exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt görög katolikus szeminárium

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea (Univ. Babeş-Bolyai)
Volt görög katolikus szeminárium
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea (Univ. Babeş-Bolyai)
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
felsőoktatás
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Parcul Traian 20
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0566262996, 21.9388693125
Google térkép:

Története

A román megszállás után Nagyváradon is felütötte a fejét a jellegzetesen román építészeti irányzat, a brancovenesc-stílus. Ez Constantin Brancoveanu havasalföldi fejedelem idején, a 17. században alakult ki reneszánsz, barokk és román népi építészeti elemekből. 1846-ban épült a szeminárium épülete, és 1925 és 1928 között Sallerbeck Antal tervei alapján építették át. A kivitelező Papp János volt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1270,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Facultatea de Teologie Greco-Catolic\u0103, Departamentul Oradea (Univ. Babe\u015f-Bolyai)","address":"Parcul Traian 20","mapdata":"1|2663|2790","gps_lat":"47.0566262996","gps_long":"21.9388693125","religion":4,"oldtype":"6","newtype":"75","homepage":"http:\/\/gct.ubbcluj.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-szeminarium-Nagyvarad-1930","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt g\u00f6r\u00f6g katolikus szemin\u00e1rium","note":"","history":"A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n Nagyv\u00e1radon is fel\u00fct\u00f6tte a fej\u00e9t a jellegzetesen rom\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9szeti ir\u00e1nyzat, a brancovenesc-st\u00edlus. Ez Constantin Brancoveanu havasalf\u00f6ldi fejedelem idej\u00e9n, a 17. sz\u00e1zadban alakult ki renesz\u00e1nsz, barokk \u00e9s rom\u00e1n n\u00e9pi \u00e9p\u00edt\u00e9szeti elemekb\u0151l. 1846-ban \u00e9p\u00fclt a szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclete, \u00e9s 1925 \u00e9s 1928 k\u00f6z\u00f6tt Sallerbeck Antal tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. A kivitelez\u0151 Papp J\u00e1nos volt.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}