exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szacsvay Imre szoboregyüttes

Szacsvay Imre szoboregyüttes
Statue of Szacsvay - Oradea
ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul Libertatii
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0558038151, 21.93476602
Google térkép:

Története

Az Ezredévi Emléktéren áll. 1907. március 15-én avatták fel a mártírhalált szenvedett nemzeti hős bronzszobrát, melyet Margó Ede készített. A szobor felirata:' Csak egy tollvonás volt a bűne.' 1848-ban Váradolaszinak és Újvárosnak volt országgyűlési képviselője, és mint a függetlenségi nyilatkozat szövegezőjét és aláíróját 1849-ben őt is kivégezték. A szobrot 1937 júniusában lebontották, mert híre ment, miszerint a román hatóságok végleg el akarják tüntetni azt. A szobor csak azért kerülte el a vandál pusztítást, mert még időben, szakszerűen bontották el, és a váradi múzeumban raktározták. A bécsi döntést követően 1942-ben ismét az eredeti helyére állították vissza, ma is ott áll.

{"item":"sight","set":{"sightId":1330,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2176|2924","gps_lat":"47.0558038151","gps_long":"21.9347660200","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/3037\/szacsvay-imre","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Statue of Szacsvay - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\/256px-Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szacsvay Imre szoboregy\u00fcttes","note":"","history":"Az Ezred\u00e9vi Eml\u00e9kt\u00e9ren \u00e1ll. 1907. m\u00e1rcius 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel a m\u00e1rt\u00edrhal\u00e1lt szenvedett nemzeti h\u0151s bronzszobr\u00e1t, melyet Marg\u00f3 Ede k\u00e9sz\u00edtett. A szobor felirata:' Csak egy tollvon\u00e1s volt a b\u0171ne.' 1848-ban V\u00e1radolaszinak \u00e9s \u00dajv\u00e1rosnak volt orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je, \u00e9s mint a f\u00fcggetlens\u00e9gi nyilatkozat sz\u00f6vegez\u0151j\u00e9t \u00e9s al\u00e1\u00edr\u00f3j\u00e1t 1849-ben \u0151t is kiv\u00e9gezt\u00e9k. A szobrot 1937 j\u00fanius\u00e1ban lebontott\u00e1k, mert h\u00edre ment, miszerint a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok v\u00e9gleg el akarj\u00e1k t\u00fcntetni azt. A szobor csak az\u00e9rt ker\u00fclte el a vand\u00e1l puszt\u00edt\u00e1st, mert m\u00e9g id\u0151ben, szakszer\u0171en bontott\u00e1k el, \u00e9s a v\u00e1radi m\u00fazeumban rakt\u00e1rozt\u00e1k. A b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en 1942-ben ism\u00e9t az eredeti hely\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k vissza, ma is ott \u00e1ll.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}