exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Királyfia bástya

Királyfia bástya
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
vár / erődítés
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0503211035, 21.9426943708
Google térkép:

Története

1569 és 1570 között épült János Zsigmond idején. Giulio Cesare Baldigara tervezte. Az 1241-es tatárjáráskor Várad teljesen elpusztult. A várat e tragikus eseményt követően Vincze püspök állíttatta helyre. 1570–1596 között épült Várad új vára az olasz késő reneszánsz szellemében. 1613–1629 között, Bethlen Gábor korában Várad várának új építési szakasza kezdődik, 1618-ban a vár megerősítéséhez a templom köveit is felhasználják.

{"item":"sight","set":{"sightId":1228,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|3108|3871","gps_lat":"47.0503211035","gps_long":"21.9426943708","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"Kir\u00e1lyfia b\u00e1stya","note":"","history":"1569 \u00e9s 1570 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt J\u00e1nos Zsigmond idej\u00e9n. Giulio Cesare Baldigara tervezte.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}