exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt hadapródiskola, Körösvidéki múzeum

Muzeul Țării Crișurilor
Volt hadapródiskola, Körösvidéki múzeum
Muzeul Țării Crișurilor
Muzeul Țării Crișurilor, exterior
Ghișa Ștefania-Maria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
laktanya
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Calea Armatei Române 1/A
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0493730473, 21.9235882936
Google térkép:

Története

Alpár Ignác tervei alapján 1898-ban épült eklektikus stílusban.

1872-ben alakult a Bihar Vármegyei Régészeti és Történelmi Egylet, amelynek célkitűzései között szerepelt egy bihari múzeum létrehozása. A nagyváradi helyhatóság és mások támogatásának köszönhetően 1896 júniusában megnyílt Nagyvárad első múzeuma, az id. Rimanóczy Kálmán által kifejezetten erre a célra tervezett és 1895-ben emelt épületben. 1918-ra a múzeum már 17 640 darabos gyűjteménnyel rendelkezett, amiből 1377 Ipolyi Arnold római katolikus püspök műgyűjteményéből származott.

1971-én a püspöki palota épületébe költözött. Miután a palotát a katolikus egyház visszaigényelte, a múzeum a volt hadapródiskola épületébe költözött át.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1273,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul \u021a\u0103rii Cri\u0219urilor","address":"Calea Armatei Rom\u00e2ne 1\/A","mapdata":"1|893|4032","gps_lat":"47.0493730473","gps_long":"21.9235882936","religion":0,"oldtype":"21,74","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mtariicrisurilor.ro\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hadaprodiskola-Nagyvarad-1876","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ghi\u0219a \u0218tefania-Maria, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor,_exterior.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muzeul \u021a\u0103rii Cri\u0219urilor, exterior\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/49\/Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor%2C_exterior.jpg\/512px-Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor%2C_exterior.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor,_exterior.jpg\u0022\u003EGhi\u0219a \u0218tefania-Maria\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt hadapr\u00f3diskola, K\u00f6r\u00f6svid\u00e9ki m\u00fazeum","note":"","history":"Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n 1898-ban \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban.@\n1872-ben alakult a Bihar V\u00e1rmegyei R\u00e9g\u00e9szeti \u00e9s T\u00f6rt\u00e9nelmi Egylet, amelynek c\u00e9lkit\u0171z\u00e9sei k\u00f6z\u00f6tt szerepelt egy bihari m\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1sa. A nagyv\u00e1radi helyhat\u00f3s\u00e1g \u00e9s m\u00e1sok t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1nak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en 1896 j\u00fanius\u00e1ban megny\u00edlt Nagyv\u00e1rad els\u0151 m\u00fazeuma, az id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e1ltal kifejezetten erre a c\u00e9lra tervezett \u00e9s 1895-ben emelt \u00e9p\u00fcletben. 1918-ra a m\u00fazeum m\u00e1r 17 640 darabos gy\u0171jtem\u00e9nnyel rendelkezett, amib\u0151l 1377 Ipolyi Arnold r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6k m\u0171gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmazott.@\n1971-\u00e9n a p\u00fcsp\u00f6ki palota \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. Miut\u00e1n a palot\u00e1t a katolikus egyh\u00e1z visszaig\u00e9nyelte, a m\u00fazeum a volt hadapr\u00f3diskola \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00e1t.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}