exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent László barokk szobra

Szent László barokk szobra
Szent Laszlo szobor2
Horváth György, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0690374041, 21.9323256464
Google térkép:
A püspöki székesegyház mellett, jobb oldalon.

Története

1738-ban a váradi káptalan elhatározta, hogy kőszobrot állíttat Szent László tiszteletére, melyet még abban az évben fel is szenteltek. Alkotója ismeretlen. Ezt a szobrot 1892-ben, amikor a tér közepére a Tóth István által alkotott Szent László emlékművet felállították, helyreállítva az akkori papnevelde kertjében állították fel ezt az alkotást, majd később elásták. A püspöki palota kertjében elásott szobrot csak a rendszerváltást követően merte előásatni 1999-ben Tempfli József megyéspüspök. A szobrot 52 éven át a föld alatt rejtegették a románok elől. 2000-ben a restaurálási munkák befejezése után került a talapzatra. A római katolikus bazilika kertjében áll. Ez Nagyvárad legrégebbi barokk kőszobra.

{"item":"sight","set":{"sightId":1328,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1896|676","gps_lat":"47.0690374041","gps_long":"21.9323256464","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6781\/szent-laszlo#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Horv\u00e1th Gy\u00f6rgy, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szent Laszlo szobor2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d8\/Szent_Laszlo_szobor2.jpg\/256px-Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003EHorv\u00e1th Gy\u00f6rgy\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 barokk szobra","note":"A p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9kesegyh\u00e1z mellett, jobb oldalon.","history":"1738-ban a v\u00e1radi k\u00e1ptalan elhat\u00e1rozta, hogy k\u0151szobrot \u00e1ll\u00edttat Szent L\u00e1szl\u00f3 tisztelet\u00e9re, melyet m\u00e9g abban az \u00e9vben fel is szenteltek. Alkot\u00f3ja ismeretlen. Ezt a szobrot 1892-ben, amikor a t\u00e9r k\u00f6zep\u00e9re a T\u00f3th Istv\u00e1n \u00e1ltal alkotott Szent L\u00e1szl\u00f3 eml\u00e9km\u0171vet fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, helyre\u00e1ll\u00edtva az akkori papnevelde kertj\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel ezt az alkot\u00e1st, majd k\u00e9s\u0151bb el\u00e1st\u00e1k. A p\u00fcsp\u00f6ki palota kertj\u00e9ben el\u00e1sott szobrot csak a rendszerv\u00e1lt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en merte el\u0151\u00e1satni 1999-ben Tempfli J\u00f3zsef megy\u00e9sp\u00fcsp\u00f6k. A szobrot 52 \u00e9ven \u00e1t a f\u00f6ld alatt rejtegett\u00e9k a rom\u00e1nok el\u0151l. 2000-ben a restaur\u00e1l\u00e1si munk\u00e1k befejez\u00e9se ut\u00e1n ker\u00fclt a talapzatra. A r\u00f3mai katolikus bazilika kertj\u00e9ben \u00e1ll. Ez Nagyv\u00e1rad legr\u00e9gebbi barokk k\u0151szobra.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}