exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt Szent Vince Intézet, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum

Liceul Teologic Romano-Catolic Szent László
Volt Szent Vince Intézet, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Liceul Teologic Romano-Catolic Szent László
St. Laszlo High School - Oradea
ArnoldPlaton, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Partenie Cosma 5
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0648210106, 21.9269684912
Google térkép:

Története

1868-ban épült id. Rimanóczy Kálmán tervei alapján. Az intézményt Nogáll János kanonok alapította. A szatmárnémeti vincés nővéreket telepítette ide bölcsöde és óvoda működtetése céljából. 1877-től már elemi leányiskolának, később leányneveldének és 1882-től már fiúiskolának is helyt adott. 1895-ben kápolna épült, 1899-ben emelettel bővült. 1906-ban fiú-, 1911-ben leányinternátus is épült. Homlokzatát ifj. Rimanóczy Kálmán tervezte.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1268,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Liceul Teologic Romano-Catolic Szent L\u00e1szl\u00f3","address":"Partenie Cosma 5","mapdata":"1|1285|1399","gps_lat":"47.0648210106","gps_long":"21.9269684912","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.licromcat.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Vince-Intezet-Nagyvarad-1868","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022St. Laszlo High School - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\/512px-St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Szent Vince Int\u00e9zet, Szent L\u00e1szl\u00f3 R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceum","note":"","history":"1868-ban \u00e9p\u00fclt id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n. Az int\u00e9zm\u00e9nyt Nog\u00e1ll J\u00e1nos kanonok alap\u00edtotta. A szatm\u00e1rn\u00e9meti vinc\u00e9s n\u0151v\u00e9reket telep\u00edtette ide b\u00f6lcs\u00f6de \u00e9s \u00f3voda m\u0171k\u00f6dtet\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. 1877-t\u0151l m\u00e1r elemi le\u00e1nyiskol\u00e1nak, k\u00e9s\u0151bb le\u00e1nyneveld\u00e9nek \u00e9s 1882-t\u0151l m\u00e1r fi\u00faiskol\u00e1nak is helyt adott. 1895-ben k\u00e1polna \u00e9p\u00fclt, 1899-ben emelettel b\u0151v\u00fclt. 1906-ban fi\u00fa-, 1911-ben le\u00e1nyintern\u00e1tus is \u00e9p\u00fclt. Homlokzat\u00e1t ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervezte.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}