exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Gozsdu Manó szobra

Emanuil Gojdu
Gozsdu Manó szobra
Emanuil Gojdu
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul 1 Decembrie
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.05359778, 21.9369176912
Google térkép:

Története

1988-ban állították, alkotója Mircea Ştefănescu. Emanuil Gojdu (1802-1870) macedóniai aromán családból származott. A nagyváradi és pozsonyi jogakadémián tanult. 1826-ban megjelent néhány magyar nyelvű verse. 1827-ben a pesti ügyvédek közül elsőként vezette be a latin helyett a magyar ügykezelési nyelvet. Főleg bűnvádi perekben látott el képviseletet és nagy vagyont gyűjtött. 1861-ben az októberi diploma kibocsátása után Krassó vármegye főispánja lett, de az országgyűlés novemberi feloszlatása után lemondott posztjáról. 1865 és 1868 között Tenke kerület képviselője volt a magyar országgyűlésben. A kiegyezés idején támogatta Deák Ferenc nézetét az "egy és oszthatatlan nemzet" elvében. 1869-ben a Kúria bírája lett. Végrendeletében vagyonát az ortodox románságra hagyta. A vagyonából létrejött Gozsdu Alapítvány 1901-ben építtette fel pesten a Gozsdu-udvart.

{"item":"sight","set":{"sightId":1355,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Emanuil Gojdu","address":"Parcul 1 Decembrie","mapdata":"1|2449|3317","gps_lat":"47.0535977800","gps_long":"21.9369176912","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14597\/gozsdu-mano#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Gozsdu Man\u00f3 szobra","note":"","history":"1988-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, alkot\u00f3ja Mircea \u015etef\u0103nescu. Emanuil Gojdu (1802-1870) maced\u00f3niai arom\u00e1n csal\u00e1db\u00f3l sz\u00e1rmazott. A nagyv\u00e1radi \u00e9s pozsonyi jogakad\u00e9mi\u00e1n tanult. 1826-ban megjelent n\u00e9h\u00e1ny magyar nyelv\u0171 verse. 1827-ben a pesti \u00fcgyv\u00e9dek k\u00f6z\u00fcl els\u0151k\u00e9nt vezette be a latin helyett a magyar \u00fcgykezel\u00e9si nyelvet. F\u0151leg b\u0171nv\u00e1di perekben l\u00e1tott el k\u00e9pviseletet \u00e9s nagy vagyont gy\u0171jt\u00f6tt. 1861-ben az okt\u00f3beri diploma kibocs\u00e1t\u00e1sa ut\u00e1n Krass\u00f3 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja lett, de az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s novemberi feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n lemondott posztj\u00e1r\u00f3l. 1865 \u00e9s 1868 k\u00f6z\u00f6tt Tenke ker\u00fclet k\u00e9pvisel\u0151je volt a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sben. A kiegyez\u00e9s idej\u00e9n t\u00e1mogatta De\u00e1k Ferenc n\u00e9zet\u00e9t az \u0022egy \u00e9s oszthatatlan nemzet\u0022 elv\u00e9ben. 1869-ben a K\u00faria b\u00edr\u00e1ja lett. V\u00e9grendelet\u00e9ben vagyon\u00e1t az ortodox rom\u00e1ns\u00e1gra hagyta. A vagyon\u00e1b\u00f3l l\u00e9trej\u00f6tt Gozsdu Alap\u00edtv\u00e1ny 1901-ben \u00e9p\u00edttette fel pesten a Gozsdu-udvart.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}