exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

ifj. Rimanóczy Kálmán szobra

ifj. Rimanóczy Kálmán szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Dunărea 1
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0605659062, 21.9370302193
Google térkép:

Története

Alexandru Păsat munkája, 2020 májusában avatták fel a Várad-Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom előtt, az ottani tér és az ő nevét viseli majd.

Ifj. Rimanóczy Kálmán (1870-1912) magyar építész számos középületet és több vidéki kastélyt tervezett Magyarországon. Nagyváradon is számos maradandó alkotása látható (pl. városháza, Apolló-palota, görögkatolikus püspöki palota, pénzügyi igazgatóság, elmegyógyintézet, Moskovits Miksa palota stb.).

{"item":"sight","set":{"sightId":1339,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Dun\u0103rea 1","mapdata":"1|2441|2111","gps_lat":"47.0605659062","gps_long":"21.9370302193","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/kronikaonline.ro\/erdelyi-hirek\/nagyvaradon-lelepleztek-ifjabb-rimanoczy-kalman-epitesz-egesz-alakos-szobrat","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n szobra","note":"","history":"Alexandru P\u0103sat munk\u00e1ja, 2020 m\u00e1jus\u00e1ban avatt\u00e1k fel a V\u00e1rad-Olaszi Szentl\u00e9lek ki\u00e1rad\u00e1sa pl\u00e9b\u00e1niatemplom el\u0151tt, az ottani t\u00e9r \u00e9s az \u0151 nev\u00e9t viseli majd.@\nIfj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n (1870-1912) magyar \u00e9p\u00edt\u00e9sz sz\u00e1mos k\u00f6z\u00e9p\u00fcletet \u00e9s t\u00f6bb vid\u00e9ki kast\u00e9lyt tervezett Magyarorsz\u00e1gon. Nagyv\u00e1radon is sz\u00e1mos maradand\u00f3 alkot\u00e1sa l\u00e1that\u00f3 (pl. v\u00e1rosh\u00e1za, Apoll\u00f3-palota, g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota, p\u00e9nz\u00fcgyi igazgat\u00f3s\u00e1g, elmegy\u00f3gyint\u00e9zet, Moskovits Miksa palota stb.).","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}