exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Rhédey-kápolna, Mauzóleum

Rhédey-kápolna, Mauzóleum
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0503444412, 21.9165933675
Google térkép:
Az állatkert területén található.

Története

1804-ben gróf Rhédey Lajos Bihar vármegye főispánja építtette romantikus stílusban felesége, Kacsándy Terézia halálakor. A Rhédey házaspár szarkofágját 1834-ben Ferenczy István szobrászművész készítette. A kápolna az állatkert területén található.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1246,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|66|3858","gps_lat":"47.0503444412","gps_long":"21.9165933675","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rhedey-kapolna-Nagyvarad-2054","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Rh\u00e9dey-k\u00e1polna, Mauz\u00f3leum","note":"Az \u00e1llatkert ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3.","history":"1804-ben gr\u00f3f Rh\u00e9dey Lajos Bihar v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja \u00e9p\u00edttette romantikus st\u00edlusban feles\u00e9ge, Kacs\u00e1ndy Ter\u00e9zia hal\u00e1lakor. A Rh\u00e9dey h\u00e1zasp\u00e1r szarkof\u00e1gj\u00e1t 1834-ben Ferenczy Istv\u00e1n szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz k\u00e9sz\u00edtette. A k\u00e1polna az \u00e1llatkert ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}