exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Fekete Sas palota

Palatul Vulturul Negru
Fekete Sas palota
Palatul Vulturul Negru
Oradea (Nagyvárad) - piaţa Unirii
Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
vendéglő / cukrászda / kávéház
bank
Jelenleg:
kereskedelmi épület
Cím:
Piaţa Unirii 2-4
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0548539686, 21.929717937
Google térkép:

Története

1907–1909 között épült Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján magyar szecessziós stílusban, Sztarill Ferenc kivitelezésében. A szálloda 1908. november 1-jén nyílt meg. Megrendelői két váradi ügyvéd, dr. Adorján Emil és dr. Kurlander Endre voltak.

Földszintjén üzlethelyiségek, első emeletén a Nagy és Kis Vigadó és egy cukrászda kaptak helyt, a harmadik emeleten bérlakások voltak.

A palota helyén állott 1714 óta a Sas fogadó, melynek termében 1798. augusztus 26-án tartották az első magyar hivatásos színielőadást. E jeles eseményt egy, az egykori Sas fogadó faláról lekerült és a palota Kossuth utca felőli erkélyén elhelyezett márványtábla is megörökítette, amely az épület 1980-as években történt felújításakor eltűnt és azóta sem került elő. Szövege: „E városban ez épületben a színpadról elhangzott első magyar szó emlékére, 1798. augusztus 26.-1898. augusztus 26. Hálás kegyelettel az utókor iránt, a Szigligeti-Társaság kezdeményezésére Nagyvárad város közönsége.”

A fekete sast ábrázoló színes ólmozott ablaküveg Neumann nagyváradi műhelyében készült.

{"item":"sight","set":{"sightId":1295,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Palatul Vulturul Negru","address":" Pia\u0163a Unirii 2-4","mapdata":"1|1585|3077","gps_lat":"47.0548539686","gps_long":"21.9297179370","religion":0,"oldtype":"92,81,84","newtype":"83","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fekete-Sas-palota-Nagyvarad-1948","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=190","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad)_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea (Nagyv\u00e1rad) - pia\u0163a Unirii\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/25\/Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%29_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\/512px-Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%29_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad)_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fekete Sas palota","note":"","history":"1907\u20131909 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervei alapj\u00e1n magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, Sztarill Ferenc kivitelez\u00e9s\u00e9ben. A sz\u00e1lloda 1908. november 1-j\u00e9n ny\u00edlt meg. Megrendel\u0151i k\u00e9t v\u00e1radi \u00fcgyv\u00e9d, dr. Adorj\u00e1n Emil \u00e9s dr. Kurlander Endre voltak.@\nF\u00f6ldszintj\u00e9n \u00fczlethelyis\u00e9gek, els\u0151 emelet\u00e9n a Nagy \u00e9s Kis Vigad\u00f3 \u00e9s egy cukr\u00e1szda kaptak helyt, a harmadik emeleten b\u00e9rlak\u00e1sok voltak.@\nA palota hely\u00e9n \u00e1llott 1714 \u00f3ta a Sas fogad\u00f3, melynek term\u00e9ben 1798. augusztus 26-\u00e1n tartott\u00e1k az els\u0151 magyar hivat\u00e1sos sz\u00edniel\u0151ad\u00e1st. E jeles esem\u00e9nyt egy, az egykori Sas fogad\u00f3 fal\u00e1r\u00f3l leker\u00fclt \u00e9s a palota Kossuth utca fel\u0151li erk\u00e9ly\u00e9n elhelyezett m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bla is meg\u00f6r\u00f6k\u00edtette, amely az \u00e9p\u00fclet 1980-as \u00e9vekben t\u00f6rt\u00e9nt fel\u00faj\u00edt\u00e1sakor elt\u0171nt \u00e9s az\u00f3ta sem ker\u00fclt el\u0151. Sz\u00f6vege: \u201eE v\u00e1rosban ez \u00e9p\u00fcletben a sz\u00ednpadr\u00f3l elhangzott els\u0151 magyar sz\u00f3 eml\u00e9k\u00e9re, 1798. augusztus 26.-1898. augusztus 26. H\u00e1l\u00e1s kegyelettel az ut\u00f3kor ir\u00e1nt, a Szigligeti-T\u00e1rsas\u00e1g kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re Nagyv\u00e1rad v\u00e1ros k\u00f6z\u00f6ns\u00e9ge.\u201d@\nA fekete sast \u00e1br\u00e1zol\u00f3 sz\u00ednes \u00f3lmozott ablak\u00fcveg Neumann nagyv\u00e1radi m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}