exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Zsinagóga

Sinagoga Mare
Zsinagóga
Sinagoga Mare
Hermannstadt, Synagoge, 15
Renardo la vulpo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
zsinagóga
Felekezet:
zsidó
Cím:
Str. Constituţiei 19
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.798599519, 24.1578636453
Google térkép:

Története

1898-ban épült, az egykori Magyar Királyság zsinagógái közül egyedülálló módon firenzei reneszánsz stílusban Szalay Ferenc építész tervei alapján. A korszak Budapestjén az Andrássy úti paloták és villák építésénél használták ezt a stílust. Belseje a firenzei dómot utánozza, kazettás mennyezettel és félköríves árkádsorokkal. Még a női karzat elválasztója is reneszánsz stílusú. Nagyszebenben az első zsidó 1845-ben kapott letelepedési engedélyt, majd 1850-től szabadon beköltözhettek. 1897-ben itt szervezte meg Rónai János az első cionista kört az akkori Magyar Királyságban. A nagyszebeni zsidóság 1930-ban érte el a legnagyobb lélekszámot, 1441 fővel. A második világháború után, Izraelbe való kivándorlás következtében egyre kevesebben voltak, de 1970-ben még 125 zsidó élt Nagyszebenben, akik hetente használták a zsinagógát.

{"item":"sight","set":{"sightId":1922,"townId":75,"active":1,"name_LO":"Sinagoga Mare","address":"Str. Constitu\u0163iei 19","mapdata":"1|2403|1644","gps_lat":"45.7985995190","gps_long":"24.1578636453","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Renardo la vulpo, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hermannstadt,_Synagoge,_15.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hermannstadt, Synagoge, 15\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Hermannstadt%2C_Synagoge%2C_15.jpeg\/512px-Hermannstadt%2C_Synagoge%2C_15.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hermannstadt,_Synagoge,_15.jpeg\u0022\u003ERenardo la vulpo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Zsinag\u00f3ga","note":"","history":"1898-ban \u00e9p\u00fclt, az egykori Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g zsinag\u00f3g\u00e1i k\u00f6z\u00fcl egyed\u00fcl\u00e1ll\u00f3 m\u00f3don firenzei renesz\u00e1nsz st\u00edlusban Szalay Ferenc \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. A korszak Budapestj\u00e9n az Andr\u00e1ssy \u00fati palot\u00e1k \u00e9s vill\u00e1k \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9n\u00e9l haszn\u00e1lt\u00e1k ezt a st\u00edlust. Belseje a firenzei d\u00f3mot ut\u00e1nozza, kazett\u00e1s mennyezettel \u00e9s f\u00e9lk\u00f6r\u00edves \u00e1rk\u00e1dsorokkal. M\u00e9g a n\u0151i karzat elv\u00e1laszt\u00f3ja is renesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa. Nagyszebenben az els\u0151 zsid\u00f3 1845-ben kapott leteleped\u00e9si enged\u00e9lyt, majd 1850-t\u0151l szabadon bek\u00f6lt\u00f6zhettek. 1897-ben itt szervezte meg R\u00f3nai J\u00e1nos az els\u0151 cionista k\u00f6rt az akkori Magyar Kir\u00e1lys\u00e1gban. A nagyszebeni zsid\u00f3s\u00e1g 1930-ban \u00e9rte el a legnagyobb l\u00e9leksz\u00e1mot, 1441 f\u0151vel. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n, Izraelbe val\u00f3 kiv\u00e1ndorl\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben egyre kevesebben voltak, de 1970-ben m\u00e9g 125 zsid\u00f3 \u00e9lt Nagyszebenben, akik hetente haszn\u00e1lt\u00e1k a zsinag\u00f3g\u00e1t.","town":{"townId":75,"name_HU":"Nagyszeben","name_LO":"Sibiu","seolink":"nagyszeben-sibiu","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}