exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Irgalmasrendi templom

Biserica Mizericordienilor din Oradea
Egykori Irgalmasrendi templom
Biserica Mizericordienilor din Oradea
Fosta capelă a Mizericordienilor (lateral) - Oradea
ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Calea Republicii 33
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0601270574, 21.9379441318
Google térkép:

Története

Gyöngyösi György várdi kanonok (1735-1760) 1750-től ágyban fekvő beteg volt. Szegényházat szeretett volna létesíteni a betegek számára. Forgách Pál váradi püspök a Betegápoló Irgalmasrend városban való meghonosítását ajánlotta fel, és 1753-ban adományozta a telket, amin ezután a kanonok templom építésébe kezdett. 1760-ban érkeztek meg az első irgalmasrendiek. Szószékén a négy evangélista jelképe látható. Az angyalszárnyas ifjú Szt. Mátét, az ökörfej Szt Lukácsot, az oroszlánfej Szt. Márkot, a kitárt szárnyú sas pedig Szt. Jánost jelképezi.

{"item":"sight","set":{"sightId":1240,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Mizericordienilor din Oradea","address":"Calea Republicii 33","mapdata":"1|2562|2196","gps_lat":"47.0601270574","gps_long":"21.9379441318","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vol-irgalmasrendi-templom-Nagyvarad-2332","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=331","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_(lateral)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fosta capel\u0103 a Mizericordienilor (lateral) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d6\/Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_%28lateral%29_-_Oradea.JPG\/512px-Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_%28lateral%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_(lateral)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Irgalmasrendi templom","note":"","history":"Gy\u00f6ngy\u00f6si Gy\u00f6rgy v\u00e1rdi kanonok (1735-1760) 1750-t\u0151l \u00e1gyban fekv\u0151 beteg volt. Szeg\u00e9nyh\u00e1zat szeretett volna l\u00e9tes\u00edteni a betegek sz\u00e1m\u00e1ra. Forg\u00e1ch P\u00e1l v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k a Beteg\u00e1pol\u00f3 Irgalmasrend v\u00e1rosban val\u00f3 meghonos\u00edt\u00e1s\u00e1t aj\u00e1nlotta fel, \u00e9s 1753-ban adom\u00e1nyozta a telket, amin ezut\u00e1n a kanonok templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be kezdett. 1760-ban \u00e9rkeztek meg az els\u0151 irgalmasrendiek. Sz\u00f3sz\u00e9k\u00e9n a n\u00e9gy evang\u00e9lista jelk\u00e9pe l\u00e1that\u00f3. Az angyalsz\u00e1rnyas ifj\u00fa Szt. M\u00e1t\u00e9t, az \u00f6k\u00f6rfej Szt Luk\u00e1csot, az oroszl\u00e1nfej Szt. M\u00e1rkot, a kit\u00e1rt sz\u00e1rny\u00fa sas pedig Szt. J\u00e1nost jelk\u00e9pezi.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}