exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Arany János Emlékház

Casa Memorială Arany Janos
Arany János Emlékház
Casa Memorială Arany Janos
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Arany János 46
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7986969376, 21.6570754795
Google térkép:

Története

Emléktáblával megjelölve. A költőóriás eredeti szülőháza 1823-ban leégett, semmilyen nyoma nem maradt, így rekonstruálni sem lehetett. A költő egykori szülőházának helyén álló épületet 1908-ban vásárolta meg a nagyszalontai önkormányzat. 1909-ben került emléktábla az épület homlokzatára. Az épületet 2010-ben teljesen felujították és a turisztikai vérkeringésbe bekapcsolódott.

Arany János gyermekkorát hivatott bemutatni, személyes tárgyakat nem tartalmaz. Arany János elszegényedett nemesi család sarjaként született.

{"item":"sight","set":{"sightId":1367,"townId":60,"active":1,"name_LO":"Casa Memorial\u0103 Arany Janos","address":"Arany J\u00e1nos 46","mapdata":"1|1432|1358","gps_lat":"46.7986969376","gps_long":"21.6570754795","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/salonta.net\/hu\/letesitmenyek\/arany-janos-szulohaza\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Arany J\u00e1nos Eml\u00e9kh\u00e1z","note":"","history":"Eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val megjel\u00f6lve. A k\u00f6lt\u0151\u00f3ri\u00e1s eredeti sz\u00fcl\u0151h\u00e1za 1823-ban le\u00e9gett, semmilyen nyoma nem maradt, \u00edgy rekonstru\u00e1lni sem lehetett. A k\u00f6lt\u0151 egykori sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1nak hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fcletet 1908-ban v\u00e1s\u00e1rolta meg a nagyszalontai \u00f6nkorm\u00e1nyzat. 1909-ben ker\u00fclt eml\u00e9kt\u00e1bla az \u00e9p\u00fclet homlokzat\u00e1ra. Az \u00e9p\u00fcletet 2010-ben teljesen feluj\u00edtott\u00e1k \u00e9s a turisztikai v\u00e9rkering\u00e9sbe bekapcsol\u00f3dott.@\nArany J\u00e1nos gyermekkor\u00e1t hivatott bemutatni, szem\u00e9lyes t\u00e1rgyakat nem tartalmaz. Arany J\u00e1nos elszeg\u00e9nyedett nemesi csal\u00e1d sarjak\u00e9nt sz\u00fcletett.","town":{"townId":60,"name_HU":"Nagyszalonta","name_LO":"Salonta","seolink":"nagyszalonta-salonta","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}