exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kistornyi evangélikus templom

Biserica Evanghelică din Turnișor
Kistornyi evangélikus templom
Biserica Evanghelică din Turnișor
Neppendorf, evangelia kirko
Aisano, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Kistorony, Neppendorf, Strada Eduard Albert Bielz 62
Vármegye:
Szeben
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.7898558398, 24.1175983378
Google térkép:

Története

Kistorony (Neppendorf, Turnişor) egykor önálló település ma Nagyszeben városához tartozik. Erődtemplomának különlegessége, hogy a szász templomok közül egyedül ez készült kereszthajós kivitelben, valamint, hogy templomtornya kezdetben őrtoronyként szolgált.

1327-ben említik először plébániatemplomát, melynek plébánosa Miklós egyben a szebeni kerület dékánja. A kutatók szerint a templom legalább egy évszázaddal régebbi, mint az első plébánosáról ismert adat. Ezt alapul véve a XIII. század első évtizedében épülhetett. Eredetileg háromhajós, pilléres bazilikatemplom volt, kereszthajóval, toronnyal.

A román-kori templomot a törökök 1493-ban elpusztították, és romjaiból csak közel egy évszázados építkezés tudta helyrehozni. 1548-ban állítják helyre a szentélyt, 1747-ben az eredeti négyzetes tornyot, a szentély és a hajó találkozásán álló négyzet fölött, de már keskenyebb alapon, így a keleti falát két új beépített pillér tartja. Megszüntették a háromhajós bazilikális beosztást: csak egy hajó csatlakozik a régi kereszthajóhoz, két boltmező szélességével meghosszabbítva.

A hajót és szentélyt 1759–1762 között boltozzák újra, a kereszthajó déli részét 1771-ben. 1782-ben az egykori északi oldalhajó alapjaira egy új épületrészt építenek. Ekkor helyreállítják a középkori eredetű lőréses védőfalat is, mely azonban napjainkban sajnos már csak részben, visszabontva áll. Védőtornyát a 20. század közepén, az iskola építésekor bontották le.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2486,"townId":75,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103 din Turni\u0219or","address":"Kistorony, Neppendorf, Strada Eduard Albert Bielz 62","mapdata":"","gps_lat":"45.7898558398","gps_long":"24.1175983378","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.kirche.neppendorf.de\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Kistorony-3072","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aisano, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Neppendorf,_evangelia_kirko.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Neppendorf, evangelia kirko\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ed\/Neppendorf%2C_evangelia_kirko.jpg\/512px-Neppendorf%2C_evangelia_kirko.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Neppendorf,_evangelia_kirko.jpg\u0022\u003EAisano\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kistornyi evang\u00e9likus templom","note":"","history":"Kistorony (Neppendorf, Turni\u015for) egykor \u00f6n\u00e1ll\u00f3 telep\u00fcl\u00e9s ma Nagyszeben v\u00e1ros\u00e1hoz tartozik. Er\u0151dtemplom\u00e1nak k\u00fcl\u00f6nlegess\u00e9ge, hogy a sz\u00e1sz templomok k\u00f6z\u00fcl egyed\u00fcl ez k\u00e9sz\u00fclt kereszthaj\u00f3s kivitelben, valamint, hogy templomtornya kezdetben \u0151rtoronyk\u00e9nt szolg\u00e1lt.@\n1327-ben eml\u00edtik el\u0151sz\u00f6r pl\u00e9b\u00e1niatemplom\u00e1t, melynek pl\u00e9b\u00e1nosa Mikl\u00f3s egyben a szebeni ker\u00fclet d\u00e9k\u00e1nja. \nA kutat\u00f3k szerint a templom legal\u00e1bb egy \u00e9vsz\u00e1zaddal r\u00e9gebbi, mint az els\u0151 pl\u00e9b\u00e1nos\u00e1r\u00f3l ismert adat. Ezt alapul v\u00e9ve a XIII. sz\u00e1zad els\u0151 \u00e9vtized\u00e9ben \u00e9p\u00fclhetett. Eredetileg h\u00e1romhaj\u00f3s, pill\u00e9res bazilikatemplom volt, kereszthaj\u00f3val, toronnyal.@\nA rom\u00e1n-kori templomot a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k 1493-ban elpuszt\u00edtott\u00e1k, \u00e9s romjaib\u00f3l csak k\u00f6zel egy \u00e9vsz\u00e1zados \u00e9p\u00edtkez\u00e9s tudta helyrehozni. 1548-ban \u00e1ll\u00edtj\u00e1k helyre a szent\u00e9lyt, 1747-ben az eredeti n\u00e9gyzetes tornyot, a szent\u00e9ly \u00e9s a haj\u00f3 tal\u00e1lkoz\u00e1s\u00e1n \u00e1ll\u00f3 n\u00e9gyzet f\u00f6l\u00f6tt, de m\u00e1r keskenyebb alapon, \u00edgy a keleti fal\u00e1t k\u00e9t \u00faj be\u00e9p\u00edtett pill\u00e9r tartja. Megsz\u00fcntett\u00e9k a h\u00e1romhaj\u00f3s bazilik\u00e1lis beoszt\u00e1st: csak egy haj\u00f3 csatlakozik a r\u00e9gi kereszthaj\u00f3hoz, k\u00e9t boltmez\u0151 sz\u00e9less\u00e9g\u00e9vel meghosszabb\u00edtva.@\nA haj\u00f3t \u00e9s szent\u00e9lyt 1759\u20131762 k\u00f6z\u00f6tt boltozz\u00e1k \u00fajra, a kereszthaj\u00f3 d\u00e9li r\u00e9sz\u00e9t 1771-ben. 1782-ben az egykori \u00e9szaki oldalhaj\u00f3 alapjaira egy \u00faj \u00e9p\u00fcletr\u00e9szt \u00e9p\u00edtenek. Ekkor helyre\u00e1ll\u00edtj\u00e1k a k\u00f6z\u00e9pkori eredet\u0171 l\u0151r\u00e9ses v\u00e9d\u0151falat is, mely azonban napjainkban sajnos m\u00e1r csak r\u00e9szben, visszabontva \u00e1ll. V\u00e9d\u0151torny\u00e1t a 20. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n, az iskola \u00e9p\u00edt\u00e9sekor bontott\u00e1k le.","town":{"townId":75,"name_HU":"Nagyszeben","name_LO":"Sibiu","seolink":"nagyszeben-sibiu","oldcounty":36,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}