exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Görög-katolikus püspöki palota

Görög-katolikus püspöki palota
Görögkatolikus Püspöki Palota, Nagyvárad 002
Rimanóczy Jenő, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Piaţa Unirii 3
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0549473016, 21.9274405464
Google térkép:

Története

Ifj. Rimanóczy Kálmán építész tervei alapján, 1905-re épült fel a görög katolikus egyház, Demetrie Radu váradi püspök, megrendelésére. 2018. augusztus 25-én a palota kigyulladt. Az épület nagy része leégett. Demetrie Radu volt a társelnöke az 1918-as gyulafehérvári oláh csődületnek. 1920. december 8-án pusztult el a román parlamentet érintő bombamerénylet áldozataként.

{"item":"sight","set":{"sightId":1254,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Unirii 3","mapdata":"1|1358|3087","gps_lat":"47.0549473016","gps_long":"21.9274405464","religion":4,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"http:\/\/www.egco.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-puspoki-palota-Nagyvarad-2335","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=319","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota,_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022G\u00f6r\u00f6gkatolikus P\u00fcsp\u00f6ki Palota, Nagyv\u00e1rad 002\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\/512px-G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota,_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00f6r\u00f6g-katolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota","note":"","history":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n, 1905-re \u00e9p\u00fclt fel a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1z, Demetrie Radu v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k, megrendel\u00e9s\u00e9re. 2018. augusztus 25-\u00e9n a palota kigyulladt. Az \u00e9p\u00fclet nagy r\u00e9sze le\u00e9gett. Demetrie Radu volt a t\u00e1rseln\u00f6ke az 1918-as gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri ol\u00e1h cs\u0151d\u00fcletnek. 1920. december 8-\u00e1n pusztult el a rom\u00e1n parlamentet \u00e9rint\u0151 bombamer\u00e9nylet \u00e1ldozatak\u00e9nt.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}