exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő

Volt Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő
Rimanóczy-szálló, Nagyvárad 001
Rimanóczy Jenő, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Libertăţii 8.
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0560052377, 21.9309838755
Google térkép:

Története

1891-ben id. Rimanóczy Kálmán nagyváradi építész egy korszerű szállodával ellátott kár- és gőzfürdőt építtetett a Körös partján neobarokk stílusban. 1893-ban megvásárolta a szomszéd telket, ahol a Magyar Király jávéház működött. Bérleti szerződése lejárta után 1900-ban lebontatta, és helyén kétemeletes szálloda épületet épített, mely földszintén nyílt meg a Royal kávéház. Id. Rimanóczy Kálmán a szállodát a városra hagyta azzal a kikötéssel, hogy az mindig a nevét viselje, és a bevételt a városi szegények támogatására fordítsák. 1989-ben egy román bank számára a gőzfürdőt magában foglaló szárnyat teljesen átalakították.

{"item":"sight","set":{"sightId":1297,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Libert\u0103\u0163ii 8.","mapdata":"1|1736|2900","gps_lat":"47.0560052377","gps_long":"21.9309838755","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Sebes-Koros-szalloda--volt-Rimanoczy-Szalloda-es-Gozfurdo--Nagyvarad-2377","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=362","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3,_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Riman\u00f3czy-sz\u00e1ll\u00f3, Nagyv\u00e1rad 001\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3%2C_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\/512px-Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3%2C_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3,_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Riman\u00f3czy Sz\u00e1lloda \u00e9s G\u0151zf\u00fcrd\u0151","note":"","history":"1891-ben id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n nagyv\u00e1radi \u00e9p\u00edt\u00e9sz egy korszer\u0171 sz\u00e1llod\u00e1val ell\u00e1tott k\u00e1r- \u00e9s g\u0151zf\u00fcrd\u0151t \u00e9p\u00edttetett a K\u00f6r\u00f6s partj\u00e1n neobarokk st\u00edlusban. 1893-ban megv\u00e1s\u00e1rolta a szomsz\u00e9d telket, ahol a Magyar Kir\u00e1ly j\u00e1v\u00e9h\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. B\u00e9rleti szerz\u0151d\u00e9se lej\u00e1rta ut\u00e1n 1900-ban lebontatta, \u00e9s hely\u00e9n k\u00e9temeletes sz\u00e1lloda \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtett, mely f\u00f6ldszint\u00e9n ny\u00edlt meg a Royal k\u00e1v\u00e9h\u00e1z. Id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n a sz\u00e1llod\u00e1t a v\u00e1rosra hagyta azzal a kik\u00f6t\u00e9ssel, hogy az mindig a nev\u00e9t viselje, \u00e9s a bev\u00e9telt a v\u00e1rosi szeg\u00e9nyek t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra ford\u00edts\u00e1k. 1989-ben egy rom\u00e1n bank sz\u00e1m\u00e1ra a g\u0151zf\u00fcrd\u0151t mag\u00e1ban foglal\u00f3 sz\u00e1rnyat teljesen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}