exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Várudvari fejedelmi palota, Nagyváradi Múzeum

Muzeul Orașului Oradea
Várudvari fejedelmi palota, Nagyváradi Múzeum
Muzeul Orașului Oradea
Oradea cetate
Ghișa Ștefania-Maria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Piața, Aleea Emanuil Gojdu 39-41
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0517012604, 21.9422709271
Google térkép:

Története

1620 és 1629 között épült Bethlen Gábor idejében Giacomo Resti tervei alapján. Erődítmény és fejedelmi palota is volt egyben. A gyulafehérvári után ez volt a második fejedelmi rezidencia (A tömb). A B tömb három szakaszban épült, 1620 és 1629, 1638 és 1648 illetve 1881 és 1882 között. A fejedelmi palota délkeleti része (C tömb) 1638 és 1648 között I. Rákóczi György fejedelemsége idején épült a kolozsvári Sárdi György tervei alapján. Ez is a fejedelmi rezidencia részét képezte.

A D tömböt 1775-ben kezdték építeni az osztrák Helyőrségi Főparancsnokság számára Lodovico Marini számára. A többi épülettel ellentétben ez egyemeletes. A fejedelmi palota északi szárnya (E tömb) 1620 és 1629 között épült, 1638 és 1648 között bővítették, jelenlegi arculatát 1775 és 1777 között kapta az osztrákok idején.

{"item":"sight","set":{"sightId":1223,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul Ora\u0219ului Oradea","address":"Pia\u021ba, Aleea Emanuil Gojdu 39-41","mapdata":"1|3059|3622","gps_lat":"47.0517012604","gps_long":"21.9422709271","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/expozitii-permanente-si-expozitii-temporare-in-muzeul-orasului-oradea\/","openinghours":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/viziteaza-muzeul-orasului-oradea\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-varudvari-fejedelmi-palota--ABCDE-tomb--Nagyvarad-3177","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"\u003Ca title=\u0022Ghi\u0219a \u0218tefania-Maria, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_cetate.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea cetate\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Oradea_cetate.jpg\/512px-Oradea_cetate.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_cetate.jpg\u0022\u003EGhi\u0219a \u0218tefania-Maria\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rudvari fejedelmi palota, Nagyv\u00e1radi M\u00fazeum","note":"","history":"1620 \u00e9s 1629 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Bethlen G\u00e1bor idej\u00e9ben Giacomo Resti tervei alapj\u00e1n. Er\u0151d\u00edtm\u00e9ny \u00e9s fejedelmi palota is volt egyben. A gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri ut\u00e1n ez volt a m\u00e1sodik fejedelmi rezidencia (A t\u00f6mb). A B t\u00f6mb h\u00e1rom szakaszban \u00e9p\u00fclt, 1620 \u00e9s 1629, 1638 \u00e9s 1648 illetve 1881 \u00e9s 1882 k\u00f6z\u00f6tt. A fejedelmi palota d\u00e9lkeleti r\u00e9sze (C t\u00f6mb) 1638 \u00e9s 1648 k\u00f6z\u00f6tt I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelems\u00e9ge idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt a kolozsv\u00e1ri S\u00e1rdi Gy\u00f6rgy tervei alapj\u00e1n. Ez is a fejedelmi rezidencia r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte.@\nA D t\u00f6mb\u00f6t 1775-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni az osztr\u00e1k Hely\u0151rs\u00e9gi F\u0151parancsnoks\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra Lodovico Marini sz\u00e1m\u00e1ra. A t\u00f6bbi \u00e9p\u00fclettel ellent\u00e9tben ez egyemeletes. A fejedelmi palota \u00e9szaki sz\u00e1rnya (E t\u00f6mb) 1620 \u00e9s 1629 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, 1638 \u00e9s 1648 k\u00f6z\u00f6tt b\u0151v\u00edtett\u00e9k, jelenlegi arculat\u00e1t 1775 \u00e9s 1777 k\u00f6z\u00f6tt kapta az osztr\u00e1kok idej\u00e9n.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}