exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Lorántffy Zsuzsanna szobra

Lorántffy Zsuzsanna szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul Libertatii
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0559114269, 21.9361684002
Google térkép:

Története

A várad-olaszi református templom előtti parkban állították fel a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója alkalmából 1996-ban. Az egész alakos szobrot Gergely István készítette. Lorántffy Zsuzsanna I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felsége volt, és a reformáció és az oktatás művelt támogatója.

{"item":"sight","set":{"sightId":1333,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2352|2913","gps_lat":"47.0559114269","gps_long":"21.9361684002","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6786\/lorantffy-zsuzsanna#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna szobra","note":"","history":"A v\u00e1rad-olaszi reform\u00e1tus templom el\u0151tti parkban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a Magyar Reform\u00e1tusok III. Vil\u00e1gtal\u00e1lkoz\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l 1996-ban. Az eg\u00e9sz alakos szobrot Gergely Istv\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette. Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem fels\u00e9ge volt, \u00e9s a reform\u00e1ci\u00f3 \u00e9s az oktat\u00e1s m\u0171velt t\u00e1mogat\u00f3ja.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}