exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tisza Kálmán szobra

Tisza Kálmán szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0573816073, 21.9361936784
Google térkép:

Története

Az egykori Tisza Kálmán téren állt, alkotója Szentgyörgyi István (1928). A román hatalom beálltával már nem lehetett a szobrot Nagyváradon, azaz Tisza Kálmán szülővárosában felállítani, ezért Berettyóújfaluban került felavatásra, ahol 1942-ig állt. Ekkor került Nagyváradra, mivel az ismét magyar fennhatóság alá került. Az 1945-ös szovjet-román megszállás után a szoboregyüttest eltávolították talapzatáról, mely utóbbi 1970-ig üresen állt.

1945-ben a Groza-kormány felajánlotta a Magyar Népköztársaságnak, hogy visszajuttatja Berettyóújfalunak Tisza Kálmán szobrát. A nagyváradi Fáklya napilap 1948. április 14-i számában megírták, hogy a magyar kormány nem tartott igényt a szoborra, bukaresti nagykövetük még az alapanyagáról is lemondott, mondván: olvasszák be, hogy a bronzból megönthessék Petőfi és Bălcescu szobrát.

{"item":"sight","set":{"sightId":1344,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2348|2658","gps_lat":"47.0573816073","gps_long":"21.9361936784","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/13943\/tisza-kalman-szobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tisza K\u00e1lm\u00e1n szobra","note":"","history":"Az egykori Tisza K\u00e1lm\u00e1n t\u00e9ren \u00e1llt, alkot\u00f3ja Szentgy\u00f6rgyi Istv\u00e1n (1928). A rom\u00e1n hatalom be\u00e1llt\u00e1val m\u00e1r nem lehetett a szobrot Nagyv\u00e1radon, azaz Tisza K\u00e1lm\u00e1n sz\u00fcl\u0151v\u00e1ros\u00e1ban fel\u00e1ll\u00edtani, ez\u00e9rt Beretty\u00f3\u00fajfaluban ker\u00fclt felavat\u00e1sra, ahol 1942-ig \u00e1llt. Ekkor ker\u00fclt Nagyv\u00e1radra, mivel az ism\u00e9t magyar fennhat\u00f3s\u00e1g al\u00e1 ker\u00fclt. Az 1945-\u00f6s szovjet-rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a szoboregy\u00fcttest elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k talapzat\u00e1r\u00f3l, mely ut\u00f3bbi 1970-ig \u00fcresen \u00e1llt.@\n1945-ben a Groza-korm\u00e1ny felaj\u00e1nlotta a Magyar N\u00e9pk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1gnak, hogy visszajuttatja Beretty\u00f3\u00fajfalunak Tisza K\u00e1lm\u00e1n szobr\u00e1t. A nagyv\u00e1radi F\u00e1klya napilap 1948. \u00e1prilis 14-i sz\u00e1m\u00e1ban meg\u00edrt\u00e1k, hogy a magyar korm\u00e1ny nem tartott ig\u00e9nyt a szoborra, bukaresti nagyk\u00f6vet\u00fck m\u00e9g az alapanyag\u00e1r\u00f3l is lemondott, mondv\u00e1n: olvassz\u00e1k be, hogy a bronzb\u00f3l meg\u00f6nthess\u00e9k Pet\u0151fi \u00e9s B\u0103lcescu szobr\u00e1t. ","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}