exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt irgalmasrendi kórház, Gránátalma Patikatörténeti Múzeum

Volt irgalmasrendi kórház, Gránátalma Patikatörténeti Múzeum
Spitalul ordinului Mizericordienilor - Oradea
ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, múzeum
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Calea Republicii 33
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.060261778, 21.9376922432
Google térkép:
A patikamúzeum az irgalmas rend egykori Gránátalma patikájának a helyiségeiben lett berendezve.

Története

Gyöngyösi György várdi kanonok (1735-1760) 1750-től ágyban fekvő beteg volt. Szegényházat szeretett volna létesíteni a betegek számára. Forgách Pál váradi püspök a Betegápoló Irgalmasrend városban való meghonosítását ajánlotta fel, és 1753-ban adományozta a telket, amin ezután a kanonok templom építésébe kezdett. 1760-ban érkeztek meg az első irgalmasrendiek Patachich Ádám püspök meghívására. A rendház 1763-ban épült fel. 1766-ban kezdődött a kórház építése. 1769-ben patikával bővült. 1793 és 1795 között a kórházat bővítették és a rendházat jelentősen átépítették.

Kapuján látható három kőszobor, amelyek a rendalapító Istenes Szent Jánost, Nepomuki Szent Jánost és Szent Flóriánt ábrázolják.

{"item":"sight","set":{"sightId":1251,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Republicii 33","mapdata":"1|2530|2170","gps_lat":"47.0602617780","gps_long":"21.9376922432","religion":1,"oldtype":"71","newtype":"81,98","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/hirek\/granatalma_patika","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Irgalmasrendiek-korhaza-Nagyvarad-2337","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=371","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spitalul ordinului Mizericordienilor - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\/512px-Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt irgalmasrendi k\u00f3rh\u00e1z, Gr\u00e1n\u00e1talma Patikat\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum","note":"A patikam\u00fazeum az irgalmas rend egykori Gr\u00e1n\u00e1talma patik\u00e1j\u00e1nak a helyis\u00e9geiben lett berendezve.","history":"Gy\u00f6ngy\u00f6si Gy\u00f6rgy v\u00e1rdi kanonok (1735-1760) 1750-t\u0151l \u00e1gyban fekv\u0151 beteg volt. Szeg\u00e9nyh\u00e1zat szeretett volna l\u00e9tes\u00edteni a betegek sz\u00e1m\u00e1ra. Forg\u00e1ch P\u00e1l v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k a Beteg\u00e1pol\u00f3 Irgalmasrend v\u00e1rosban val\u00f3 meghonos\u00edt\u00e1s\u00e1t aj\u00e1nlotta fel, \u00e9s 1753-ban adom\u00e1nyozta a telket, amin ezut\u00e1n a kanonok templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be kezdett. 1760-ban \u00e9rkeztek meg az els\u0151 irgalmasrendiek Patachich \u00c1d\u00e1m p\u00fcsp\u00f6k megh\u00edv\u00e1s\u00e1ra. A rendh\u00e1z 1763-ban \u00e9p\u00fclt fel. 1766-ban kezd\u0151d\u00f6tt a k\u00f3rh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1769-ben patik\u00e1val b\u0151v\u00fclt. 1793 \u00e9s 1795 k\u00f6z\u00f6tt a k\u00f3rh\u00e1zat b\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00e9s a rendh\u00e1zat jelent\u0151sen \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@\nKapuj\u00e1n l\u00e1that\u00f3 h\u00e1rom k\u0151szobor, amelyek a rendalap\u00edt\u00f3 Istenes Szent J\u00e1nost, Nepomuki Szent J\u00e1nost \u00e9s Szent Fl\u00f3ri\u00e1nt \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}