett. A Habsburgok r\u00f3miai katolikus n\u00e9metekkel akart\u00e1k ben\u00e9pes\u00edteni a ter\u00fcletet \u00e9s egy osztr\u00e1k \u00f6r\u00f6k\u00f6s tartom\u00e1nyt akartak bel\u0151le l\u00e9trehozni. A Habsburg uralkod\u00f3k c\u00e9lja Magyarorsz\u00e1g feldarabol\u00e1sa \u00e9s egyenk\u00e9nti eln\u00e9metes\u00edt\u00e9se volt. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben megtiltott\u00e1k a magyarok visszak\u00f6lt\u00f6z\u00e9s\u00e9t a t\u00f6r\u00f6k h\u00f3d\u00edt\u00e1s el\u0151tt m\u00e9g csaknem sz\u00ednmagyar B\u00e1ns\u00e1gba. Helyett\u00fck a gyakorlatban n\u00e9met, rom\u00e1n \u00e9s szerb telepesek n\u00e9pes\u00edtett\u00e9k be a ter\u00fcletet.@1718 \u00e9s 1723 k\u00f6z\u00f6tt|A korm\u00e1nyzat elkezdte a r\u00e9zb\u00e1ny\u00e1szat \u00e9s -koh\u00e1szat fejleszt\u00e9s\u00e9t, ekkoriban a tiroli Schwaz \u00e9s Kitzb\u00fchel k\u00f6rny\u00e9k\u00e9r\u0151l, Szomolnokr\u00f3l, Selmecb\u00e1ny\u00e1r\u00f3l, Beszterceb\u00e1ny\u00e1r\u00f3l \u00e9s M\u00f6llersdorfb\u00f3l \u00e9rkezett b\u00e1ny\u00e1szok, koh\u00e1szok \u00e9s mesteremberek dolgoztak itt.@1738|A t\u00f6r\u00f6k h\u00e1bor\u00faban elpusztult.@1751|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a Temesi B\u00e1ns\u00e1g 11 vid\u00e9k\u00e9b\u0151l 8-at kivett a katonai korm\u00e1nyz\u00e1s al\u00f3l, azokat polg\u00e1ri igazgat\u00e1s al\u00e1 rendelte \u00e9s abszol\u00fat m\u00f3don korm\u00e1nyozta. A marad\u00e9k h\u00e1rom ter\u00fcletb\u0151l B\u00e1ns\u00e1gi katonai hat\u00e1r\u0151rvid\u00e9ket szervezett.@1769\u201371|Rom\u00e1nresica f\u00f6l\u00f6tt a kamara 1769\u201371-ben megalap\u00edtotta Resicab\u00e1ny\u00e1t (N\u00e9metresic\u00e1t). Els\u0151 lak\u00f3i Salzkammergutb\u00f3l, a st\u00e1jerorsz\u00e1gi Aussee vid\u00e9k\u00e9r\u0151l \u00e9s Bogs\u00e1nb\u00f3l \u00e9rkeztek, \u0151k kezdt\u00e9k meg az \u00fczem \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. Hozz\u00e1juk 170\u2013180 k\u00f6rny\u00e9kbeli rom\u00e1n f\u00e9rfi, majd 1776-ban 71 ausztriai n\u00e9met csal\u00e1d csatlakozott. Els\u0151 k\u00e9t, h\u00e9t m\u00b3-es vasolvaszt\u00f3j\u00e1t, a Franciscust \u00e9s a Josephust 1771-ben helyezt\u00e9k \u00fczembe, \u00e9s a Berzava viz\u00e9t elvezetve h\u00e1rom \u00e9s f\u00e9l kilom\u00e9ter hossz\u00fa ipari csatorn\u00e1t \u00e9p\u00edtettek. (Ma ez a Schmelzgrabennek nevezett csatorna teljes eg\u00e9sz\u00e9ben le van fedve, csup\u00e1n be\u00f6ml\u00e9se l\u00e1that\u00f3.)@1778|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a magyar rendek k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re a polg\u00e1ri igazgat\u00e1s alatt \u00e1ll\u00f3 ter\u00fcleteket visszacsatolta Magyarorsz\u00e1ghoz. Ezen ter\u00fcletekb\u0151l alakultak Toront\u00e1l, Temes \u00e9s Krass\u00f3 v\u00e1rmegy\u00e9k. Ekkor sz\u0171nt meg a beteleped\u00e9si tilalom a magyars\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9s kezd\u0151dhetett meg a magyarok nagyobb sz\u00e1m\u00fa visszak\u00f6lt\u00f6z\u00e9se a ter\u00fcletre.@1781|Az \u00fczemeket f\u0171t\u0151anyag-ell\u00e1t\u00e1s biztos\u00edt\u00e1s\u00e1ra harmincezer hekt\u00e1rnyi erd\u0151birtokkal l\u00e1tt\u00e1k el. 1785 \u00e9s 1803 k\u00f6z\u00f6tt a Berzav\u00e1n \u00fasztatt\u00e1k, majd Ferencfalv\u00e1r\u00f3l tengelyen sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a f\u00e1t.@1783|\u00c9vi k\u00e9t orsz\u00e1gos v\u00e1s\u00e1r tart\u00e1s\u00e1ra kapott szabadalmat.@1789|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal kifosztott Oravic\u00e1r\u00f3l ide helyezt\u00e9k \u00e1t a b\u00e1ny\u00e1sziskol\u00e1t.@1793|A N\u00e1polyi Kir\u00e1lys\u00e1g h\u00faszezer gr\u00e1n\u00e1tot rendelt a resicai \u00fczemekt\u0151l, amelyek ett\u0151l kezdve folyamatosan foglalkoztak hadianyaggy\u00e1rt\u00e1ssal.@1793\u201398|Sok olt\u00e9niai rom\u00e1n k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt be.@1805 \u00e9s 1816 k\u00f6z\u00f6tt|H\u00e1rom nagyolvaszt\u00f3t \u00e9p\u00edtettek.@1846|Az \u00fczemeket korszer\u0171s\u00edtett\u00e9k \u00e9s \u00e1t\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a dom\u00e1ni \u00e9s sz\u00e9kuli sz\u00e9n haszn\u00e1lat\u00e1ra. A magyar korona orsz\u00e1gaiban el\u0151sz\u00f6r itt gy\u00e1rtottak ekkor g\u0151zg\u00e9peket, az olvaszt\u00f3k f\u00fav\u00f3berendez\u00e9seihez. Ugyanekkor l\u00f3vontat\u00e1s\u00fa \u00fczemi vas\u00fat is \u00e9p\u00fclt.@1846\u201347|K\u00e9tsz\u00e1z szlov\u00e1k csal\u00e1dot telep\u00edtettek be f\u0151k\u00e9nt Szepes \u00e9s Lipt\u00f3 v\u00e1rmegy\u00e9b\u0151l.@#28|@1848. m\u00e1jus|A szerb felkel\u0151k l\u00e9trehoztak egy Szerb Vajdas\u00e1gnak nevezett auton\u00f3m ter\u00fcletet. C\u00e9ljuk a ter\u00fclet elszak\u00edt\u00e1sa volt Magyarorsz\u00e1gt\u00f3l. T\u00e1mogat\u00e1sukra \u00f6nk\u00e9ntesek \u00e9rkeztek a t\u00f6r\u00f6k protektor\u00e1tus alatt \u00e1ll\u00f3 Szerb Fejedelems\u00e9gb\u0151l, amelynek c\u00e9lja Nagy-Szerbia l\u00e9trehoz\u00e1sa volt. A l\u00e1zad\u00f3 szerbek a Habsburgok oldal\u00e1n harcoltak a magyar szabads\u00e1gharc lever\u00e9se \u00e9rdek\u00e9ben. A szerbek nagyszab\u00e1s\u00fa etnikai tisztogat\u00e1sba kezdtek a magyar \u00e9s rom\u00e1n falvakban, amely a B\u00e1ns\u00e1gra is kiterjedt.@1848 tavasza|A n\u00e9metresicaiak megalap\u00edtott\u00e1k a nemzet\u0151rs\u00e9get (\u201eB\u00fcrger-Garde\u201d). Az \u00fczemet Szl\u00e1vy J\u00f3zsef, Graenzenstein Guszt\u00e1v \u00e9s Zsigmondy Vilmos teljes eg\u00e9sz\u00e9ben a forradalmi csapatok hadianyag-ell\u00e1t\u00e1s\u00e1ra alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. November elej\u00e9n, a hat\u00e1r\u0151ralakulatok ellen k\u00f6r\u00fcl\u00e1rkolt\u00e1k a v\u00e1rost.@1848. november 15.|A Dodg sz\u00e1zados vezette szerb hat\u00e1r\u0151r\u00f6k t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak, de a hely\u0151rs\u00e9g visszaverte \u0151ket.@1848. december 18.|A kar\u00e1nsebesi rom\u00e1n hat\u00e1r\u0151r\u00f6k Traian Doda vezet\u00e9s\u00e9vel megad\u00e1sra sz\u00f3l\u00edtott\u00e1k fel. A vagyonosabb resicaiak hajlottak volna a megad\u00e1sra, azonban a v\u00e9dekez\u00e9s mellett kitart\u00f3k (k\u00f6zt\u00fck Gheorghe Pocrean ortodox pap) ker\u00fcltek t\u00f6bbs\u00e9gbe. Az els\u0151 t\u00e1mad\u00e1st vissza is vert\u00e9k, de a 24-\u00e9n ism\u00e9t t\u00e1mad\u00f3 sereg imm\u00e1r nemcsak hatalmas t\u00faler\u0151t k\u00e9pviselt. A hat\u00e1r\u0151r\u00f6k m\u00e1snap bevett\u00e9k a v\u00e1rost, az \u00fczemeket felgy\u00fajtott\u00e1k. A harcokban elesett Georg Herglotz nemzet\u0151rparancsnok, a sz\u00e9kuli sz\u00e9nb\u00e1nya tulajdonosa.@1849 ut\u00e1n|A magyar szabads\u00e1gharc levet\u00e9se ut\u00e1n a Habsburg uralkod\u00f3 megalak\u00edtotta a k\u00f6zvetlen\u00fcl B\u00e9cs al\u00e1 rendelt Szerb Vajdas\u00e1g \u00e9s Temesi B\u00e1ns\u00e1g nev\u0171 tartom\u00e1nyt, a Temesi B\u00e1ns\u00e1g kor\u00e1bbi ter\u00fcleteib\u0151l \u00e9s a szerb felkel\u0151k \u00e1ltal kiki\u00e1ltott Szerb Vajdas\u00e1g egy r\u00e9sz\u00e9b\u0151l. Ez azt jelentette, hogy a Habsburgok nem teljes\u00edtett\u00e9k a szerbek k\u00f6vetel\u00e9seit, amelyek\u00e9rt cser\u00e9be a szerbek a magyarok ellen fordultak. Az \u00faj tartom\u00e1nyban a magyar, n\u00e9met, rom\u00e1n \u00e9s szerb nemzetis\u00e9g k\u00f6z\u00fcl egyiknek sem volt k\u00f6zel sem t\u00f6bbs\u00e9gben.@1851-t\u0151l|Vas\u00fati s\u00edneket is gy\u00e1rtottak.@1853|\u00dczembe helyezt\u00e9k a Ferenc J\u00f3zsef alt\u00e1rn\u00e1t, ezzel hat\u00e1r\u00e1ban kezdet\u00e9t vette a sz\u00e9nb\u00e1ny\u00e1szat.@1855|A b\u00e1ns\u00e1gi iparvid\u00e9k 1300 km\u00b2-es ter\u00fclet\u00e9vel egy\u00fctt az akkor megalakult StEG (1883-t\u00f3l Osztr\u00e1k\u2013Magyar \u00c1llamvas\u00fat T\u00e1rsas\u00e1g) kapta kilencven \u00e9vre koncesszi\u00f3ba, amely Resic\u00e1t szemelte ki b\u00e1nya- \u00e9s koh\u00f3m\u0171vei k\u00f6zpontj\u00e1v\u00e1.@1858|Resicab\u00e1ny\u00e1t (N\u00e9metresic\u00e1t) a gy\u00e1rt\u00f3l f\u00fcggetlen k\u00f6zs\u00e9gg\u00e9 szervezt\u00e9k, els\u0151 jegyz\u0151je a magyar B\u00edr\u00f3 B\u00e9la volt.@1859|\u00dczembe l\u00e9pett a t\u0171z\u00e1ll\u00f3 (samott-) t\u00e9glagy\u00e1r.@1860|A B\u00e1ns\u00e1g \u00fajra a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt, helyre\u00e1llt a megyerendszer.@#30|@1870|Megkezd\u0151d\u00f6tt Resicab\u00e1ny\u00e1n az ac\u00e9l vas\u00fati hidak gy\u00e1rt\u00e1sa. 1871-t\u0151l az ac\u00e9ls\u00edn-hengerm\u0171ben vas\u00fati s\u00edneket is gy\u00e1rtottak.@1872|Itt gy\u00e1rtottak Magyarorsz\u00e1gon el\u0151sz\u00f6r g\u0151zmozdonyt. A Resica bels\u0151 haszn\u00e1latra, keskeny nyomt\u00e1vra k\u00e9sz\u00fclt, \u00e9s a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben m\u00e9g k\u00e9t m\u00e1sik k\u00f6vette, a Bogs\u00e1n \u00e9s a Hung\u00e1ria.@1876|Fel\u00e9p\u00fclt az akkori Magyarorsz\u00e1g els\u0151 Siemens\u2013Martin-kemenc\u00e9je \u00e9s az ahhoz kapcsol\u00f3d\u00f3 hengerm\u0171, amely vas\u00fati ker\u00e9kabroncsokat gy\u00e1rtott.@1882|Megkezd\u0151d\u00f6tt a vas\u00fati hidak mellett a k\u00f6z\u00fati hidak gy\u00e1rt\u00e1sa. Els\u0151k\u00e9nt a szegedi Tisza-h\u00edd k\u00e9sz\u00fclt el, amely sajnos m\u00e1ra elpusztult.@1886|\u00dajraszervezt\u00e9k a koh\u00e1szati iskol\u00e1t, amelyet 1894-ben magyar nyelv\u0171v\u00e9 tettek, 1900-ban pedig \u00faj \u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6ztettek.@1890-es \u00e9vek|A vas- \u00e9s ac\u00e9lkoh\u00e1szati m\u0171vek \u00faj nagyolvaszt\u00f3kat \u00e9p\u00edtett a n\u00e9gy r\u00e9gi helyett. A sz\u00e1zadv\u00e9gen a gy\u00e1r \u00e9vi 45 ezer tonna nyersvasat termelt.@1911|Resicab\u00e1nya \u00e9s Rom\u00e1nresica egyes\u00fclt, de az egyes\u00fclt j\u00e1r\u00e1si sz\u00e9khely akkor sem nyert v\u00e1rosi c\u00edmet. 1881 \u00f3ta ter\u00fclete az egyes\u00fclt Krass\u00f3-Sz\u00f6r\u00e9ny v\u00e1rmegy\u00e9hez tartozott.@1910-t\u0151l|Fegyvereket is gy\u00e1rtottak benne, az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa alatt a fegyver- \u00e9s l\u0151szergy\u00e1rt\u00e1s v\u00e1lt a resicai gy\u00e1rak f\u0151 profilj\u00e1v\u00e1.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918 november|Bevonult a szerb hadsereg, amelyet janu\u00e1rban francia megsz\u00e1ll\u00f3 er\u0151k v\u00e1ltottak fel. A franci\u00e1k a B\u00e1ns\u00e1got \u00f6nk\u00e9nyesen felosztott\u00e1k a rom\u00e1nok \u00e9s a szerbek k\u00f6z\u00f6tt. Resicab\u00e1nya a rom\u00e1noknak jutott.@1919. m\u00e1rcius 27.|Egy Adolf Roth nev\u0171, munka k\u00f6zben meghalt munk\u00e1s temet\u00e9se a francia megsz\u00e1ll\u00e1s elleni t\u00fcntet\u00e9ss\u00e9 v\u00e1ltozott, amelyen Otto M\u00fcller \u00e9s B\u00e1lint Mikl\u00f3s gy\u00e1rigazgat\u00f3k is r\u00e9szt vettek.@1919. j\u00fanius 3.|Bevonult a rom\u00e1n hadsereg.@#36|@1924|Rom\u00e1ni\u00e1ban els\u0151k\u00e9nt gy\u00e1rtottak olajf\u00far\u00f3 tornyot, majd rendszeres\u00edtett\u00e9k a k\u0151olajb\u00e1ny\u00e1szati berendez\u00e9sek gy\u00e1rt\u00e1s\u00e1t a rom\u00e1niai olajmez\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra.@1929|V\u00e1ross\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k.@1945|N\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t k\u00e9nyszermunk\u00e1ra hurcolt\u00e1k, k\u00f6z\u00fcl\u00fck 460-an haltak meg a Szovjetuni\u00f3ban vagy odafel\u00e9 a vonaton.@1948|Gy\u00e1rati \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. A szocializmus alatt teljesen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k a v\u00e1rosk\u00e9pet. Az egykori N\u00e9metresica nagy r\u00e9sz\u00e9t \u00e9s Rom\u00e1nresica szinte eg\u00e9sz\u00e9t lerombolt\u00e1k, ut\u00f3bbi hely\u00e9n az 1970-es \u00e9s 80-as \u00e9vekben \u00faj v\u00e1rosk\u00f6zpontot \u00e9p\u00edtettek. A sokszoros\u00e1ra duzzad\u00f3 lakoss\u00e1g elhelyez\u00e9s\u00e9re \u00faj negyedeket kellett l\u00e9tes\u00edteni.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.&"},"sights":[{"sightId":1757,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Biserica Maria Z\u0103pezii din Re\u0219i\u021ba","address":"Strada Traian Lalescu 34","mapdata":"1|1057|48","gps_lat":"45.2950028200","gps_long":"21.9011323054","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/gerhardus.ro\/hu\/plebaniak-2\/#1d45d7d48cfc1de82","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dectectivul - http:\/\/wikimapia.org\/#lang=ro&lat=45.295000&lon=21.901366&z=12&m=b&show=\/user\/1455794, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Frontal_View_of_Mary_of_Snow_Catholic_Church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Frontal View of Mary of Snow Catholic Church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Frontal_View_of_Mary_of_Snow_Catholic_Church.jpg\/256px-Frontal_View_of_Mary_of_Snow_Catholic_Church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Frontal_View_of_Mary_of_Snow_Catholic_Church.jpg\u0022\u003EDectectivul - http:\/\/wikimapia.org\/#lang=ro&lat=45.295000&lon=21.901366&z=12&m=b&show=\/user\/1455794\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Havas Boldogasszony-templom","seolink":"havas-boldogasszony-templom","note":"","history":"1846 \u00e9s 53 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Titulusa Sz\u0171z M\u00e1ria r\u00f3mai f\u0151templom\u00e1nak felszentel\u00e9se (Havas Boldogasszony). A pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t 1772-ben alap\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":1758,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103 C.A.","address":"Strada Paul Iorgovici","mapdata":"1|1276|80","gps_lat":"45.2946901334","gps_long":"21.9049029956","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Renardo la vulpo, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reschitz,_evangelische_Kirche_AB,_1.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Reschitz, evangelische Kirche AB, 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/36\/Reschitz%2C_evangelische_Kirche_AB%2C_1.jpeg\/256px-Reschitz%2C_evangelische_Kirche_AB%2C_1.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reschitz,_evangelische_Kirche_AB,_1.jpeg\u0022\u003ERenardo la vulpo\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":""},{"sightId":1759,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Protopopiatul Ortodox Rom\u00e2n Re\u015fi\u0163a","address":"Str. Libertatii, 38","mapdata":"1|567|458","gps_lat":"45.2900182741","gps_long":"21.8927129746","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/protopopiatulortodoxresita.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Renardo la vulpo, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C8%99i%C8%9Ba,_bis_Iosif_cel_Nou_de_la_Parto%C8%99,_1.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Re\u0219i\u021ba, bis Iosif cel Nou de la Parto\u0219, 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Re%C8%99i%C8%9Ba%2C_bis_Iosif_cel_Nou_de_la_Parto%C8%99%2C_1.jpeg\/512px-Re%C8%99i%C8%9Ba%2C_bis_Iosif_cel_Nou_de_la_Parto%C8%99%2C_1.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C8%99i%C8%9Ba,_bis_Iosif_cel_Nou_de_la_Parto%C8%99,_1.jpeg\u0022\u003ERenardo la vulpo\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Volt g\u00f6r\u00f6gkatolikus templom, Ortodox esperesi templom","seolink":"volt-gorogkatolikus-templom-ortodox-esperesi-templom","note":"","history":"Mai ortodox esperesi templom, 1908-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":1760,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Biserica Petru Iacob","address":"Piata 1 Decembrie 1918","mapdata":"1|391|604","gps_lat":"45.2884478754","gps_long":"21.8897450853","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt rom\u00e1nresicai ortodox templom","seolink":"volt-romanresicai-ortodox-templom","note":"","history":"1872-ben \u00e9p\u00fclt. Az \u00faj v\u00e1rosk\u00f6zpont tervez\u00e9sekor \u00e1ll\u00edt\u00f3lag maga Nicolae Ceau\u0219escu adott utas\u00edt\u00e1st lerombol\u00e1s\u00e1ra, hogy a v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9n ne \u00e1lljon templom. A v\u00e1rosi vezet\u0151k azonban 1985-ben s\u00edneken vontatt\u00e1k \u00f6tven m\u00e9terrel arr\u00e9bb, \u00e9s egy t\u00f6mbh\u00e1zzal takart\u00e1k el."},{"sightId":1761,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Sinagoga","address":"Strada Mihai Viteazu","mapdata":"1|922|242","gps_lat":"45.2927452563","gps_long":"21.8987617288","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Harald Mandl, CC BY-SA 2.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_resita.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Synagogue resita\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a2\/Synagogue_resita.jpg\/512px-Synagogue_resita.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_resita.jpg\u0022\u003EHarald Mandl\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Zsinag\u00f3ga","seolink":"zsinagoga","note":"","history":"A m\u00f3r st\u00edlus\u00fa zsinag\u00f3ga 1907-ben (m\u00e1s forr\u00e1s szerint 1914-ben) \u00e9p\u00fclt. A (neol\u00f3g ir\u00e1nyzat\u00fa) resicai zsid\u00f3 hitk\u00f6zs\u00e9gr\u0151l az els\u0151 adat 1870-b\u0151l val\u00f3."},{"sightId":1762,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz","address":"Strada Mihai Viteazu 34","mapdata":"1|1049|166","gps_lat":"45.2936129521","gps_long":"21.9010643993","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/cndt.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori magyar \u00e1llami fi\u00fapolg\u00e1ri iskola","seolink":"egykori-magyar-allami-fiupolgari-iskola","note":"","history":"Impoz\u00e1ns \u00e9p\u00fclete 1912-t\u0151l eg\u00e9szen 35-ig k\u00e9sz\u00fclt. Ma Diaconovici-Tietz L\u00edceum. N\u00e9met tannyelv\u0171 oszt\u00e1lyok minden szinten \u00e9s magyar nyelv\u0171 als\u00f3 tagozat m\u0171k\u00f6dnek benne."},{"sightId":1763,"townId":68,"active":2,"name_LO":"Teatrul de Stat Resita si Casa de Cultura a Sindicatelor","address":"Strada Cri\u0219an","mapdata":"1|515|470","gps_lat":"45.2898744790","gps_long":"21.8916369087","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Harald Mandl, CC BY-SA 2.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Resita_Casa_de_Cultura.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Resita Casa de Cultura\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Resita_Casa_de_Cultura.jpg\/512px-Resita_Casa_de_Cultura.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Resita_Casa_de_Cultura.jpg\u0022\u003EHarald Mandl\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Resicab\u00e1nyai Nyugati Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"egykori-resicabanyai-nyugati-szinhaz","note":"","history":""},{"sightId":1764,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Muzeul Banatului Montan","address":"Bulevardul Republicii 10","mapdata":"2|746|330","gps_lat":"45.3241528028","gps_long":"21.8784416392","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeulbanatuluimontan.ro\/index.php","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ap bullet ; modified Centpacrr, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:0150_DCE.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u00220150 DCE\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/d\/d3\/0150_DCE.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:0150_DCE.jpg\u0022\u003EAp bullet ; modified Centpacrr\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Hegyi B\u00e1ns\u00e1g M\u00fazeuma","seolink":"hegyi-bansag-muzeuma","note":"","history":"Gy\u0171jtem\u00e9nye a k\u00f6rny\u00e9k \u00e1sv\u00e1nyaira, ipart\u00f6rt\u00e9net\u00e9nek dokumentumaira, n\u00e9prajz\u00e1ra, k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szet\u00e9re \u00e9s r\u00e9gi rom\u00e1n k\u00f6nyvekre terjed ki."},{"sightId":1765,"townId":68,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Paul Iorgovici 50","mapdata":"1|1491|101","gps_lat":"45.2943126721","gps_long":"21.9085880013","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Friedmann-h\u00e1z, V\u00e1rosi K\u00f6nyvt\u00e1r","seolink":"friedmann-haz-varosi-konyvtar","note":"","history":"A Paul Iorgovici Megyei K\u00f6nyvt\u00e1r a 19. sz\u00e1zad utols\u00f3 negyed\u00e9b\u0151l val\u00f3 egykori Friedmann-h\u00e1zban m\u0171k\u00f6dik."},{"sightId":1766,"townId":68,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. Bega 1","mapdata":"1|385|491","gps_lat":"45.2897202576","gps_long":"21.8896199041","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Koch-villa","seolink":"koch-villa","note":"","history":"1900-ban \u00e9p\u00fclt az 1771-ben \u00e1sott ipari csatorna (Schmelzgraben) be\u00f6ml\u00e9s\u00e9n\u00e9l."},{"sightId":1767,"townId":68,"active":2,"name_LO":"Muzeul de Locomotive cu Abur Re\u0219i\u021ba","address":"Calea Timi\u0219oarei","mapdata":"2|717|826","gps_lat":"45.3118984111","gps_long":"21.8773840431","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.mlaresita.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Zoltan Nyaradi, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Resitatren1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Resitatren1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/3\/34\/Resitatren1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Resitatren1.jpg\u0022\u003EZoltan Nyaradi\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szabadt\u00e9ri mozdonym\u00fazeum","seolink":"szabadteri-mozdonymuzeum","note":"","history":"Az 1972-ben l\u00e9tes\u00edtett, szabadt\u00e9ri mozdonym\u00fazeumban tizenhat mozdony l\u00e1that\u00f3. Az els\u0151 Resic\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt mozdonyon, az 1872-es Resicz\u00e1n, a StEG b\u00e9csi gy\u00e1r\u00e1ban 1909-ben k\u00e9sz\u00fclt, erdei vasutakon haszn\u00e1lt CFF 704\u2013209-en \u00e9s a Henschel gy\u00e1r 1921-es 50 025-j\u00e9n k\u00edv\u00fcl az 1923 \u00e9s 1961 k\u00f6z\u00f6tti resicai mozdonygy\u00e1rt\u00e1s fel\u00faj\u00edtott term\u00e9kei."},{"sightId":1768,"townId":68,"active":1,"name_LO":"Podul de la Vama","address":"","mapdata":"1|427|539","gps_lat":"45.2891744620","gps_long":"21.8904252196","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aisano, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C8%99i%C8%9Ba,_podul_de_la_vam%C4%83,_2.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Re\u0219i\u021ba, podul de la vam\u0103, 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5d\/Re%C8%99i%C8%9Ba%2C_podul_de_la_vam%C4%83%2C_2.jpeg\/512px-Re%C8%99i%C8%9Ba%2C_podul_de_la_vam%C4%83%2C_2.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Re%C8%99i%C8%9Ba,_podul_de_la_vam%C4%83,_2.jpeg\u0022\u003EAisano\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Berzava-h\u00edd","seolink":"berzava-hid","note":"","history":"Az 1937-b\u0151l val\u00f3 Berzava-h\u00edd (\u201ePodul de la vam\u0103\u201d) Rom\u00e1nia els\u0151 hegesztett h\u00eddja."}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}