exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Ady Endre Emlékmúzeum

Muzeul Ady Endre
Ady Endre Emlékmúzeum
Muzeul Ady Endre
Ady Endre Museum - Oradea
ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Parcul Traian
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.057863423, 21.9351149555
Google térkép:

Története

1955-ben nyílt meg, igazgatója Tabéry Géza író volt. Törzsállománya a Rozsnyai Kálmán-féle Ady-ereklyegyűjtemény, amelyet Nagyvárad városa 1942-ben vásárolt meg. A II. világháborúban jelentős veszteségeket szenvedett anyaghoz hozzácsatolták a zilahi gimnáziumban őrzött gyűjtemény maradványait; ezek nagy részét még a költő édesanyja és Ady Lajos, a költő testvéröccse adományozta az egykori Wesselényi-kollégiumnak. A két gyűjtemény egyesítése után 1955. november 26-án nyílt meg ünnepélyesen az Ady Endre Emlékmúzeum. Megszervezője és első igazgatója, Tabéry Géza. Helyén egykor fából épített nyári kioszk volt, ezt 1878-tól Müller Salamon bérelte. Az övé volt a Szent László téri cukrászda, amelyet a váradiak játékosan csak Müllerájként emlegettek.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1326,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul Ady Endre","address":"Parcul Traian","mapdata":"1|2228|2573","gps_lat":"47.0578634230","gps_long":"21.9351149555","religion":0,"oldtype":"81","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mtariicrisurilor.ro\/hu\/ady-endre-emlekmuzeum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ady-Endre-Emlekmuzeum-Nagyvarad-1878","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ady Endre Museum - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\/512px-Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ady Endre Eml\u00e9km\u00fazeum","note":"","history":"1955-ben ny\u00edlt meg, igazgat\u00f3ja Tab\u00e9ry G\u00e9za \u00edr\u00f3 volt. T\u00f6rzs\u00e1llom\u00e1nya a Rozsnyai K\u00e1lm\u00e1n-f\u00e9le Ady-ereklyegy\u0171jtem\u00e9ny, amelyet Nagyv\u00e1rad v\u00e1rosa 1942-ben v\u00e1s\u00e1rolt meg. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban jelent\u0151s vesztes\u00e9geket szenvedett anyaghoz hozz\u00e1csatolt\u00e1k a zilahi gimn\u00e1ziumban \u0151rz\u00f6tt gy\u0171jtem\u00e9ny maradv\u00e1nyait; ezek nagy r\u00e9sz\u00e9t m\u00e9g a k\u00f6lt\u0151 \u00e9desanyja \u00e9s Ady Lajos, a k\u00f6lt\u0151 testv\u00e9r\u00f6ccse adom\u00e1nyozta az egykori Wessel\u00e9nyi-koll\u00e9giumnak. A k\u00e9t gy\u0171jtem\u00e9ny egyes\u00edt\u00e9se ut\u00e1n 1955. november 26-\u00e1n ny\u00edlt meg \u00fcnnep\u00e9lyesen az Ady Endre Eml\u00e9km\u00fazeum. Megszervez\u0151je \u00e9s els\u0151 igazgat\u00f3ja, Tab\u00e9ry G\u00e9za. Hely\u00e9n egykor f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett ny\u00e1ri kioszk volt, ezt 1878-t\u00f3l M\u00fcller Salamon b\u00e9relte. Az \u00f6v\u00e9 volt a Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e9ri cukr\u00e1szda, amelyet a v\u00e1radiak j\u00e1t\u00e9kosan csak M\u00fcller\u00e1jk\u00e9nt emlegettek.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}