exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Csengery Antal emléktáblája

Csengery Antal emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Cím:
Delavrancea 24.
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0584817475, 21.9444995298
Google térkép:

Története

Csengery Antal 1822. június 22-én született Nagyváradon. 2010-ben, halálának 130. évfordulóján állították. Közgazdász, politikus lapszerkesztő, a magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, a Pesti Hírlap főszerkesztője, országgyűlési képviselő, a polgári iskolarendszer kidolgozója volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1351,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Delavrancea 24.","mapdata":"1|3317|2479","gps_lat":"47.0584817475","gps_long":"21.9444995298","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/39272\/csengery-antal","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Csengery Antal eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","note":"","history":"Csengery Antal 1822. j\u00fanius 22-\u00e9n sz\u00fcletett Nagyv\u00e1radon. 2010-ben, hal\u00e1l\u00e1nak 130. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k. K\u00f6zgazd\u00e1sz, politikus lapszerkeszt\u0151, a magyar Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mia m\u00e1sodeln\u00f6ke, a Pesti H\u00edrlap f\u0151szerkeszt\u0151je, orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151, a polg\u00e1ri iskolarendszer kidolgoz\u00f3ja volt.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}