exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kanonok-sor

Șirul Canonicilor
Kanonok-sor
Șirul Canonicilor
Kanonoksor - árkádsor
Hunotika, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Şirul Canonicilor (Kanonoksor) u. 7–25
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0690383051, 21.9328123535
Google térkép:

Története

1751-ben Forgách Pál püspök elrendelte, hogy a káptalan a Szent László térről költözzön a székesegyház mellé. Ezután az új kanonoki kinevezéseket egy új kanonokház felépítéséhez kötötték. Az első itt építkező kanonok Alapy János volt. Az első három ház az 1750-es években készült el. Klasszicista beütésű barokk stílusban épült. A 253 méter hosszú folyosó 56 pillérből áll és 10 épületet köt össze. Több szakaszban, több mint 100 éven át, 1753–1875 között építették Franz Anton Hillebrandt tervei és Forgách Pál, akkori püspök elképzelései alapján. 1780. július elejére készült el a tízből az első 7 épület összekötése, további kettő 1863-ra, és a tizediket 1875-ben fejezték be, több mint 100 évvel az első épület megkezdése után.

{"item":"sight","set":{"sightId":1231,"townId":59,"active":2,"name_LO":"\u0218irul Canonicilor","address":"\u015eirul Canonicilor (Kanonoksor) u. 7\u201325","mapdata":"1|1953|685","gps_lat":"47.0690383051","gps_long":"21.9328123535","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"5","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kanonoksor-Nagyvarad-715","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=335","picture":"\u003Ca title=\u0022Hunotika, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kanonoksor - \u00e1rk\u00e1dsor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ab\/Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\/512px-Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003EHunotika\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kanonok-sor","note":"","history":"1751-ben Forg\u00e1ch P\u00e1l p\u00fcsp\u00f6k elrendelte, hogy a k\u00e1ptalan a Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e9rr\u0151l k\u00f6lt\u00f6zz\u00f6n a sz\u00e9kesegyh\u00e1z mell\u00e9. Ezut\u00e1n az \u00faj kanonoki kinevez\u00e9seket egy \u00faj kanonokh\u00e1z fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k. Az els\u0151 itt \u00e9p\u00edtkez\u0151 kanonok Alapy J\u00e1nos volt. Az els\u0151 h\u00e1rom h\u00e1z az 1750-es \u00e9vekben k\u00e9sz\u00fclt el. Klasszicista be\u00fct\u00e9s\u0171 barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. A 253 m\u00e9ter hossz\u00fa folyos\u00f3 56 pill\u00e9rb\u0151l \u00e1ll \u00e9s 10 \u00e9p\u00fcletet k\u00f6t \u00f6ssze. T\u00f6bb szakaszban, t\u00f6bb mint 100 \u00e9ven \u00e1t, 1753\u20131875 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Franz Anton Hillebrandt tervei \u00e9s Forg\u00e1ch P\u00e1l, akkori p\u00fcsp\u00f6k elk\u00e9pzel\u00e9sei alapj\u00e1n. 1780. j\u00falius elej\u00e9re k\u00e9sz\u00fclt el a t\u00edzb\u0151l az els\u0151 7 \u00e9p\u00fclet \u00f6sszek\u00f6t\u00e9se, tov\u00e1bbi kett\u0151 1863-ra, \u00e9s a tizediket 1875-ben fejezt\u00e9k be, t\u00f6bb mint 100 \u00e9vvel az els\u0151 \u00e9p\u00fclet megkezd\u00e9se ut\u00e1n.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}