exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Arany-palota

Teodor Neș könyvtár
Arany-palota
Teodor Neș könyvtár
Csonkatorony Arany Palota
Primsal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
könyvtár, galéria
Cím:
P-ta Libertatii 4
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.8021140279, 21.6632208217
Google térkép:

Története

1912-ben épült. Az Arany János Művelődési Egyesület tulajdona. Az egyesület építtette bérházként, hogy a jövedelméből fenn tudja tartani a múzeumot. Falán áll Bocskai István, Lovassy László és Földi János emléktáblája.

Lovassy László reformkori magyar politikus volt. Báró Wesselényi Miklós javaslatára megalapították a Társalkodási Egyesületet, szorgalmazták a jobbágykérdés megoldását, segítették a lengyel menekülteket. Az erdélyi országgyűlés erőszakos feloszlatása után 1836. január 29-én Pestre érkező Wesselényi Miklós mellett rendezett szimpátiatüntetésen forradalmi beszédet mondott. A pozsonyi országgyűlés Metternich általi berekesztésekor az alsótábla ülésén a királyt és a kormányt vádolta a jobbágykérdés megoldatlanságáért. Felségsértéssel vádolták meg és 1837-ben 10 év várfogságra ítélték. 1840-ben amnesztiával szabadult, de mentális problémákkal küzdött. 1892-ben Nagyszalontán hunyt el.

{"item":"sight","set":{"sightId":1364,"townId":60,"active":1,"name_LO":"Teodor Ne\u0219 k\u00f6nyvt\u00e1r","address":"P-ta Libertatii 4 ","mapdata":"1|2108|785","gps_lat":"46.8021140279","gps_long":"21.6632208217","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"76,99","homepage":"http:\/\/salonta.net\/hu\/letesitmenyek\/a-teodor-nes-varosi-konyvtar-konyveinek-katalogusa\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Primsal, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Csonkatorony_Arany_Palota.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Csonkatorony Arany Palota\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/45\/Csonkatorony_Arany_Palota.jpg\/512px-Csonkatorony_Arany_Palota.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Csonkatorony_Arany_Palota.jpg\u0022\u003EPrimsal\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Arany-palota","note":"","history":"1912-ben \u00e9p\u00fclt. Az Arany J\u00e1nos M\u0171vel\u0151d\u00e9si Egyes\u00fclet tulajdona. Az egyes\u00fclet \u00e9p\u00edttette b\u00e9rh\u00e1zk\u00e9nt, hogy a j\u00f6vedelm\u00e9b\u0151l fenn tudja tartani a m\u00fazeumot. Fal\u00e1n \u00e1ll Bocskai Istv\u00e1n, Lovassy L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s F\u00f6ldi J\u00e1nos eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja. @\nLovassy L\u00e1szl\u00f3 reformkori magyar politikus volt. B\u00e1r\u00f3 Wessel\u00e9nyi Mikl\u00f3s javaslat\u00e1ra megalap\u00edtott\u00e1k a T\u00e1rsalkod\u00e1si Egyes\u00fcletet, szorgalmazt\u00e1k a jobb\u00e1gyk\u00e9rd\u00e9s megold\u00e1s\u00e1t, seg\u00edtett\u00e9k a lengyel menek\u00fclteket. Az erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s er\u0151szakos feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n 1836. janu\u00e1r 29-\u00e9n Pestre \u00e9rkez\u0151 Wessel\u00e9nyi Mikl\u00f3s mellett rendezett szimp\u00e1tiat\u00fcntet\u00e9sen forradalmi besz\u00e9det mondott. A pozsonyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Metternich \u00e1ltali berekeszt\u00e9sekor az als\u00f3t\u00e1bla \u00fcl\u00e9s\u00e9n a kir\u00e1lyt \u00e9s a korm\u00e1nyt v\u00e1dolta a jobb\u00e1gyk\u00e9rd\u00e9s megoldatlans\u00e1g\u00e1\u00e9rt. Fels\u00e9gs\u00e9rt\u00e9ssel v\u00e1dolt\u00e1k meg \u00e9s 1837-ben 10 \u00e9v v\u00e1rfogs\u00e1gra \u00edt\u00e9lt\u00e9k. 1840-ben amneszti\u00e1val szabadult, de ment\u00e1lis probl\u00e9m\u00e1kkal k\u00fczd\u00f6tt. 1892-ben Nagyszalont\u00e1n hunyt el.","town":{"townId":60,"name_HU":"Nagyszalonta","name_LO":"Salonta","seolink":"nagyszalonta-salonta","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}