exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent kereszt-kápolna

Szent kereszt-kápolna
Capela Sf. Cruce din Sibiu
Cezar Suceveanu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 2
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8002954492, 24.1603276908
Google térkép:

Története

II. András magyar király 1219-ben keresztes hadjáratáról visszatérve kiadta, hogy Nagyszeben várkapuja elé állítsanak fel egy keresztet és építsenek kápolnát, ahol minden pénteken misét mondjanak. A kápolna később összeépült a domonkosrendi kolostorral. 1417-ben az oltár fölé helyezték Peter Lantregen osztrák szobrász alkotását egy 7,3 méter magas kőkeresztet. Mivel a kolostor és a templom a védelmi falgyűrűn kívül állt, a tatárok lerombolták, s bár hamarosan újra építették, a domonkos szerzetesek a város engedélyével 1474-ben a falon belülre költöztek, és új templomot építettek. A kolostort és a templomot a városra hagyták. Ők kórházat rendeztek be a leprások számára. Az épületegyüttes 1659-ig épségben maradt. Időközben II. Rákóczi György erdélyi fejedelem háborút indított a lengyel trón elfoglalására, terve nem sikerült, és mivel a támadást a török porta nem engedélyezte, Barcsay Ákost ültette Erdély trónjára. Barcsay Rákóczi elől törökökből álló csapatával a városba menekült, így Rákóczi megtámadta a várost. Ekkor Szeben vezetősége lebontatta a város körüli épületeket, a kolostort és kápolnát is, hogy ne szolgáljanak fedezékéül a támadóknak. A kereszt a romok alá került. Az ostrom 1660-ban lezárult, és a csapatok elvonultak. 1683-ban, pedig, amikor a török megfutamodik Bécs alól, Szeben polgármestere kiadta, hogy a hatalmas keresztet ássák ki és állítsák fel. 1755-ben, építették fel fölé a Kereszt-kápolnát.

{"item":"sight","set":{"sightId":1914,"townId":75,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a 1 Decembrie 1918 nr. 2","mapdata":"1|2683|1361","gps_lat":"45.8002954492","gps_long":"24.1603276908","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Cezar Suceveanu, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Capela_Sf._Cruce_din_Sibiu.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Capela Sf. Cruce din Sibiu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7b\/Capela_Sf._Cruce_din_Sibiu.jpg\/512px-Capela_Sf._Cruce_din_Sibiu.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Capela_Sf._Cruce_din_Sibiu.jpg\u0022\u003ECezar Suceveanu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent kereszt-k\u00e1polna","note":"","history":"II. Andr\u00e1s magyar kir\u00e1ly 1219-ben keresztes hadj\u00e1rat\u00e1r\u00f3l visszat\u00e9rve kiadta, hogy Nagyszeben v\u00e1rkapuja el\u00e9 \u00e1ll\u00edtsanak fel egy keresztet \u00e9s \u00e9p\u00edtsenek k\u00e1poln\u00e1t, ahol minden p\u00e9nteken mis\u00e9t mondjanak. A k\u00e1polna k\u00e9s\u0151bb \u00f6ssze\u00e9p\u00fclt a domonkosrendi kolostorral. 1417-ben az olt\u00e1r f\u00f6l\u00e9 helyezt\u00e9k Peter Lantregen osztr\u00e1k szobr\u00e1sz alkot\u00e1s\u00e1t egy 7,3 m\u00e9ter magas k\u0151keresztet. Mivel a kolostor \u00e9s a templom a v\u00e9delmi falgy\u0171r\u0171n k\u00edv\u00fcl \u00e1llt, a tat\u00e1rok lerombolt\u00e1k, s b\u00e1r hamarosan \u00fajra \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a domonkos szerzetesek a v\u00e1ros enged\u00e9ly\u00e9vel 1474-ben a falon bel\u00fclre k\u00f6lt\u00f6ztek, \u00e9s \u00faj templomot \u00e9p\u00edtettek. A kolostort \u00e9s a templomot a v\u00e1rosra hagyt\u00e1k. \u0150k k\u00f3rh\u00e1zat rendeztek be a lepr\u00e1sok sz\u00e1m\u00e1ra. Az \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttes 1659-ig \u00e9ps\u00e9gben maradt. Id\u0151k\u00f6zben II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem h\u00e1bor\u00fat ind\u00edtott a lengyel tr\u00f3n elfoglal\u00e1s\u00e1ra, terve nem siker\u00fclt, \u00e9s mivel a t\u00e1mad\u00e1st a t\u00f6r\u00f6k porta nem enged\u00e9lyezte, Barcsay \u00c1kost \u00fcltette Erd\u00e9ly tr\u00f3nj\u00e1ra. Barcsay R\u00e1k\u00f3czi el\u0151l t\u00f6r\u00f6k\u00f6kb\u0151l \u00e1ll\u00f3 csapat\u00e1val a v\u00e1rosba menek\u00fclt, \u00edgy R\u00e1k\u00f3czi megt\u00e1madta a v\u00e1rost. Ekkor Szeben vezet\u0151s\u00e9ge lebontatta a v\u00e1ros k\u00f6r\u00fcli \u00e9p\u00fcleteket, a kolostort \u00e9s k\u00e1poln\u00e1t is, hogy ne szolg\u00e1ljanak fedez\u00e9k\u00e9\u00fcl a t\u00e1mad\u00f3knak. A kereszt a romok al\u00e1 ker\u00fclt. Az ostrom 1660-ban lez\u00e1rult, \u00e9s a csapatok elvonultak. 1683-ban, pedig, amikor a t\u00f6r\u00f6k megfutamodik B\u00e9cs al\u00f3l, Szeben polg\u00e1rmestere kiadta, hogy a hatalmas keresztet \u00e1ss\u00e1k ki \u00e9s \u00e1ll\u00edts\u00e1k fel. 1755-ben, \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel f\u00f6l\u00e9 a Kereszt-k\u00e1poln\u00e1t.\n&\nwelcometoromania.eu: Nagyszeben, Szent Kereszt K\u00e1polna|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Sibiu\/Sibiu_Capela_Sfcruci_m.htm","town":{"townId":75,"name_HU":"Nagyszeben","name_LO":"Sibiu","seolink":"nagyszeben-sibiu","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}