exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Rhédey Lajos mellszobra

Rhédey Lajos mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul Nicolae Bălcescu
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0507666797, 21.9221207988
Google térkép:

Története

2018-ban avatták fel, a korábban nevét viselő, és a városnak adományozott, mai nevén Bălcescu parkban, nem messze a család mauzóleumától. Az emlékmű Deák Árpád alkotása. Rhédey Lajos (1761-1831) a magyar kultúra mecénása volt. Támogatta magyar nyelvű színjátszást, anyagilag támogatta a Magyar Nemzeti Múzeumot és gazdag ásványgyűjteményét is oda ajándékozta. Ösztönözte Várad történetének megírását. 1825-ben Váradnak adományozta a Rhédey-kertet, amikor Pestre költözött. A kertben gyakran rendeztek zenés mulatságokat. A kertben lévő Rhédey-kápolnában nyugszanak a gróf és felesége.

{"item":"sight","set":{"sightId":1332,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Nicolae B\u0103lcescu","mapdata":"1|718|3799","gps_lat":"47.0507666797","gps_long":"21.9221207988","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/36012\/rhedey-lajos","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Rh\u00e9dey Lajos mellszobra","note":"","history":"2018-ban avatt\u00e1k fel, a kor\u00e1bban nev\u00e9t visel\u0151, \u00e9s a v\u00e1rosnak adom\u00e1nyozott, mai nev\u00e9n B\u0103lcescu parkban, nem messze a csal\u00e1d mauz\u00f3leum\u00e1t\u00f3l. Az eml\u00e9km\u0171 De\u00e1k \u00c1rp\u00e1d alkot\u00e1sa. Rh\u00e9dey Lajos (1761-1831) a magyar kult\u00fara mec\u00e9n\u00e1sa volt. T\u00e1mogatta magyar nyelv\u0171 sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1st, anyagilag t\u00e1mogatta a Magyar Nemzeti M\u00fazeumot \u00e9s gazdag \u00e1sv\u00e1nygy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t is oda aj\u00e1nd\u00e9kozta. \u00d6szt\u00f6n\u00f6zte V\u00e1rad t\u00f6rt\u00e9net\u00e9nek meg\u00edr\u00e1s\u00e1t. 1825-ben V\u00e1radnak adom\u00e1nyozta a Rh\u00e9dey-kertet, amikor Pestre k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A kertben gyakran rendeztek zen\u00e9s mulats\u00e1gokat. A kertben l\u00e9v\u0151 Rh\u00e9dey-k\u00e1poln\u00e1ban nyugszanak a gr\u00f3f \u00e9s feles\u00e9ge.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}