exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Régi református iskola

Régi református iskola
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
református
Cím:
Parcul Statuielor
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.8007998603, 21.6603731658
Google térkép:

Története

1711-től vannak írásos dokumentumaink a Schola reformata Nagyszalontaiensis-ről, melyben tanult és tanított Arany János. 1847-ben épült meg a ma Nagyiskolának nevezett épület, mely otthont adott az alsó és felső gimnáziumi tagozatnak is.

1906-ban jött létre a négy elemi osztályt folytató Polgári Leányiskola, amely később kereskedelmi tanfolyammal bővült. A következő évben jóváhagyták a fiúk számára a főgimnáziumi fokozatot, mely kezdetben a Nagyiskola emeleti termeiben kapott otthont. Itt tanult Zilahy Lajos író, dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor, Major Henrik grafikus. 1970. szeptember 15-én kezdett működni a tizenhat termes modern intézet szaktermekkel és központi fűtéssel. Az új iskola 2010. november 18-tól létezik, az Arany János Főgimnázium és az Arany János Általános Iskola utódjaként. Az oktatás 2011. szeptember elsejétől indult.

{"item":"sight","set":{"sightId":1369,"townId":60,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Statuielor","mapdata":"1|1811|1016","gps_lat":"46.8007998603","gps_long":"21.6603731658","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"http:\/\/www.gsaranyjanos.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi reform\u00e1tus iskola","note":"","history":"1711-t\u0151l vannak \u00edr\u00e1sos dokumentumaink a Schola reformata Nagyszalontaiensis-r\u0151l, melyben tanult \u00e9s tan\u00edtott Arany J\u00e1nos. 1847-ben \u00e9p\u00fclt meg a ma Nagyiskol\u00e1nak nevezett \u00e9p\u00fclet, mely otthont adott az als\u00f3 \u00e9s fels\u0151 gimn\u00e1ziumi tagozatnak is.@\n1906-ban j\u00f6tt l\u00e9tre a n\u00e9gy elemi oszt\u00e1lyt folytat\u00f3 Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola, amely k\u00e9s\u0151bb kereskedelmi tanfolyammal b\u0151v\u00fclt. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben j\u00f3v\u00e1hagyt\u00e1k a fi\u00fak sz\u00e1m\u00e1ra a f\u0151gimn\u00e1ziumi fokozatot, mely kezdetben a Nagyiskola emeleti termeiben kapott otthont. Itt tanult Zilahy Lajos \u00edr\u00f3, dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor, Major Henrik grafikus. 1970. szeptember 15-\u00e9n kezdett m\u0171k\u00f6dni a tizenhat termes modern int\u00e9zet szaktermekkel \u00e9s k\u00f6zponti f\u0171t\u00e9ssel. Az \u00faj iskola 2010. november 18-t\u00f3l l\u00e9tezik, az Arany J\u00e1nos F\u0151gimn\u00e1zium \u00e9s az Arany J\u00e1nos \u00c1ltal\u00e1nos Iskola ut\u00f3djak\u00e9nt. Az oktat\u00e1s 2011. szeptember elsej\u00e9t\u0151l indult. ","town":{"townId":60,"name_HU":"Nagyszalonta","name_LO":"Salonta","seolink":"nagyszalonta-salonta","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}